Dricksvatten

Vårt viktigaste livsmedel

 

Dricksvattnet från kommunens vattenverk klassas som livsmedel vilket garanterar en mycket hög och jämn kvalitet.

Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.

 

Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning p.g.a. ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör.

 

Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen när du varit bortrest.