Sök

Dricksvatten
- vårt viktigaste livsmedel

Inom Västvattens fyra kommuner har vi 19 vattenverk, stora som små, som säkerställer att det vatten du får levererat hem till kranen är rent och hälsosamt – för rent vatten är ju det viktigaste livsmedel vi har.

Kollage med barn som leker i vatten och händer som fångar rinnande vatten.

Det är lätt att ta för givet att det kommer rent vatten direkt ur kranen i våra hem, för visst är det så att man reflekterar mest över vattnet när det inte kommer något vatten alls ur kranen? Eller om det vid något tillfälle skulle smaka klor eller vara missfärgat efter ett ledningsarbete. I Sverige använder vi renat vatten för att dricka, laga mat och ta en dusch men även för att kunna spola toaletten och tvätta bilen.

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel som levereras till dig rent och hälsosamt, dygnet runt - något vi är stolta över.

Tänk på att det endast är kallvatten som levereras av oss och som omfattas av Livsmedelsverkets krav och gränsvärden.

Här kan du läsa mer hos Svenskt Vatten om hur dricksvatten produceras eller om vattenrelaterade utmaningar i framtiden.

Fakta om vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som livsmedel kontrolleras dricksvattenkvaliteten mycket noggrant genom högt ställda krav på produktion och slutprodukt genom kvalitetskrav och gränsvärden i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), vilket innebär att prover tas regelbundet för kemisk och mikrobiologisk analys.

På Västvatten har vi ett omfattande provtagningsschema för respektive vattenverk som innefattar råvatten, utgående renat vatten, samt ute på distributionsnätet hos abonnenter och i vattenreservoarer.

I provtagningsschemat uppfyller vi kraven ifrån Livsmedelsverket gällande omfattning, och dessa prover skickas till ett ackrediterat laboratorium. För att ha ytterligare kontroll på vår dricksvattenproduktion så tas även regelbundna prover till vårt eget laboratorium. Allt för att säkerställa att dricksvattnet håller samma höga kvalitet hela vägen från vattenverk till kran.

En person med plasthandskar och labbrock som håller i en pipett och behållare med vatten, i labbmiljö.

Endast kallvatten

Tänk på att det endast är kallvatten som levereras av oss och som omfattas av Livsmedelsverkets krav och gränsvärden.

När upphettat vatten passerar genom - eller blir stillastående i - ledningar kan metaller som koppar och nickel fällas ut ifrån rören, det kan därför vara bra att öppna kallvattenkranen och spola en kort stund innan du dricker vattnet eller använder det i matlagning.

Livsmedelsverket och dricksvatten

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om dricksvatten som livsmedel, regler kring dricksvatten, mer om produktion, gränsvärden och provtagningar i Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30, och mycket annat.

Om det skulle hända något som gör att det inte går att använda det vanliga vattenledningsnätet, så ska vi se till att dricksvatten delas ut på annat sätt. Du har också själv ett ansvar för att vattnet räcker till.

Vad är nödvatten?

Det skulle kunna uppstå en situation där det inte går att använda det vanliga vattenledningsnätet. Vårt uppdrag är att se till att det ändå finns tillräckligt med det nödvändigaste dricksvattnet - för att värna din och andra medborgares liv och hälsa. Detta dricksvatten kallas nödvatten.

Eget ansvar - ha vatten och dunkar hemma

I början av en kris kan det vara svårt att hinna få ut nödvatten på alla platser. Du bör därför ha sparat dricksvatten i flaskor eller dunkar hemma, så att du klarar dig i ca 72 timmar. För att hämta nödvatten behöver du också ha med dig egna flaskor eller dunkar.

Här får du tag på nödvatten

När nödvatten behövs ställer vi ut vattentankar på några lämpliga platser i din närhet.

Så här mycket vatten beräknar vi att du behöver

Nödvattnet ska i första hand räcka till dricksvatten.
Vi beräknar 3-5 liter per person och dygn inom de första 24 timmarna. Sedan ytterligare 10-15 liter per person och dygn.