Västvatten

Råssbyn

 Västvatten AB bygger vatten- och avloppsledningar (VA) i Råssbyn

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

 

Ledningssträckor kan komma att ändras under lantmäteriprocessen för ledningsrätter och arbetsområden.

2021-09-24

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

 

Uppställningsytor för maskiner kommer att göras se kartan.
Detta kommer medföra att vi behöver använda oss av trafikanordningar för att skydda våra medarbetare.

Råssbyn V39

Klicka på bilden för att förstora

Råssbyn V39

Rödmarkeringar är där vi kommer göra uppställningsplatser/gropar för att borra oss under vägarna med ledningar. Detta kommer medföra att vi behöver använda oss av trafikanordningar för att skydda våra medarbetare från trafiken. Klicka på bilden för att förstora

2021-09-20

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.

 

Uppställningsytor för maskiner kommer att göras se bifogad karta.

Råssbyn V38

Klicka på bilden för att förstora

Råssbyn V38..

Rödmarkeringarna där kommer att göra uppställningsplatser för att borra oss under vägarna med ledningar. Klicka på bilden för att förstora

2021-09-10

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

 

Inom arbetsområdet markerat med gröna käppar kommer röjning att pågå. Uppställningsytor för maskiner kommer att göras.

 

Under projekttiden kommer veckobrev skickas ut via mail. Om ni hör någon som inte får veckobrevet får ni gärna hänvisa till Rikards eller Camillas kontaktuppgifter, se kontaktlistan.

Råssbyn V37

Klicka på bilden för att förstora

2021-09-06

Nu startar vi abetet med förläggning av vatten, avlopp och fiber i ert område. Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan nedan.

Råssbyn V36

Klicka på bilden att förstora

2021-08-31

Det närmar sig byggstart för projektet.


Vår entreprenör kommer inom kort att etablera sig vid den gamla trävarubutiken.

Vissa arbeten har redan börjat i form av mätningsarbeten.

 

I alla projekt har vi veckovis information till samtliga fastighetsägare. Denna information kommer via mejl och läggs även upp på denna sida.

2020-12-28

Vi vill hemskt gärna träffa er... Men på grund av rådande tider har vi istället tagit fram informationsfilmer, som ersätter det första informationsmöte vi brukar ha.

 

Du hittar filmerna här (klicka här).

 

2020-11-05

 

Geoteknisk undersökning kommer att ske under V46 i ert område.

 

Detta utförs med en larvburen maskin och det kan innebära att den står i vägen för er när ni ska ut och åka bil.

Räkna med 5 minuter mer restid.

 

2020-09-04

 

[1] Projektering av VA-ledningarna pågår och beräknas vara klart under hösten. På kartorna kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas, 38 stycken.

 

När VA-sträckorna är klara planeras ett informationsmöte där samtliga fastighetsägare kallas. Det kan bli två informationsmöten pga. av Corona situationen. 

 

Före byggstart kommer vi att besöka så många fastigheter som möjligt för personliga träffar på plats. Brevutskick kommer under hösten med förslag på dag och tid för dessa träffar.

[2] När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer vi att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.

 

Byggnation av ledningarna planeras ske från våren/sommaren 2021  och pågå till hösten/vintern 2021. Tiden för byggstart är dock osäker ännu.

Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.

 

[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergstekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta

Kontaktlista för utskriftPDF

 

Platschef
Rikard Thunberg
076-521 60 95

 

Arbetsledare
Markus Dahllöf
076-798 49 08

 

Abonnentingenjör Västvatten (taxafrågor)

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

 

Fiberberedare
Uddevalla Energi

Marcus Jansson
0522-58 08 62

 

Vattenmätarfrågor
Mätartekniker

Christer Bagger

0522-63 88 06


Lantmäteriet
Uddevalla kommun

Roger Andreasson
0522-69 73 86

Ansvarig projektledare

Västvatten

Peter Dosé

0522-63 88 35