Kranmärkt

Här serverar vi bara rent kranvatten. Det betyder att vi väljer kranvatten framför flaskvatten i all vår verksamhet. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Svenskt Vatten lanserade Kranmärkt på Världsvattendagen 22 mars 2017, för att uppmärksamma vattnets värde genom att lyfta fram det värdefulla i att vi i Sverige har tillgång till rent dricksvatten direkt i vår kran. Detta gör Svenskt vatten genom Kranmärkt, en kampanj som Göteborgs stad Kretslopp och Vatten initialt tagit fram och som Svenskt Vatten nu sprider till hela Sverige.

Verksamheter blir kranmärkta genom att de ser över bland annat:

  • Hur ser det ut i vår matsal och kafteria - serverar vi endast kranvatten?
  • Hur ser det ut på våra interna möten?
  • Finns det kannor att servera kranvatten i?
  • Hur ser det ut på externa utbildningar och konferenser - finns det med i policyn att vi endast vill ha kranvatten?

Läs mer

Frågor & svar Kranmärkt » Pdf, 252.6 kB.

En hand som fyller på ett glas vatten vid en vattenkran.