Västvatten

Vattenskydd i Färgelanda

I Färgelanda finns åtta vattentäkter, alla är grundvattentäkter. Alla täkternas vatten är av god kvalitet och kvantitet.

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.
Tillstånd söks och anmälan görs hos Dalslands Miljökontor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Färgelanda, Ödeborg och Ellenö

Dricksvattennätet för Färgelanda, Ödeborg och Ellenö är sammankopplat. Vattnet tas direkt från täkterna och blandas i nätet. Hårdheten och pH i vattnet justeras innan det släpps på i nätet.

Till nätet finns fem vattentäkter, varav fyra används idag.

För vattentäkterna Håvesten 1, Vallaredalen och Håbyn finns vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområde för Gatersbyn 2 finns ej.

Nätet har även en reservvattentäkt, Håvesten 2, för vilken ett vattenskyddsområde är upprättat.

 

Högsäter

I Högsäter finns en vattentäkt som har vattenskyddsområde. Här finns även en reservvattentäkt, Rösäter. Upprättande av vattenskyddsområde för Rösäter pågår.

 

Stigen

I Stigen finns en vattentäkt och upprättande av vattenskyddsområde pågår.

 

Rådanefors

I Rådanefors finns en vattentäkt, men det finns inget vattenskyddsområde upprättat. Däremot finns det en vattendom för täkten.​