Västvatten

Råssbyn

 Västvatten AB bygger vatten- och avloppsledningar (VA) i Råssbyn

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

2020-09-04

 

[1] Projektering av VA-ledningarna pågår och beräknas vara klart under hösten. På kartorna kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas, 38 stycken.

 

När VA-sträckorna är klara planeras ett informationsmöte där samtliga fastighetsägare kallas. Det kan bli två informationsmöten pga. av Corona situationen. 

 

Före byggstart kommer vi att besöka så många fastigheter som möjligt för personliga träffar på plats. Brevutskick kommer under hösten med förslag på dag och tid för dessa träffar.

[2] När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer vi att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.

 

Byggnation av ledningarna planeras ske från våren/sommaren 2020  och pågå till hösten/vintern 2020. Tiden för byggstart är dock osäker ännu.

Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.

 

[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergstekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta

Kontaktlista för utskriftPDF

 

Abonnentingenjör Västvatten (taxafrågor)

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

 

Fiberberedare
Uddevalla Energi

Marcus Jansson
0522-58 08 62

 

Vattenmätarfrågor
Mätartekniker

Christer Bagger

0522-63 88 06


Lantmäteriet
Uddevalla kommun

Angelika Eriksson
0522-69 73 93

Ansvarig projektledare

Västvatten

Peter Dosé

0522-63 88 35