Kretsloppskampen

Ingen Kretsloppskamp 2021

 

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset har vi ställt in alla studiebesök i våra verksamheter. Detta innebär att årets femteklassare tyvärr går miste om Kretsloppskampen. Så fort vardagen är tillbaka till det normala är din klass varmt välkommen till oss på ett vanligt studiebesök istället.

Kretsloppskampen (fd. VA i Femman)

 

Kampen om en hållbar värld börjar på hemmaplan!

 

Genom Kretsloppskampen lär sig femteklassare mer om hur vår planets kretslopp fungerar - och hur den lokala hanteringen av vatten, avlopp och avfall går till.

 

Vi gör studiebesök på våra anläggningar och engagerar barnen i återvinning, toalettvett och miljö, så att de blir medvetna om att de själva har stor möjlighet att påverka i sin egen vardag.

 

Vi behöver barnens engagemang för att skapa hållbar utveckling. Anmäl din klass och fortsätt utbilda nya miljöhjältar!

Tävlingen, som riktar sig till femteklassare, startades 1998. Det är Västvatten och Uddevalla Energi, som samarbetar i de olika kommunerna, för att alla ska kunna vara med och göra skillnad!

 

Västvatten ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Uddevalla Energi och Rambo AB ansvarar för sophämtning, slamsugning och återvinningscentraler i sina respektive kommuner.

 

VA femman


Vid frågor kontakta

Annika Kempe

0522-63 88 08