Västvatten

Vattenkvalitet

Kvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken.

 

Löpande sänds dessutom flera vattenprov in för analys vid ackrediterat laboratorium. Prover tas från råvattentäkt, vattenverk, ledningsnät och även hemma hos abonnenter.

 

Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten.


Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12