Västvatten

Västerby

Västerby är ett av våra projekt längs Fräknestranden och vi
startade projekteringen under sommaren 2016.

Projektets avsikt är att ansluta cirka  23 fastigheter
till det kommunala VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra boende, natur och miljö längs med hela Fräknestranden. I kartan "Områdesindelning överföringsledning"  har detta område nummer 26.

 

Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som
påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

2018-05-17

Vecka 21-22 vi kommer att fixa i ordning marken runt vägarna. Asfalten kommer 29 maj. Innan detta måste vi stänga vägen under en dag för att koppla ihop vattenledningarna. Detta kommer att inträffa i slutet av vecka 21, exakt datum kommer att meddelas senare.

 

2018-04-10

Vecka 14-15 jobbar vi med elkablar och fiberslangar inom hela området. Dessa kommer att vara på den vänstra sidan sett nerifrån. Det kommer att vara körbart på kvällen/natten kl. 17.00–6.15.

 

2018-03-26

Vecka 13-14 jobbar vi oss ner mot Dramsviksvägen. Vi har nu förhoppningsvis sprängt färdigt i området. Vi lägger rör och bygger väg och vi närmar oss slutet med VA-jobbet. Därefter kommer vi att starta med el- och fibergrävningen.

 

Det kommer att gå att köra på kväll/natt kl. 17.00–6.15.

2018-03-09

Vecka 11-12 jobbar vi oss ner mot Västerby 432. Det innebär att vi kommer att spränga oss fram igenom berget. Därefter kommer vi att lägga rör från rampen ner mot Västerby 432.

 

Det kommer att vara körbart på kvällen, natten kl. 17.00–06.15.

Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er. Har ni frågor i övrigt så får ni gärna höra av er.

2018-02-27 

vecka 9–10 kommer vi att lägga rör från korsningen och uppåt, så vi möter upp där vi slutade vecka 7.

När vi är klara med detta så börjar vi i höjd med rampen och går ner mot den stora korsningen.

 

Vi är igång med arbetet över åkern och går upp mot husen Västerby 1:75, 1:76, 1:77 och 1:78

 

Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er.

Har ni frågor i övrigt så får ni gärna höra av er.

2018-02-09

Från tisdag vecka 7 till och med fredag vecka 8 kommer vi att spränga och lägga rör från korsningen och ner förbi rampen. Detta medför att det inte går att ta sig förbi med bil måndag–fredag. Under helgen kommer det att vara farbart som vanligt.

 

Vi har pratat med räddningstjänsten om detta. Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er.

 

Hör gärna av dig om du har funderingar!

2018-01-26

Vi håller just nu på med VA-arbeten på två fronter.

Tänk på att bilen måste vara ute när vi kommer till er fastighet.

 

  • På det ena stället arbetar vi oss ner mot Y- korsningen och kommer nästa vecka att ta oss fram runt fastigheterna 1:70,1:71, 1:75, 1:76 och 1:77.
  • Det andra arbetsområdet går upp mot fastigheterna 1:72, 1:73, 1:74, 1:79 och 1:80.

 

El och fiber kommer sedan läggas i vägkanten från fastighet 1:73 till 1:71, på uppdrag av Uddevalla Energi.

 

Har ni frågor i övrigt så får ni gärna höra av er till oss eller komma ner till vår etablering.

 

Platschef, NCC

Kenneth Olausson

Telefon: 070-301 37 24

 

Byggledare, ML Projektledning
Camilla Svensson
Telefon: 076-796 72 00

  

Arbetsledare, NCC

Rikard Thunberg

Telefon: 076- 521 60 95

2018-01-09

God fortsättning på året - nu har vi startat upp arbetena!

 

Vi kommer att behöva flytta brevlådorna ner till Dramsviksvägen, detta för att vi skall gräva för dagvattnet bakom lådorna.

 

Har du funderingar, kontakta oss gärna (vardagar 07.00-16.00):

Platschef, NCC: Kenneth 070-301 37 24

Arbetsledare, NCC: Rikard 076-521 60 95


2017-12-14

Jul- och nyårshelgerna närmar sig med stormsteg. Arbetsplatsen kommer att vara stängd 22 december - 8 januari. Under den tiden kommer vägarna vara körbara med bil. När vi kommer tillbaka fortsätter vi med VA ner mot Y-korsningen. Vi fortsätter med sprängningsarbeten på den andra vägen ner mot Y-korsningen.

 

Västvatten och NCC önskar er en god jul och ett gott nytt år!


Klicka på kartan nedan för att läsa all information.

Dagvattenmöte 2017-12-04

Den 4 december bjöd Västvatten in boende och väghållare i ert område till ett informationsmöte om dagvatten. Inbjudan till mötet har skett via brev, till mötet var även Lantmäteriet inbjudna.

 

Vi informerade om de möjligheter som finns i området för att ta hand om dagvatten.

