Vattnets hårdhet och pH

Vattnets hårdhet

Hårdheten är ett mått på vattnets innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. Vid höga halter finns risk för kalkutfällningar, speciellt vid uppvärmning av vattnet. Detta kan skada tvätt, textilier, silar på vattenarmatur, värmeslingor, elpatroner, diskmaskiner m.m. 

Hårdheten mäts i °dH (tyska hårdhetsgrader).

  • Mycket mjukt vatten är 0,0 - 2,1
  • Mjukt vatten är 2,2 - 4,9
  • Medelhårt vatten är 5,0 - 9,8
  • Hårt vatten är 9,9 - 21,0
  • Mycket hårt vatten är 21

Vattnets pH

Måttet pH har en skala från 1 till 14 som mäter om vattnet är surt (lågt pH) eller basiskt (högt pH). Ett allt för lågt pH gör vattnet aggressivt (korrosivt) medan ett högt pH kan leda till kalkavsättning.

När vattnet har pH 7 (vid 25 °C) kallas det neutralt.

pH i dricksvatten skall vara högre än neutralt för att inte verka aggressivt på våra vattenledningar.

 

Färgelanda


Hårdhet °dH

pH

Färgelanda*

6,5 - 7,0 °dH

7,6 - 7,9 pH

Högsäter

4,5 - 5,0 °dH

8,0 pH

Stigen

2,5 - 3,0 °dH

7,8 - 8,0 pH

Rådanefors

4,0 - 4,5 °dH

8,0 pH

*Färgelanda omfattar Färgelanda tätort, Ödeborg och

Ellenö

 

Munkedal


Hårdhet °dH

pH

Munkedal

5,0 °dH

7,4 - 7,9 pH

Dingle

5,0 °dH

7,5 - 7,9 pH

Fisketorp

5,5 °dH

8,0 - 8,2 pH

Hedekas

4,8 °dH

7,8 - 8,1 pH

Håby

5,0 °dH

7,4 - 7,6 pH

Hällevadsholm

5,0 °dH

7,8 -7,9 pH

 

Sotenäs


Hårdhet °dH

pH

Sotenäs

2,5 °dH

8,0-8,2 pH

 

Uddevalla


Hårdhet °dH

pH

Uddevalla*

3,5 - 4,0 °dH

8,0 - 8,2 pH

Fagerhult

7,0 - 8,0 °dH

7,6 - 8,1 pH

Hässleröd

4,0 - 5,0 °dH

7,2 - 7,6 pH

Kyrkbyn

7,7 - 8,1 °dH

8,0 - 8,3 pH

Skredsvik

7,0 - 7,5 °dH

7,7 - 8,4 pH

*Uddevalla omfattar Uddevalla tätort, Ljungskile, Hogstorp, Herrestad, Sunningen, Torp, Utby, Lanesund, Sundsandvik, Hafsten och Ammenäs