Västvatten

Reservoar Rannerberg

Uddevalla vatten planerar att uppföra en reservoar på Rannerberg 1:10.

Reservoaren behövs för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen längs Fräknestranden och Ljungskile.

Projektet är en del av den översyn av reservoarer som sker inom Uddevalla kommun, där nya volymer och reservoarer skall ersätta några av kommunens äldre reservoarer.

 

I samband med byggandet av ledningar till reservoaren planerar vi att genomföra ett mindre omvandlingsområde och koppla på fler fastigheter på det kommunala VA-nätet.

Tidplan:

 

Start för nyanläggning av väg och VA startas upp i slutet av mars 2021 och det beräknas pågå till september 2021.

Planerad byggstart för omvandlingsområde är oktober 2021 med möjlig inkoppling sommaren 2022.

Planerad byggstart för reservoaren är oktober 2021 och beräknas pågå till sommaren 2022.

Datum och tider är att se som preliminära då vi behöver erhålla tillstånd och lov ifrån Länsstyrelsen och kommunen innan delar av byggstart kan ske.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

...

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander

0522-63 88 33

 

Byggledare

Sofia Borgersen

076-796 72 04

 

Platschef NCC

Stefan Ljungberg

072-700 46 08