Tureborgsvägen

Markbygg Anläggning Väst AB har i uppdrag av Uddevalla kommun, att bygga om del av Tureborgsvägen. I samband med detta kommer Västvatten att byta ut befintliga Va-ledningar i gatan. Det är ca 500 meter som ska bytas till nya ledningar. Start vid bron på västra delen av Tureborgsvägen och fram till Dalstigen.

Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Hänvisning kommer att ske vid Sigelhultsvägen/ Dalstigen, mot Tureborg.

Arbetet startar på tisdag den 19 april, efter påsk. När detta arbete är klart, skall det schaktas för nya elkablar och belysning. Sedan kommer det att byggas gång- o cykelbana, även ny busshållplats skall byggas.


Jobbet beräknas pågå fram till semestern 2023, beroende lite på hur vintern blir 2022-2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Bild över arbetet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-06-20

Arbetet med byte av VA-ledningar fortskrider fram till v.28 då vi tar semester. Vecka 32 är vi tillbaka igen och återupptar arbetet.
Det har tagit ganska lång tid närmast bron där det har varit många ledningar att lägga om. Men snart är vi förbi detta område så takten kan ökas.

Trevlig sommar!

 

2022-05-06

På grund av ombyggnad av gata och VA-ledningar på Tureborgsvägen i Uddevalla behöver vi stänga av vattnet till fastigheter i området fredag den 6 maj mellan klockan 09:00-12:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas. Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

2022-05-03

På grund av ombyggnad av gata och VA-ledningar på Tureborgsvägen i Uddevalla behöver vi stänga av vattnet till fastigheter i området tisdag den 3 maj mellan klockan 08:00-18:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare. Tappa gärna upp lite vatten för att ha tillhands under avbrottet. I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas. Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Görgen Johansson
0522-63 88 57


Entreprenad

Platschef
Stefan Svenningsson
073-917 17 61


Byggledare
Axel Wassenius

0702-06 39 69