Sök

Vattenskyddsområden i Sotenäs kommun

God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att Sotenäs kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan.

Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.

Läs mer om tillstånd hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Vattenskyddsområden med föreskrifter i Sotenäs kommun