Västvatten

Vännerberg

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Kantarellstigen och Musseronstigen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder.

 

Enbart ledningar på kommunal mark kommer att läggas om.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun, Uddevalla Energi och Skanska. Förutom vatten och avlopp kommer belysningsanläggning samt matarkablar mellan elskåpen att bytas ut och förnyas.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Klicka för att förstora bilden

Kartor, ritningar och planer

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

Byggstart december 2021

Västvattens entreprenör, Skanska kommer innan jul att börja iordningställa en arbetsplatsetablering för ledningsomläggning vid Kantarell- och Musseronstigen. Etableringen kommer att anläggas vid fotbollsplanen norr om Musseronstigen.

Tidsplan

Arbete med omläggning av ledningar är planerat att påbörjas under januari. Ni skall räkna med att arbete vid Kantarellstigen och Musserontigen kommer att pågå fram till byggsemestern 2022.

Gång och cykelbanan på Champinjonstigen kommer att återställas med ny överbyggnad i samband med avetablering.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare

Carolina Soto

0522-63 88 53

 

Skanska

Produktionschef

Magnus Larsson

010-448 64 87