Västvatten

Ulvesund - Saltdalen Krokens väg

Västvatten bygger vatten- och spillvattenledningar i Ulvesund.

Projekteringen av VA-ledningarna beräknas starta mars 2019 och hela arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021 (preliminärt).

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

2020-03-02

Lantmäteriprocessen planeras att starta under mars månad med ledningsrätter. I den processen kommer vägar, åkermark att förbesiktigas av sakkunnig från Lantmäteriet. Vägföreningar, enskilda vägar och privata väghållare kommer att bjudas in vid dessa förbesiktningar av Lantmäteriet.


Under mars månad kommer ett datumförslag för ett personligt möte med respektive fastighetsägare att skickas ut. Vid denna träff diskuterar vi läget för förbindelsepunkten och andra tekniska frågor. Detta förslag går att ändra om så önskas. Mötet kommer att hållas någon gång under april-juni.

2020-01-13

Den 8 och 9 januari hade vi gemensamma möten med genomgång av planerna för VA-arbetet. Här hittar du material som visades på mötet.

 

Krokensväg m.m.

 

Saltdalen m.m.

 

Dokumenten finns också uppladdade längre upp på sidan.

2019-10-15

Som innehållet i informationsbrevet ovan lyder, gäller fortfarande att du som berörd fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte när ett ritningsunderlag är klart för presentation. Preliminär tid för detta informationsmöte är under hösten 2019, inget datum är ännu satt, vi jobbar fortfarande på att få fram ritningar att presentera.

 

Kallelse kommer att skickas hem till alla fastighetsägare när ritningarna är klara och datum är satt.

2019-05-22

Projekteringen pågår som planerat, med inmätningar i de västra delarna av projektets område.

 

2019-03-20

 

Ett första informationsbrev är skickat. Du hittar det även under rubriken "Dokument" (grå ruta) här på sidan.

 

Du som berörd fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte när ett ritningsunderlag är klart för presentation. Preliminär tid för detta informationsmöte är under hösten 2019. Vi kommer även att erbjuda enskilda möten efter detta.

Förberedande arbete 2019

Projekteringen av VA-ledningarna beräknas starta mars 2019 och vara klar i början på 2020. Det första som görs är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, markerar dem och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska undersökningar utföras innan ritningar och tillhörande textunderlag tas fram.

 

Under projekteringstiden kommer personal från Västvatten, våra konsulter och deras medarbetare arbeta i anslutning till er fastighet. Vår projektör (ALP Markteknik) kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet, till exempel mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen. När lämpliga ledningssträckor är framtagna kommer vi att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningar preliminärt ska läggas.

Preliminär byggstart 2020

Den preliminära byggstarten är våren 2020 och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 20/21. Detta kan komma att ändras. Ledningsrättsarbete, biotoputredningar och arkeologiutredningar är exempel på sådant som påverkar tiden.


Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta

Kontaktlista för utskriftPDF

 

Ansvarig projektledare

Västvatten

Peter Dosé

0522-63 88 35

 

Byggledare

Camilla Svensson
076-796 72 00

 

Platschef NCC

Robert Tander

0700-88 71 27

 

LTA-ansvarig

Anja Boström

0522-63 88 42

 

Abonnentingenjör Västvatten (taxor, avgifter och juridik)

Katarina Bjelke
0522-63 88 07


Fiberberedare
Uddevalla Energi (fiberfrågor)

Daniel Sarheim
0522-58 07 64

 

Lantmäteriet
Uddevalla kommun

Andreas Parianos
0522-69 73 49

 

Västvattens kundtjänst
0522-63 88 00
info@vastvatten.se

 

Journummer utanför arbetstid

SOS Alarm: 031-703 17 80