Västvatten

Skuteberget, Sjöstigen, Sjögärdet

Projektet är ett av våra projekt som ligger längs Fräknestranden.

Vi startade upp projekteringen av området under sommaren 2017 .

Projektets avsikt är att ansluta ca 50 fastigheter till det kommunala VA-nätet.

 

Det är vatten och spillvatten som skall byggas ut i området i ett led att förbättra boende, natur och miljö längs hela Fräknestranden.

 

Projektstatus 180509

Nu har vi genomfört våra två informationsmöten där vi har informerat om projektets framdrift och olika processer. Här finns presentationen av ta del avPDF.

 

Det största som vi har framför oss i projektet är ledningsrätt och det är ett arbete som mestadels utförs av lantmäteriet.

 

Vi kommer att träffa de flesta av de fastighetsägare som har begärt det innan semesterperioden. Det finns fortfarande några tider kvar att boka upp för den som är intresserad. Om inte tiderna passar så kommer vi återkomma till er under hösten.

 

För bokning av tid ta kontakt med Christian Skogstad. christan.skogstad@vastvatten.se

 

 

Projektstatus 180321

Projektet har den senaste tiden tagit flera stora steg.

 

Ett av de större stegen är att vi har skickat in en ansökan för ledningsrätt till Lantmäteriet i ert område. Det andra är att vi nu har skickat ut kallelse till vårt första informationsmöte i området.

 

Eftersom det är så många som har blivit kallade har vi valt att genomföra mötet vid två tillfällen. Datum för respektive möte är den 17 april och den 2 maj. Vi startar med fika kl. 17:30 och själva informationsmötet startar kl. 18:00. Mötena genomförs på Kanslibacken 9, i kanslihuset på officersmässen, fd. I17. Parkering finns utanför i direkt anslutning till huset och hiss finns på kortsidan mot Västgötavägen. Om det är det någon som känner att man borde blivit inbjuden och inte är det, så går det bra att höra av sig till kundservice.

 

Utöver kallelse så har information om förbindelsepunktens läge och frågor om dagvatten skickats ut till fastighetsägare i området. Vi ber er att fylla i blanketten och returnera den till oss vi det svarskuvert som gick med utsicket.


Mer information om projektets framdrift kommer att ges under informationsmötet.

 

Projektstatus 180122

Under hösten och vintern har vi jobbat med att få fram ett teknikval och en sträckning för VA-ledningar i området.

 

I dagsläget har vi projekterat att gå fram till fastigheterna främst genom att ledningarna kommer att gå områdets vägar. Teknikvalet för området blir en blandning av självfall och LTA - där de allra flesta fastigheterna kommer att få LTA som är ett trycksatt system för spillvatten. Men 4-6 fastigheter kommer som det ser ut nu att få självfall.

 

Nästa steg för att komma vidare i projektet är att vi gör en geoteknisk undersökning av tänkta ledningssträckor. Det är inplanerat till att starta den 29 januari och pågår i ca 10 dagar. Arbetet kommer att utföras av BohusGeo. Eftersom vi projekterat att gå i vägar är det också där vi kommer att göra mycket av våra undersökningar.

 

Vi ber er ha tålamod och låta operatören göra färdigt sin insats innan han kan köra undan maskinen så ni kan passera.

 

Projektstatus 171103

Under hösten har vi tagit fram ett första utkast för våra tänkta ledningssträckor. Sträckorna har vi nu börjat diskutera med berörda markägare, vägföreningar, vägsamfälligheter samt olika myndigheter.

 

Inför vår kommunikation med Länsstyrelsen så behöver vi göra en inventering av biotoper i ert område. Detta arbete kommer inom kort att påbörjas av företaget Enviroplanning.

 

Tekniken för området kommer till största del vara LTA som är ett trycksatt system för spillvatten.

 

Kontakta

Erik Holmgren
Telefon: 0522-63 88 46

Prenumerera