Västvatten

Dricksvattentillgång

Dricksvattentillgång

Här uppdaterar vi löpande aktuella vattennivåer.


Prenumerera på sidan

Prenumerera gärna på sidan om du vill få en notis när den uppdateras.

Sitter du vid datorn fyll i din e-postadress i rutan till höger

Använder du din telefon klicka här för att fylla i din e-postadress

Var tas ditt dricksvatten?

  • I Färgelanda och Munkedal använder vi framför allt vatten från stora grundvattenmagasin.
  • I Sotenäs använder vi ytvatten.
  • I Uddevalla använder vi ytvatten för Uddevalla-Ljungskile och grundvatten för mindre orter.

 

  • Små grundvattenmagasin nyttjas främst av dig som har egen dricksvattenbrunn.

Aktuella vattennivåer

28 maj 2020


SMHI/SGU har inte utfärdat risk för vattenbrist i yt- eller grundvattenresurser i Sverige för juni månad.

Dock har lagringen av yt-, mark- och grundvatten i vår varit mycket under normalt, nästan som våren 2018, och SMHI bedömer i sin översikt för sommaren att den sannolikt blir torrare än normalt.

 

Efter rikliga mängder nederbörd i början av 2020 har våren hittills varit torrare än normalt. Våren inträffade i år tidigare än normalt och i samband med det kom växtligheten igång och har tagit upp vatten så att marken snabbt torkat upp. Temperaturerna har hittills i år varit över det genomsnittliga i hela landet och i våra trakter har vi nu meteorologiskt sett sommar.

 

En översikt för sommaren 2020 har gjorts av meteorolog Nitzan Cohen, som visar att sommaren sannolikt blir torr i södra Skandinavien och sett till de senaste decennierna något varm, med begränsat med regn. ”I den södra halvan av Skandinavien finns en ökad risk för problem som är relaterade till torka om det här scenariot [huvudscenariot] slår in. I det ingår bland annat risk för bränder och sinande grundvatten i både stora och små magasin.” (Cohen, 22 maj 2020länk till annan webbplats).

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.


Bild: Lagring av mark- och grundvatten senaste 6 månaderna.

 

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i hela avrinningsområdena som Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten använder för dricksvatten är mycket under normalt, mindre än maj 2018, och tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknas vara mycket under normalt för årstiden, nästan som inför sommaren 2018. Beräknade flöden i vattendragen är de lägsta sedan 1981.

Bild: Lagring av ytvatten senaste 3 månaderna.

 

 

Bild: Hydrologiskt läge enligt SMHI. Beräknat vattenflöde i Bäveån är 0,47 m3/s att jämföra med 0,49 m3/s som är tidigare lägsta beräknade under perioden 1981-2018.

 

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt beräknas vattennivåerna vara mycket över normalt för årstiden, mer än maj 2019. Det bedöms vara en följd av att nederbörden var mycket över normalt i vintras innan växtlighet och avdunstning kom igång på våren. Grundvattennivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i september.

Bild: Stora grundvattenmagasin.

 

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas av de mindre orterna i Västvattens försörjningsområde och av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket under normalt för årstiden, lika låga som i maj 2018. Nivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i augusti, så brunnsägare bör tänka på att begränsa sitt vattenuttag.

Bild: Små grundvattenmagasin.

Kontakta

Tony Grantz
0522-63 88 40

..

Prenumerera

..

Arkiv