Västvatten

Dricksvattentillgång

Här uppdaterar vi löpande aktuella vattennivåer.

 

Prenumerera gärna om du vill få en notis när sidan uppdateras.

Dator: fyll i din e-postadress i rutan till höger

Mobil: klicka här för att fylla i din e-postadress

Var tas ditt dricksvatten?

  • I Färgelanda och Munkedal använder vi framför allt vatten från stora grundvattenmagasin.
  • I Sotenäs använder vi ytvatten.
  • I Uddevalla använder vi ytvatten för Uddevalla-Ljungskile och grundvatten för mindre orter.

 

  • Små grundvattenmagasin nyttjas främst av dig som har egen dricksvattenbrunn.

7 augusti 2019

Västvatten bedömer att vattensituationen är under kontroll och inför inga nya vattenbesparingsuppmaningar utöver den som redan ligger i Munkedals kommun. Ytvattennivåerna är låga men väntas stiga redan i augusti med hjälp av direkt regnpåfyllnad. Grundvattennivåerna är låga och kommer att sjunka tills i höst. Vi följer utvecklingen och återkommer vid förändringar.

 

Medeltemperaturen har hittills i år varit 2 °C högre än normalt för perioden. Lagring av snö och is var i vinter under normalt och avdunstning och transpiration har varit över normalt. En längre växtsäsong och en varmare sommar har resulterat i att lagringen av mark- och grundvatten har varit mycket under normalt i hela området.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Ytvatten

Lagringen av det ytvatten som Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten använder för dricksvatten är nära eller under normalt, och tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknas vara under normalt för årstiden. Prognosen för augusti är en normal påfyllnad av ytvattenresurserna.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt beräknas vattennivåerna vara under till mycket under normalt för årstiden. Det är en följd av att lagringen av mark- och grundvatten varit mycket under normalt det senaste halvåret. Det regn som faller nu i augusti räcker främst till växtlighet, avdunstning och avrinning, så grundvattennivåerna väntas ändå vara lägst i höst. Västvatten bevakar utvecklingen.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas av de mindre orterna i Västvattens försörjningsområde och av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket under normalt för årstiden och lika låga som i augusti 2018. Nivåerna väntas vara lägst i höst, så brunnsägare bör tänka på att spara på sitt dricksvatten.

27 juni 2019

Just nu är det ingen vattenbrist i Västvattens försörjningsområde, prognosen för resten av sommaren är att tillgången i vattenresurserna kommer att vara tillräcklig. Dricksvattenresurserna i Västvattens område har under våren fyllts på, och lagringen av mark- och grundvatten har varit nära normalt i en stor del av området. Västvatten återkommer med en ny lägesbild och prognos i augusti.

Hittills i år har nederbörden varit över normalt och utflödet nära normalt, medan avdunstningen varit över normalt för årstiden i Västvattens område. Den resulterande lagringen av mark- och grundvatten har därför varit nära normalt i större delen av området.

Prognosen för juli månad är normal nederbördsmängd, men avdunstningen kan vara hög.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Ytvatten

Lagringen av det ytvatten som Sotenäs Vatten använder för dricksvatten är något över normal, och tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten har beräknats vara normal för årstiden. Ytvattennivåerna i Uddevalla Vattens dricksvattenresurser är över normal, medan lagringen av mark- och grundvatten i tillrinningsområdet är under normal.

Prognosen för juli månad är normal nederbördsmängd, men avdunstningen kan vara hög.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade grundvattennivåerna nu under normala till nära normala för årstiden. Det är en följd av att lagringen av mark- och grundvatten varit något under normalt eller nära normalt det senaste halvåret. Det regn som faller nu i sommar räcker bara till växtlighet, avdunstning och avrinning, så grundvattennivåerna kommer att sjunka ända tills hösten. Nivåerna bedöms dock vara under kontroll.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar samt av de små orterna i Västvattens försörjningsområde. I de små magasinen beräknas grundvattennivåerna mycket under de normala och kommer att fortsätta sjunka under sommaren. Brunnsägare bör redan nu tänka på att spara på sitt dricksvatten.

