Västvatten

Reservoar Timanstorpet

Uddevalla Vatten planerar att uppföra en ny reservoar inom lågzonen i Uddevalla tätort. Reservoaren behövs för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen inom Uddevalla kommun. Projektet är en del av den översyn av reservoarer som sker inom Uddevalla där nya reservoarer skall börja ersätta några av kommunens äldre reservoarer.

 

I samband med byggandet av ledningar till reservoaren kommer vi att genomföra en mindre VA-saneringen på Timansvägen. Det betyder att vi skall byta ut de gamla ledningarna och ersätta dem med nya ledningar. Ledningarna som vi skall ansluta mot är placerade i vägen vid Timansvägen 19. För att kunna komma åt ledningarna och för att anlägga nya så kommer vi att behöva gräva upp vägen mellan Timansvägen 19 och 23.

 

Under tiden som det pågår arbete så kommer några fastighetsägare att ha begränsade möjligheter att nå sin fastighet på samma sätt som man normalt gör. När det pågår arbete i vägen kommer några i området istället att nå sin fastighet via Tureborg. När vägen är uppgrävd kommer vi att öppna upp gångvägen för trafik för de fastigheterna som det berör.
För de som behöver kommer vi även att iordningsställa tillfälliga parkeringar för tiden man inte når sin egen fastighet. Plats för byggetablering och tillfällig parkering planeras att uppföras på kommunens mark söder om Timansvägen 23.

 

När projektet är igång kommer det att gå ett antal tunga transporter förbi fastigheterna längs Timansvägen, de behövs för att vi skall kunna köra upp material och materiel till projektet.

Det är också högst troligt att vi kommer att behöva utföra sprängningsarbeten i området vid anläggandet av de nya ledningarna. Det kan upplevas som kraftigare än vad det egentligen är, men det kommer att ske stor säkerhet av kunniga yrkesarbetare.
För att ha extra uppsikt över både transporter och sprängningar så att inga skador uppstår kommer vi att behöva besikta ett antal fastigheter längs sträckan.

Tidplan:

 

Start för om och nyanläggning av ledningar är planerad till den andra delen av oktober 2020 och kommer att pågå året ut.
Planerad byggstart för reservoaren är februari 2021 och beräknas pågå till oktober 2021. Datum och tider är att se som preliminära då vi behöver erhålla tillstånd och lov ifrån Länsstyrelsen och kommunen innan byggstart kan ske.

 

För att alltid få den senaste informationen som vi presenterar här på projektsidan kan ni ange er mejladress i prenumerationsformuläret.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

...

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander

0522-63 88 33

 

Byggledare

Sofia Borgersen

076-796 72 04

 

Platschef NCC

Stefan Ljungberg

072-700 46 08