Västvatten

Vattenskydd i Munkedal

Vattenskydd i Munkedal

God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att Munkedals kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten. I Munkedals kommun finns sju kommunala vattentäkter vilka alla är viktiga delar i kommunens dricksvattenförsörjning.

 

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.

 

Tillstånd söks och anmälan görs hos Miljönämnden i mellersta Bohuslänlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (en gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner).

 

Grundvattentäkter med vattenskyddsområde​

Kärnsjön 
Grundvattentäkten vid Kärnsjöns östra strand är kommunens största
vattentäkt och den försörjer bland annat Munkedal med dricksvatten.

Hedekas
Vid Lersjöns strand finns en vattentäkt som försörjer Hedekas samhälle med vatten.

Fisketorp
I Fisketorp finns en mindre vattentäkt som försörjer skolan och ett tiotal bostadshus med vatten.

 

Nya vattenskyddsområden

Vattenskyddsområde är under upprättande för vattentäkterna Hällevadsholm, Dingle, Håby, Öbbön, Kärnsjön, Hedekas och Fisketorp.