Västvatten

UMU Skoggläntan

Västvatten bygger nya vatten- och spillvattenledningar.

Den preliminära byggstarten är hösten/vintern 2019 och arbetet beräknas vara klart klart vintern/våren 2020. Detta kan komma att ändras. Ledningsrättsarbete, biotoputredningar och arkeologiutredningar är exempel på sådant som påverkar tiden.

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

Uppdateras inom kort

Dokument

Uppdateras inom kort

2020-01-20

Lantmäteriet planerar att fatta beslut gällande ledningsrätter inom en månad, beslutet kan överklagas inom 4 veckor. Om inte Lantmäteriets beslut överklagas kan vi preliminärt påbörja med våra schaktarbeten i månadsskiftet februari/mars 2020.

 

En preliminär byggtid är ca 4 månader. Vi hoppas vara klara under sommaren och att ni därefter kan koppla in er på VA-nätet. Om beslutet överklagas får vi däremot avvakta byggstart.


Innan byggstart kallas ni till ett möte där vi informerar om en detaljerad tidplan för utförandet av våra VA-arbeten, debitering och rutiner för anslutning.

 

Prenumera gärna på denna sida för att inte missa något.

2019-10-15

Nu är ledningsnätet färdigprojekterat.


Lantmäteriet är i slutfasen gällande åker- och vägbeskrivningar, och de kommer att kalla till ett förättningsmöte gällande ledningsrätter innan nyår.

 

När det mötet är genomfört är hanteringstiden normalt sätt 4-9 månader innan en ledningsrätt får laga kraft.

 

Först när ledningsrätten får laga kraft kan vi starta vårt arbete i fält.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta

Kontaktlista för utskriftPDF

 

Ansvarig projektledare

Västvatten

Peter Dosé

0522-63 88 35

 

Abonnentingenjör Västvatten (taxor, avgifter och juridik)

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

 

Byggledare
ML Projektledning

Camilla Svensson
076-796 72 00

 

Platschef Ncc AB

Gustav Hagberg

072-246 68 50

 
Fiberberedare
Uddevalla Energi

Daniel Sarheim
0522-58 07 64

 

Lantmäteriförrättare

Angelika Eriksson

0522-69 73 93

 

Västvattens kundtjänst
0522-63 88 00
info@vastvatten.se

 

Journummer utanför arbetstid

SOS Alarm: 031-703 17 80