29 maj 2019

Just nu är det ingen vattenbrist i Västvattens försörjningsområde, men det skulle kunna uppstå beroende på hur sommaren blir. Dricksvattenresurserna i Västvattens område har under vintern fyllts på, men lagringen av mark- och grundvatten har varit under till mycket under normalt. Västvatten bevakar vattennivåerna under sommaren och informerar om läget och eventuella åtgärder. Det är viktigt nu i sommar att inte slösa med dricksvattnet.

 

Den meteorologiska våren och sommaren 2019 kom tre veckor tidigare än normalt. Det innebär en längre växtsäsong med vattenupptagning och transpiration samt en längre avdunstningsperiod. Under vinterhalvåret har nederbörden och utflödet varit nära normalt, medan avdunstningen, särskilt på våren, varit över normalt för årstiden i Västvattens område. Den resulterande lagringen av mark- och grundvatten har varit under till mycket under normal i hela området.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Lagringen av mark- och grundvatten har varit under till mycket under normal under vinterhalvåret i Västvattens vattenresurser (SMHI 190529).

 

Ytvatten

Lagringen av det ytvatten som Sotenäs Vatten använder för dricksvatten är nära normal, medan tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknats vara mycket under normal för årstiden.

 

Ytvattennivåerna i Uddevalla Vattens dricksvattenresurser är nära normal, men även här är lagringen av mark- och grundvatten i tillrinningsområdet mycket under normal. Västvatten bevakar vattennivåerna under sommaren då nederbörd kan utebli och avdunstningen kan vara hög.

 

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna nu under normala för årstiden. Det är en följd av att lagringen av mark- och grundvatten varit mycket under normalt det senaste halvåret. Det regn som faller nu i sommar räcker bara till växtligheten, avdunstning och avrinning, så grundvattennivåerna kommer att sjunka ända tills hösten.


Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar samt av de små orterna i Västvattens försörjningsområde. I de små magasinen är nivåerna mycket under de normala och kommer att fortsätta sjunka under sommaren. Orsaken till de låga nivåerna är en nederbördsfattig april, en tid under året då det brukar pågå en betydande grundvattenbildning. Brunnsägare bör tänka på att spara på sitt dricksvatten.

 

30 april 2019

Just nu är det ingen vattenbrist i Västvattens försörjningsområde, men det skulle kunna uppstå beroende på hur sommaren blir. Dricksvattenresurserna i Västvattens område har under vintern fyllts på, men lagringen av mark- och grundvatten är mycket under normalt. Västvatten bevakar vattennivåerna under sommaren och informerar om läget och eventuella åtgärder. Det är viktigt att inte slösa med dricksvattnet.

 

Den meteorologiska våren och sommaren 2019 kom tre veckor tidigare än normalt. Det innebär en längre växtsäsong med vattenupptagning och transpiration samt en längre avdunstningsperiod. Under vinterhalvåret har nederbörden och utflödet varit nära normalt, medan avdunstningen, särskilt på våren, varit mycket över normalt för årstiden i Västvattens område. Den resulterande lagringen av mark- och grundvatten har varit mycket under normal i hela området.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Lagringen av mark- och grundvatten har varit mycket under normal under vinterhalvåret i Västvattens vattenresurser (SMHI 2019-04-30).

