Västvatten

Vattenkvalitet

Kvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken.

 

Löpande sänds dessutom flera vattenprov in för analys vid ackrediterat laboratorium. Prover tas från råvattentäkt, vattenverk, ledningsnät och även hemma hos abonnenter.

 

Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten.