Västvatten

Nya vattenskyddsområden i Munkedal

Nya vattenskyddsområden i Munkedal

Nya vattenskyddsområden Munkedal

För att öka dricksvattensäkerheten för de invånare i Munkedals kommun som är anslutna till allmän dricksvattenförsörjning inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de sju grundvattentäkterna Kärnsjön, Hedekas, Fisketorp, Dingle, Håby, Hällevadsholm och Öbbön.

  

Fördjupad information

Munkedals grundvattentäkterPDF