Västvatten

Kretsloppskampen

Kretsloppskampen (fd. VA i Femman)

 

Kampen om en hållbar värld börjar på hemmaplan!

 

Genom Kretsloppskampen lär sig femteklassare mer om hur vår planets kretslopp fungerar - och hur den lokala hanteringen av vatten, avlopp och avfall går till.

 

Vi gör studiebesök på våra anläggningar och engagerar barnen i återvinning, toalettvett och miljö, så att de blir medvetna om att de själva har stor möjlighet att påverka i sin egen vardag.

 

Vi behöver barnens engagemang för att skapa hållbar utveckling. Anmäl din klass och fortsätt utbilda nya miljöhjältar!

 

För anmälan och mer information klicka vidare till din kommun i menyn.

Tävlingen, som riktar sig till femteklassare, startades 1998. Det är Västvatten, Uddevalla Energi och Rambo AB, som samarbetar i de olika kommunerna, för att alla ska kunna vara med och göra skillnad!

 

Västvatten ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Uddevalla Energi och Rambo AB ansvarar för sophämtning, slamsugning och återvinningscentraler i sina respektive kommuner.

 

VA femman


Vid frågor kontakta

Johanna Petersen

0522-63 88 13