Västvatten

Våra reningsverk

Våra reningsverk

Färgelanda

 

I kommunen finns sex avloppsreningsverk och 18 avloppspumpstationer.
Kommunens största avloppsreningsverk ligger i Ödeborg och betjänar både Färgelanda och Ödeborgs samhälle.

Vid Ödeborgs reningsverk renas cirka 400 000 m³ avloppsvatten varje år. Vattnet renas med mekanisk, biologisk och kemisk rening. På detta sätt avskiljs skräp, sand, organiska ämnen och fosfor. Verket i Ödeborg tar även emot slam från enskilda avlopp som avvattnas för att sedan transporteras vidare.

Övriga verk finns i Skällsäter, Högsäter, Stigen och Ellenö.

Rådanefors reningsverk drivs som ett ekoprojekt av en privatperson som ansvarar för drift och skötsel.

Munkedal

 

  • Dingle reningsverk behandlar spillvatten från Dingle och Hällevadsholm. Reningsverket är dimensionerat för 4 300 personer.
  • Hedekas reningsverk behandlar spillvatten från Hedekas. Reningsverket är dimensionerat för 600 personer.
  • Munkedals reningsverk behandlar spillvatten från Munkedal och Håby. Reningsverket är dimensionerat för 6 800 personer.
  • Torreby reningsverk behandlar spillvatten från Torreby. Reningsverket är dimensionerat för 700 personer.

Sotenäs

I kommunen finns det idag tre reningsverk dit avloppsvatten pumpas från ca 100 st pumpstationer.

Uddevalla

I kommunen finns tre avloppsreningsverk samt två mindre reningsanläggningar.

  • Skansverket reningsverk, dimensionerat för 70 000 personer.
  • Fagerhult reningsverk, dimensionerat för 200 personer.
  • Kyrkbyn reningsverk, dimensionerat för 200 personer.
  • Forshälla markbäddsanläggning, dimensionerat för 150 personer,
  • Skredsvik rotzonsanläggning, dimensionerat för 200 personer.

I kommunen finns 115 avloppspumpstationer.

 

Vid kommunens största reningsverk, Skansverket, renas cirka 7 000 000 m³ avloppsvatten varje år.

 

Vattnet till Skansverket renas med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det som avskiljs är skräp, sand, näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material.

Skansverket tar även emot slam från enskilda avlopp.​

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12