 

Ytvatten

Lagringen av det ytvatten som Sotenäs Vatten använder för dricksvatten är nära eller över normal, medan tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknats vara mycket under normal för årstiden. Ytvattennivåerna i Uddevalla Vattens dricksvattenresurser är nära normal, men även här är lagringen av mark- och grundvatten i tillrinningsområdet mycket under normal. Västvatten bevakar vattennivåerna under sommaren då nederbörd kan utebli och avdunstningen kan vara hög.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna just nu nära normala för årstiden. Det regn som faller nu i sommar räcker bara till växtligheten, avdunstning och avrinning, så grundvattennivåerna kommer att sjunka ända tills hösten.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar samt av de små orterna i Västvattens försörjningsområde. I de små magasinen är nivåerna mycket under de normala och kommer att fortsätta sjunka under sommaren. Brunnsägare bör redan nu tänka på att spara på sitt dricksvatten.

 

25 mars 2019

Ingen risk för vattenbrist föreligger i Västvattens försörjningsområde i nuläget enligt SMHI och SGU. Dricksvattenresurserna i Västvattens område har fyllts på under vintern och är nu välfyllda precis som de var för ett år sedan. Västvatten bevakar vattennivåerna under våren och sommaren då nederbörd kan utebli och avdunstningen kan vara hög. Det är viktigt, som alltid, att inte slösa med dricksvattnet.

 

Under 2019 års första kvartal har nederbörden, avdunstningen och utflödet generellt sett varit över normalt för årstiden i Västvattens område. Lagringen av ytvatten och mark- och grundvatten är över till mycket över normal i hela området.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Förråden av mark- och grundvatten är nu över normal i Västvattens område (SMHI 2019-03-25).

Ytvatten

Lagringen av det ytvatten som Sotenäs Vatten använder för dricksvatten är över normal, medan tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknats vara normal för årstiden. Lagringen av ytvatten för Uddevalla Vattens dricksvattenförsörjning är mycket över normal och mark- och grundvattenlagren i tillrinningsområdet är över normalt fyllda. Utflödena beräknas vara normala till över normala för båda områdena och ingen risk för vattenbrist föreligger i nuläget enligt SMHI.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna just nu över de normala för årstiden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar samt av de små orterna i Västvattens försörjningsområde. I de små magasinen är nivåerna nära de normala, men läget kan snabbt förändras under våren och sommaren eftersom små magasin reagerar ganska snabbt.


1 mars 2019

Ingen risk för vattenbrist föreligger i Västvattens försörjningsområde i nuläget enligt SMHI och SGU. Dricksvattenresurserna i Västvattens område har fyllts på under vintern och är nu välfyllda precis som de var för ett år sedan. Västvatten bevakar vattennivåerna under våren och sommaren då nederbörd kan utebli och avdunstningen kan vara hög. Det är viktigt, som alltid, att inte slösa med dricksvattnet.

 

I Västvattens område har nederbörden, avdunstningen och utflödet generellt sett varit nära normalt för årstiden denna vinter. Lagringen av ytvatten har varit normal vid kusten och över normal i de östra delarna. Lagringen av mark- och grundvatten har dock varit mycket under normal i Sotenäs och Munkedal samt under normal i Färgelanda vilket kan öka känsligheten i vattensystemet inför sommaren.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vinterförråden av mark- och grundvatten har varit mycket under normal i Sotenäs och Munkedal (SMHI 2019-03-01).

 

Ytvatten

Lagringen av det ytvatten som Sotenäs Vatten använder för dricksvatten är normal, medan tillrinningsområdets lagring av mark- och grundvatten beräknats vara mycket under normal för årstiden. Lagringen av ytvattnet för Uddevalla Vattens dricksvattenförsörjning är över eller mycket över normal och mark- och grundvattenlagren är normalfyllda. Nettoutflödena beräknas vara normala för båda områdena och ingen risk för vattenbrist föreligger i nuläget enligt SMHI.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna just nu nära de normala för årstiden och över de normala i Munkedals kommun.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar samt av småorterna i Västvattens försörjningsområde. I de små magasinen är nivåerna normala och i Färgelanda kommun och Lane-Ryr över de normala, men läget kan snabbt förändras under våren och sommaren eftersom små magasin reagerar ganska snabbt.


