Sök

Med hållbarhet som uppdrag

Vi har hand om det kommunala VA-nätet i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Vi avleder och renar avloppsvatten, avleder dagvatten samt producerar och levererar dricksvatten hela vägen till kranen. Men inte bara för att det ska vara enkelt och bekvämt. Vatten är ju en förutsättning för liv. Och genom att göra det vi gör skyddar vi våra vattendrag, sjöar och hav från föroreningar och övergödning – och bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Kollage med barn som leker i vatten och händer som fångar rinnande vatten.

Enskilda avlopp eller privata brunnar

Har du frågor om enskilda avlopp eller privata dricksvattenbrunnar kontakta Miljökontoret i din kommun.