Västvatten

Dricksvattentillgång

Dricksvattentillgång

Här uppdaterar vi löpande aktuella vattennivåer.


Prenumerera på sidan

Prenumerera gärna på sidan om du vill få en notis när den uppdateras.

Sitter du vid datorn fyll i din e-postadress i rutan till höger

Använder du din telefon klicka här för att fylla i din e-postadress

Varifrån tas ditt dricksvatten?

  • I Färgelanda och Munkedal använder vi vatten från både stora och små grundvattenmagasin.
  • I Sotenäs använder vi ytvatten.
  • I Uddevalla använder vi ytvatten för Uddevalla-Ljungskile och små grundvattenmagasin för mindre orter.

 

  • Ni som har egna dricksvattenbrunnar använder små grundvattenmagasin.

Aktuella vattennivåer

25 maj 2021

 

Ingen risk för vattenbrist i yt- och grundvatten råder i Sotenäs, Munkedal, Färgelanda och Uddevalla kommuner just nu, enligt SMHI och SGU. Flödena i vattendragen beräknas att närmaste åtta dagarna vara högre än normalt för årstiden. Grundvattennivåerna beräknas att under ett torrt (inte extremtorrt) sommarscenario bli normala till över normala för årstiden i våra kommuner.

 

Prognos

Beräknade flöden i vattendragen är mycket över de normala, men väntas sjunka de närmaste åtta dagarna till något över normala för årstiden.

 

I Västvattens stora grundvattenmagasin beräknas grundvattennivåerna att under ett torrt sommarscenario vara över de normala för årstiden. För små grundvattenmagasin (främst privata brunnar) beräknas nivåerna i ett torrt sommarscenario bli normala för årstiden. Det beräknade torra sommarscenariot är inte ett extremfall utan det är fullt möjligt att nivåerna kan bli lägre (SGU, 2021-05-25).

Klicka på bilden för att förstora den


Klicka på bilden för att förstora den

 

Nuläge

Hittills i år är vattenbalansenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster positiv i vårt område. Nederbördsmängderna har varit normala för årstiden på kusten och över de normala i övriga delen, medan temperaturerna varit lite under de normala. Markvattenhalterna och lagringen av mark- och grundvatten senaste 6 månaderna är därför över till mycket över de normala för årstiden.

 

Lagringen av ytvatten under våren i avrinningsområdena är normal i västra delen och över normal för årstiden i östra delen. Beräknade flöden i vattendragen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär mycket över de normala.

 

I de stora grundvattenmagasinen är de beräknade grundvattennivåerna över de normala för årstiden. I de små grundvattenmagasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket över de normala för årstiden.

Kontakta

Tony Grantz
0522-63 88 40

..

Prenumerera

..