 

12 februari 2019

Ingen risk för vattenbrist föreligger i Sverige i nuläget, enligt SMHI och SGU. Dricksvattenresurserna har fyllts på under hösten och vintern i hela Västvattens område. Grundvattenytans nivå i de stora magasinen är dock under normal för årstiden och bevakas under våren. Det är dock viktigt, som alltid, att inte slösa med dricksvattnet.

 

I Västra Götaland har nederbörden varit under den normala för årstiden denna vinter, men det har även avdunstningen och utflödet varit, så lagringen av mark-, grund- och ytvatten har generellt varit god.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vinterförråden av mark- och grundvatten har under vintern varit ganska normalfyllda (SMHI 2019-02-12).

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar och vattendrag som Västvatten använder för vattentäkt är över den normala, och tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten är ganska normal för årstiden. Nettoutflödena har varit under eller mycket under de normala. Ingen risk för vattenbrist föreligger enligt SMHI i nuläget.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna under de normala för årstiden. Stora vattenuttag kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, så Västvatten bevakar utvecklingen inför sommaren.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen är nivåerna mycket över de normala i hela Västra Götaland och fyllnadsgraden är hög inför sommaren, men läget kan snabbt förändras under våren och sommaren eftersom små magasin reagerar ganska snabbt.

 

19 oktober 2018

Risk för vattenbrist råder inte i Västra Götalands län, enligt SMHI, och bevattningsförbud gäller inte längre i Västvattens område: Uddevalla, Färgelanda, Munkedal och Sotenäs kommuner. Grundvattenytans nivå i de stora grundvattenmagasinen är normal för årstiden.

 

Höstens nederbörd och avdunstning har hittills varit normal i vårt område vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin har fyllts på efter den ovanligt torra och varma väderleken i somras, enligt SMHI och SGU.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin.

Nederbörden i september och oktober tillsammans med lägre temperatur har lett till att lagret av mark- och grundvatten nu är över eller mycket över normalt (SMHI 2018-10-19).

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är nu nära normalt. Nettoutflödena från sjöarna är mycket under normalt i Uddevalla men normala i Sotenäs, och flödena i vattendragen är normala för årstiden. Ingen risk för vattenbrist råder i avrinningsområdena i Västra Götalands län, enligt SMHI.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade vattennivåerna nu normala för årstiden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen i Sotenäs och Munkedals kommuner är nivåerna mycket under de normala, och i Färgelanda och Uddevalla kommuner är nivåerna under de normala. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

 

20 augusti 2018

I Sotenäs kommun är nu vattennivåerna stabila – det finns tillräckligt med vatten för att släppa på bevattningsförbudet. Även om vattenflödena är låga så har lagringen av ytvatten varit normal under sommaren. Svalare väder och en turistsäsong som börjar mattas av syns också på vattenförbrukningen.

 

Det är fortfarande bevattningsförbud i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Läs mer om läget för vattennivåerna här eller nedan.

 

13 augusti 2018

Dricksvattenresurserna är ansträngda och bevattningsförbud gäller i hela Västvattens område: Uddevalla, Färgelanda, Munkedal och Sotenäs kommuner. Risk för vattenbrist har utfärdats av SMHI för många känsliga, medelstora och stora vattendrag i stora delar av södra och mellersta Sverige. Grundvattenytans nivå i de stora magasinen är under normal för årstiden.

 

Hösten och vintern var ovanligt nederbördsrika vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin fyllts på sedan sommaren 2017 fram till maj månad, enligt SMHI och SGU. Den ovanligt torra och varma väderleken i maj, juni och juli har avbrutit påfyllnaden, och flödena i större delen av Sveriges vattendrag är nu lägre än normalt.

Torkan i maj, juni och juli har inneburit att lagret av mark- och grundvatten inte fyllts på (SMHI 2018-08-13).

