Västvatten

Kommande vattenskyddsområden i Färgelanda

Kommande vattenskyddsområden i Färgelanda

Färgelanda Vatten AB

För att öka dricksvattensäkerheten för de invånare i Färgelanda kommun som dricker vatten från allmän dricksvattenanläggning inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de fyra grundvattentäkterna Rösäter, Stigen, Rådanefors och Gatersbyn.

  

Färgelanda 4 täkterPDF

Skyddsföreskrifter

Skyddsområde

Teknisk beskrivning