 

Ett av dem är att Uddevalla kommun beslutar om verksamhetsområde även för dagvatten. Då har Uddevalla Vatten AB som huvudman det totala ansvaret för anläggandet och underhåll av ledningar för omhändertagande av dagvatten. Ni som fastighetsägare debiteras en anläggningsavgift för dagvatten samt en årlig brukningsavgift. Även vägföreningar kommer debiteras anläggningsavgift och brukningsavgift.

 

Det andra är att ni fastighetsägare ansöker om en förrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning för dagvatten. Då har ni som förening det totala ansvaret för anläggandet och underhåll av ledningar för omhändertagande av dagvatten. Uddevalla Vatten AB har inget ansvar för dagvattenhantering.

 

Nu ligger frågan och fortsatta diskussioner i era ideella föreningar.

 

Presentation från mötet om dagvatten.PDF

 

2017-11-06

2017-10-03

Snart är det dags att starta upp på plats i vårt projekt.

 

Under sommaren vann ledningsrätten laga kraft vilket också ger oss förutsättningen att kunna starta rent fysiskt med att gräva. Vi har även handlat upp NCC som är den entreprenör som skall utföra arbetena i projektet. Med anledning av att detta nu är klart så har vi skickat ut en kallelse till informationsmöte inför byggstart.

 

Mötet kommer att hållas i Kanslihuset på Officersmässen FD. I-17 med start Kl. 17:30 den 17 oktober.

 

Under mötet kommer vi informera om hur det kommer att fungera på plats under byggtiden. Om det är någon som inte har fått en kallelse men ändå önskar att komma till mötet går det bra att höra av sig till kundservice.

 

2017-06-01 Aktuell projektstatus

Det har gått en tid sedan vi genomförde vårt senaste möte på Åh-Stiftsgård. Projektet har sedan dess fortgått med syn av arbetsområde och vägar ihop med lantmäteriet och sakkunniga.

Vi har också haft syn i området med räddningstjänsten för att finna ett bra arbetssätt som möjliggör deras insats om olyckan skulle vara framme under entreprenadtiden.

För en tid sedan gick Västvatten ut med en förfrågan där projektet Västerby ligger med, det är en större förfrågan där vi samlar ihop flera projekt längs Fräknestranden.

Nu väntar vi på beslut angående ledningsrätten ifrån Lantmäteriet innan vi tar nästa stora steg i detta projekt som är informationsmöte innan entreprenadstart.

2016-11-03 Aktuell projektstatus

Kallelse till ett första informationsmöte gällande projektet Västerby har skickats ut. Den har gått till dem som på något sätt blir inblandade i vårt projekt. Fastighetsägare som skall få kommunalt VA har fått möjligheten att yttra sig om sin förbindelsepunkt.

Om det är det någon som känner att man borde blivit inbjuden och inte är det, så kan man höra av sig till kundservice.

Datum för mötet är den 10 november klockan 17:30 på Åh Stiftsgård.

Sedan föregående information lades ut så har vi rört oss en del i ert område, det har resulterat ibland annat följande punkter.

  • Vi är klara med Biotopinventeringen och har skickat in ansökan om biotopdispans till Länsstyrelsen.
  • Vi har fört samtal med Länsstyrelsen om fornlämningar i ert område.
  • Genom styrelsen i området har vi börjat prata om dagvatten och hur det fungerar idag.


Mer information om projektets framdrift kommer att ges under informationsmötet.

2016-09-12 Aktuell projektstatus

Arbetet i vårt projekt Västerby rullar på, den största milstolpen är att vi har skickat in en ansökan för ledningsrätt till Lantmäteriet.

Andra arbetsmoment som kommer att löpa på under hösten är
riskanalys av området inför kommande entreprenad samt en biotopinventering. Arbetet med riskanalysen kommer att göras av företaget Metron och biotopinventeringen kommer att göras av Enviroplanning. Det kommer medföra att det rör sig personal ute i ert område igen. Det medför inte några hinder för er gällande framkomligheten då det inte behövs några maskiner för dessa moment.

2016-07-04 Aktuell projektstatus

Under våren och försommaren har vi jobbat med att få fram ett teknikval och en sträckning för VA-ledningar i området.

Vi har varit ute och träffat markägare och företrädare för
området, under träffarna har vi haft en första dialog om ledningarnas sträckning. I dagsläget har vi projekterat att i huvudsak gå med
ledningarna i områdets vägar. Teknikvalet för området blir en blandning av självfall och LTA. De allra flesta får självfall, men 1-4 fastigheter
kommer att få LTA som står för lätt trycksavlopp.

Nästa steg för att komma vidare i projektet är att vi gör en
geoteknisk undersökning av tänkta ledningssträckor.

Det är inplanerat till den 8 augusti och pågår i c:a 3 dagar
och utförs av BohusGeo.

 

Västerby

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander
Telefon: 0522-63 88 33

 

Abonnentingenjör

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

 

Byggledare
Camilla Svensson
Telefon: 076-796 72 00

 

Platschef

Kenneth Olausson

Telefon: 070-301 37 24

 

Arbetsledare

Rikard Thunberg

Telefon: 076- 521 60 95

 

Prenumerera