Sök

Ledningskollen

Var finns ledningarna?

Du som ska göra markarbeten har alltid ansvar att kontrollera så att det inte finns ledningar i marken där du ska gräva. Detta för att undvika en vattenläcka eller liknande.

Västvatten finns med i Ledningskollen och använder denna som kontaktväg till oss för ledningsanvisning. När du har anmält ditt ärende i Ledningskollen svarar vi inom fem arbetsdagar. Vi svarar på ärenden inom Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.

  • Om du får ett svar av oss som innebär att du kommer korsa våra ledningar, kontakta oss vid minsta tveksamhet!

  • För kabeldragning, fiber och fjärrvärme inom tättbebyggt område ska dxf-filer med ledningssträckning bifogas ansökan i Ledningskollen.

  • För snabbare handläggning: beskriv ärendet väl i fältet för kommenterer i Ledningskollen.

Om du använder Ledningskollen behöver du inte oroa dig för att du av misstag ska skada infrastruktur på grund av att du missat att kontakta eller inte kände till en ledningsägare. Du får raka besked om vilka ledningsägare som har utrustning i ditt tänkta grävområde.

Tänk på att ställa frågan i god tid innan arbetet påbörjas. En fråga når alla som är med i webbtjänsten. Alla kan använda tjänsten, både privatpersoner och företagare. Vid en totalentreprenad har utföraren ansvaret att begära ledningsanvisning. Tjänsten är gratis.

 

Ska du gräva i kommunal mark?

Du som ska gräva i kommunal mark har ansvar för att ta reda på var VA-ledningarna finns. Vi vill att du fyller i vår blankett samt bifogar en ritning i dxf-format för att vi ska kunna bedöma påverkan på våra ledningar.