Dricksvattentillgång

Här uppdaterar vi löpande aktuella vattennivåer.


Prenumerera på sidan

Prenumerera gärna på sidan om du vill få en notis när den uppdateras.

Sitter du vid datorn fyll i din e-postadress i rutan till höger

Använder du din telefon klicka här för att fylla i din e-postadress

Varifrån tas ditt dricksvatten?

  • I Färgelanda och Munkedal använder vi vatten från både stora och små grundvattenmagasin.
  • I Sotenäs använder vi ytvatten.
  • I Uddevalla använder vi ytvatten för Uddevalla-Ljungskile och små grundvattenmagasin för mindre orter.


Ni som har egna dricksvattenbrunnar använder små grundvattenmagasin.

Aktuella vattennivåer

5 maj 2022

Ingen varning om risk för vattenbrist i yt- eller grundvattenresurser i Sverige har utfärdats ännu i år av SMHI eller SGU. Dock har lagringen av yt-, mark- och grundvatten i vår varit mycket under normalt, nästan som våren 2018 som sedan blev en extremtorr sommar. Beräknade flöden i vattendragen tangerar de lägsta sedan 1981. Vid ett normalt till torrt väder-scenario bedömer SGU att vattennivåerna i små grundvattenmagasin i hela Bohuslän-Dal kommer att vara under till mycket under normala under hela sommaren.

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Kartbild över lagring av mark- och grundvatten.


Ytvatten

Lagringen av ytvatten i hela avrinningsområdena som Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten använder för dricksvatten är normal. Men i Munkedals kommun var lagringen av ytvatten den senaste 3 månaders-perioden under normal. Därtill är tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten mycket under normalt för årstiden, nästan som inför sommaren 2018. Beräknade flöden i vattendragen tangerar de lägsta sedan 1981.

Karta över Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Sotenäs om lagring av ytvatten.

Bild: Lagring av ytvatten senaste 3 månaderna.

Diagram över vattenflöde

Bild: Hydrologiskt läge enligt SMHI. Beräknat vattenflöde i Örekilsälven är 4 m3/s att jämföra med 3 m3/s som är tidigare lägsta beräknade under perioden 1981-2020.

 

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt beräknas vattennivåerna vara normala för årstiden nu och de bedöms av SGU fortsatt vara normala hela sommaren även vid torrt väder-scenario.

Karta över stora grundvattenmagasin.

Bild: Stora grundvattenmagasin.


Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas av de mindre orterna i Västvattens försörjningsområde och av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket under normala för årstiden nu, lika låga som i maj 2018. Nivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i augusti. Vid ett torrt väder-scenario bedömer SGU att vattennivåerna i små grundvattenmagasin i hela Bohuslän-Dal kommer att vara mycket under normala under hela sommaren. Vid ett normalt väder-scenario bedöms grundvattennivåerna här att vara under till mycket under normala. Brunnsägare bör tänka på att begränsa sitt vattenuttag.

Karta över små grundvattenmagasin.

Bild: Små grundvattenmagasin.

Kontakta

Tony Grantz
0522-63 88 40

..

Prenumerera

Hantera prenumeration

..

Kundservice

0522-63 88 00

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80