 

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är under till mycket under normal, och tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten är under normal för årstiden. Nettoutflödena är under eller mycket under normala och flödena i vattendragen är de lägsta registrerade. Risk för vattenbrist har utfärdats av SMHI för känsliga, medelstora avrinningsområden i Västra Götalands län.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna under normala för årstiden. Stora vattenuttag kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, så Västvatten bevakar utvecklingen i höst.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen är nivåerna mycket under de normala i hela Götaland. Nivåerna förväntas sjunka ytterligare i grävda och borrade brunnar, enligt SGU. På observationsplatsen i Lysekil i vårt område noterar SGU lägsta uppmätta värden för juli månad. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

27 juli 2018

Det råder fortfarande bevattningsförbud. Se nedan.

 

11 juli 2018

Det varma och torra vädret har bidragit till att vattentillgången nu minskar mer än normalt. Som en försiktighetsåtgärd råder från och med 11 juli bevattningsförbud i våra fyra kommuner; Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla.

 

Läs mer om bevattningsförbudet här.

 

2 juli 2018

Dricksvattentillgångarna i Västvattens område är under kontroll och läget bevakas hela sommaren. Inga vattendrag har för närvarande flöden som uppfyller kriterierna för risk för vattenbrist, enligt SMHI. Grundvattenytans nivå i de stora magasinen är nära normal för årstiden.

 

Hösten och vintern var ovanligt nederbördsrika vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin fyllts på sedan sommaren 2017 fram till maj månad, enligt SMHI och SGU. Med den torra och varma väderleken i maj och juni har påfyllnaden avbrutits.


Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin.

Torkan i maj och juni har inneburit att lagret av mark- och grundvatten inte fyllts på (SMHI 2018-07-02).

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är nära normal, men tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten är mycket under normal för årstiden, nettoutflödena är under normala och flödena i vattendragen prognostiseras bli mycket lägre än normalt i början av juli. SMHI bedömer att det inte finns någon risk för ytvattenbrist i Bohuslän i dagsläget. Västvatten bevakar utvecklingen i sommar.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna normala för årstiden. Västvattens dricksvattenförsörjning ur de stora magasinen bedöms vara under kontroll i sommar.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I Sotenäs och Munkedals kommun är de beräknade nivåerna i de små magasinen under de normala för årstiden, medan nivåerna i Färgelanda och Uddevalla kommun är nära eller under normala, enligt SGU. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

 

8 juni 2018

Dricksvattentillgångarna i Västvattens område är under kontroll och läget bevakas hela sommaren. Inga vattendrag har för närvarande flöden som uppfyller kriterierna för risk för vattenbrist, enligt SMHI. Grundvattenytans nivå i de stora magasinen är nära normal för årstiden.

 

Hösten och vintern var ovanligt nederbördsrika vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin fyllts på sedan sommaren 2017 fram till maj månad, enligt SMHI och SGU. Med den torra och varma väderleken i maj och början av juni har påfyllnaden avbrutits.

 

Ytvatten

Stora grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin

 

(Klicka på bilderna nedan för att förstora dem)

Lagring av mark- och grundvatten

(Torkan i maj och juni har inneburit att lagret av mark- och grundvatten inte fyllts på (SMHI 2018-06-08)).

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är nära normal, men tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten är mycket under normal för årstiden, nettoutflödena är mycket under normala och flödena i vattendragen är lägre än normalt för årstiden. SMHI bedömer att det inte finns någon risk för ytvattenbrist i Bohuslän i dagsläget. Västvatten bevakar utvecklingen i sommar.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna normala för årstiden. Västvattens dricksvattenförsörjning ur de stora magasinen bedöms vara under kontroll inför sommaren.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I Sotenäs, Munkedal, Färgelanda och Uddevalla kommun är de beräknade nivåerna i de små magasinen under de normala för årstiden, och mycket under de normala i nordligaste delen av området, enligt SGU. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

Bild: Små magasin (SGU 2018-06-07)

Kontakta

Tony Grantz
0522-63 88 40

Prenumerera