Västvatten

Vår verksamhet

Västvatten producerar och levererar dricksvatten, avleder och renar avloppsvatten samt avleder dagvatten.

 

Våra områden

Västvatten har hand om det kommunala VA-nätet i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. I de fyra kommunerna finns flertalet vattenverk, reningsverk, pumpstationer och många mil ledningar.

 

Frågor?

Har du frågor om enskilda avlopp eller privata dricksvattenbrunnar kontakta Miljökontoret i respektive kommun.

 

Kontakta oss

Om du inte hittar den information du söker på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss.