Västvatten

Vattenskydd i Färgelanda

I Färgelanda finns åtta vattentäkter, alla är grundvattentäkter. Alla täkternas vatten är av god kvalitet och kvantitet.

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitét är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.
Tillstånd söks och anmälan görs hos Dalslands Miljökontor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nu gällande vattenskyddsområden med föreskrifter