Västvatten

Skuteberget

Skuteberget är ett av våra projekt längs Fräknestranden som följer i spåret av de tidigare byggda VA-ledningarna mellan Uddevalla och Ljungskile.

 

Ledningar för vatten och spillvatten skall byggas ut i området som ett led i att förbättra för boende, natur och miljö utmed hela den aktuella kuststräckan. Även Uddevalla Energi kommer att samförlägga ett fibernät i samband med våra arbeten.

 

Projektet är planerat att färdigställas under hösten år 2020.

 

För att alltid få den senaste informationen som vi presenterar här på projektsidan kan ni ange er mejladress i prenumerationsformuläret.

2019-09-16

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Klicka på bilden för att förstora

Gul linje: Sprängning påbörjas måndag vecka 38 och beräknas pågå i ca. 3 veckor (arbetet påbörjas längst in på vägen). Parkera på tillfällig parkering.

Blå linje: Sprängning klar måndag vecka 38. Parkera på tillfällig parkering.

Röd linje: Förläggning av VA och fiber pågår. Fordonstrafik: följ tillfällig vägvisning.

2019-09-12

Vårt andra informationsmöte för er som bor i området genomfördes på eftermiddagen den 2a september.

 

Många var på plats men för er som inte hade möjlighet att vara där så finns nu presentationen att ladda hem här på projektsidan under "dokument".

 

I övrigt så löper arbetena på enligt plan och vi hoppas på gynnsamt väder framgent under höst och vinter.

2019-09-06

Boende på Sjögärdesvägen får under vecka 36-37 köra in och ut via Dramsviksvägen och Dramsviks gård. Följ tillfällig vägvisning.

 

Boende på Stigenvägen får köra via Sjöhagevägen. Följ tillfällig vägvisning.

 

Arbete pågår enligt nedanstående karta:

Blå linje: Schaktövervakning av arkeolog pågår. Sprängning påbörjas vecka 37 och beräknas pågå ca 2 veckor. Parkera på tillfällig parkering.

Grön linje: Sprängning pågår och beräknas vara klar i mitten av vecka 37. Parkera på tillfällig parkering.

Gul linje: Sprängning påbörjas vecka 38 och beräknas pågå ca 3 veckor. Parkera på tillfällig parkering.

Röd linje: Förläggning av VA och fiber pågår. Fordonstrafik följer tillfällig vägvisning.

2019-08-30

Under måndagen den 2 september kommer vi att stänga av Sjögärdesvägen vid korsningen Sjögärdesvägen/Sjöhagevägen.


Boende på Sjögärdesvägen får under vecka 36-37 köra in och ut via Dramsviksvägen och Dramviks gård. Följ tillfällig anvisning.

Boende på Stigenvägen får köra via Sjöhagevägen.

 

Arbete pågår enligt nedanstående karta:

Klicka på bilden för att förstora

Blå linje: Sprängning påbörjas vecka 37-38. Parkera på tillfällig parkering.

Grön Linje: Sprängning pågår vecka 36. Parkera på tillfällig parkering.

Röd linje: Förläggning av VA och fiber har påbörjats. Fordonstrafik följer väganvisning f.r.om. vecka 36.

2019-08-09

Arbete med röjning och trädfällning har påbörjats i området och för att underlätta framkommligheten under byggtiden kommer tillfälliga vägar att byggas. Schaktövervakning av arkeolog kommer att pågå under vecka 33.

Sprängningsarbete kommer att pågå under vecka 33 enligt nedanstående karta:

Gul cirkel: Vecka 33, Schaktövervakning av arkeolog samt sprängning.

Röd linje: Vecka 33, Sprängning för tillfällig väg förbi ladugård. 

Orange linje: Vecka 33-34, Arbete med tillfälliga vägar.

Blå linje: Vecka 34, Sprängning. Fordonstrafik följ väganvisning.

2019-06-24

Vi har nu påbörjat arbeten med etableringsyta i anslutning till befintlig avloppspumpstation vid Sjöhagevägen, Skuteberget VA-sanering.

 

De utsatta käpparna i området är till för att underlätta vårt arbete, där grön käpp är utsättning av arbetsområde. Och de blå käpparna förbindelsepunkter för vatten och avlopp.

På några platser har vi satt upp orangea klossar på träd, dessa är till för vår mätutrustning. Vänligen låt käppar och klossar stå kvar.


Inget arbete kommer att pågå under våra semesterveckor, 28-31.

