Västvatten

Nivåer vid bevattningsrestriktion

Nivå 0 Färgelanda, Sotenäs och Uddevalla kommun

Nivå 1 Munkedal kommun

 

Sommaren 2018 införde vi för första gången bevattningsförbud i de fyra kommuner där vi har hand om det gemensamma vattnet och avloppet - Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla.

 

Tyvärr är det svårt att veta hur dricksvattennivåerna kommer att vara under en sommar. Det beror på flera parametrar, som hur varmt det kommer att bli, hur mycket nederbörd som kommer att komma och hur läget varit under året som gått.

 

För att försöka göra det tydligare för dig som invånare har vi arbetat fram en nivåindelning.


Våra nivåer för uppmaning/förbud

Nivå 0 är ”normalläge”, alltså inga särskilda insatser eller restriktioner.

  • Nivå 1: Besparingsuppmaning
  • Nivå 2: Bevattningsförbud för allmänhet. Uppmaning om sparsamhet för näringsidkare (generellt ska näringsidkare kunna använda det vatten som behövs för att driva sin verksamhet).
  • Nivå 3: Skärpt bevattningsförbud, gäller även för näringsidkare.
  • Nivå 4: Nödvatten (krisplan)