 

2019-05-08

Vi kommer innan sommaren att påbörja vissa förberedande arbeten i området. Bland annat kommer arbetsområden att markeras ut, förbesiktningar av fastigheter och vägar kommer genomföras, och mätningar i området kommer att ske.

 

En kallelse till ett andra informationsmöte kommer att skickas ut innan förläggningen av vatten och avlopp påbörjas.

 

2019-03-05

Projekteringen av området är klar och vi inväntar nu de avslutande delarna i tillståndsprocessen. Därefter kommer vi att kalla till ett sista informationsmöte nu under våren då bland annat entreprenören får möjlighet att närmare presentera arbetets praktiska utförande i området.

 

2018-05-09

Nu har vi genomfört våra två informationsmöten där vi har informerat om projektets framdrift och olika processer. Här finns presentationen av ta del avPDF.

 

Det största som vi har framför oss i projektet är ledningsrätt och det är ett arbete som mestadels utförs av lantmäteriet.

 

Vi kommer att träffa de flesta av de fastighetsägare som har begärt det innan semesterperioden. Det finns fortfarande några tider kvar att boka upp för den som är intresserad. Om inte tiderna passar så kommer vi återkomma till er under hösten.

 

För bokning av tid ta kontakt med Christian Skogstad. christan.skogstad@vastvatten.se

 

 

2018-03-21

Projektet har den senaste tiden tagit flera stora steg.

 

Ett av de större stegen är att vi har skickat in en ansökan för ledningsrätt till Lantmäteriet i ert område. Det andra är att vi nu har skickat ut kallelse till vårt första informationsmöte i området.

 

Eftersom det är så många som har blivit kallade har vi valt att genomföra mötet vid två tillfällen. Datum för respektive möte är den 17 april och den 2 maj. Vi startar med fika kl. 17:30 och själva informationsmötet startar kl. 18:00. Mötena genomförs på Kanslibacken 9, i kanslihuset på officersmässen, fd. I17. Parkering finns utanför i direkt anslutning till huset och hiss finns på kortsidan mot Västgötavägen. Om det är det någon som känner att man borde blivit inbjuden och inte är det, så går det bra att höra av sig till kundservice.

 

Utöver kallelse så har information om förbindelsepunktens läge och frågor om dagvatten skickats ut till fastighetsägare i området. Vi ber er att fylla i blanketten och returnera den till oss vi det svarskuvert som gick med utsicket.


Mer information om projektets framdrift kommer att ges under informationsmötet.

 

2018-01-22

Under hösten och vintern har vi jobbat med att få fram ett teknikval och en sträckning för VA-ledningar i området.

 

I dagsläget har vi projekterat att gå fram till fastigheterna främst genom att ledningarna kommer att gå områdets vägar. Teknikvalet för området blir en blandning av självfall och LTA - där de allra flesta fastigheterna kommer att få LTA som är ett trycksatt system för spillvatten. Men 4-6 fastigheter kommer som det ser ut nu att få självfall.

 

Nästa steg för att komma vidare i projektet är att vi gör en geoteknisk undersökning av tänkta ledningssträckor. Det är inplanerat till att starta den 29 januari och pågår i ca 10 dagar. Arbetet kommer att utföras av BohusGeo. Eftersom vi projekterat att gå i vägar är det också där vi kommer att göra mycket av våra undersökningar.

 

Vi ber er ha tålamod och låta operatören göra färdigt sin insats innan han kan köra undan maskinen så ni kan passera.

 

2017-11-03

Under hösten har vi tagit fram ett första utkast för våra tänkta ledningssträckor. Sträckorna har vi nu börjat diskutera med berörda markägare, vägföreningar, vägsamfälligheter samt olika myndigheter.

 

Inför vår kommunikation med Länsstyrelsen så behöver vi göra en inventering av biotoper i ert område. Detta arbete kommer inom kort att påbörjas av företaget Enviroplanning.

 

Tekniken för området kommer till största del vara LTA som är ett trycksatt system för spillvatten.

 

Prenumerera


Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan

Kontakt

Projektledare

Erik Holmgren
0522-63 88 46

 

Byggledare

Camilla Svensson

076-796 72 00

 

 

LTA-ansvarig

Anja Boström

0522-63 88 42

 

VA-taxor

Katarina Bjelke

0522-63 88 07

 

Fiber, Uddevalla Energi

Daniel Sarheim

0522-58 07 64

 

El, Uddevalla Energi

Magdalena Beyrouti

0522-63 47 46

 

Platschef, NCC

Gustav Hagberg

072-246 68 50