Sök

Överföringsledning Torp-Överby

Som en del av utbyggnaden av Lanestranden, bygger Uddevalla Vatten nya ledningar för att höja kapaciteten mellan Torp och Överby.

Just nu pågår ledningsförläggning inom Torp köpcentrum och fortsätter västerut mot Överby. Arbetet förväntas vara färdigt innan sommaren 2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild från arbetet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-09-29 Etapp 2

Asfalteringsarbetena som var inplanerade på måndag vecka 40 kommer flyttas fram på grund av pågående timmertransporter i området.

Vi återkommer med ett nytt datum för asfalteringen.

Under vecka 40-41 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

Vecka 40

Arbete med inkoppling av vattenledning.

Klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området. Gul markering visar färdiga sträckor.

Förstora bilden

Bild över området. Klicka på bilden för att förstora

Tidigare nyheter

2023-09-15 Etapp 2

Under vecka 3 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

Asfalteringsarbetena som var inplanerade på måndag v.40 kommer flyttas fram pga. pågående timmertransporter i området.

Vi återkommer med ett nytt datum för asfalteringen.

 • Vecka 40
  VA-arbeten med inkoppling.

 • Vecka 39
  Återställning av jordytor.
 • Vecka 38
  VA-arbeten pågår längst med blå sträcka. Väg avstängd och det finns tillfälligt temporära parkeringar.
  Vecka 39
  Asfaltering.

 • Vecka 37
  Återställningsarbeten.
  Vecka 39-40
  Preliminärt asfalteringsarbeten.

Klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området. Gul markering visar färdiga sträckor.

Förstora bilden

Bild över området. Klicka på bilden för att förstora

2023-09-12 Etapp 2

Under vecka 37 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

 • Förberedande arbete för leverans och placering av pumphus. Leverans onsdag den 13 september.
 • Pågående VA-arbeten.

 • Arbeten pågår med färdigställande.

 • VA-arbeten kommer att pågå längst med blå sträcka. Väg kommer att stängas av under kommande veckor och det kommer att finnas temporära parkeringar för boende.

 

Klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området. Gul markering visar färdiga sträckor.

Förstora bilden

Bild över området. Klicka på bilden för att förstora

2023-08-28 Etapp 2

Under vecka 35-36 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

Vecka 35–36

Återställningsarbeten och förberedande arbete för pumphus.

Vecka 35–37

VA-arbeten kommer att påbörjas på åkermark.

Vecka 35–36

Förberedande arbeten för leverans och placering av pumphus (leverans torsdag vecka 36).

Vecka 35–37

Pågående VA-arbeten till fastigheter. Våra arbeten kommer från och med måndag 28 augusti att utföras i vägbana. Tillfällig väg och parkering kommer att ordnas för de boende som berörs.

Vecka 35–37

Vi håller just nu på med provtryckning av ledningar i området. När provtryckning är genomförd kommer vi att koppla ihop ledningar. Därför kan ni se oss flytta runt i arbetsområdet under kommande veckor.

Klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området. Gul markering visar färdiga sträckor.

Förstora bilden

Bild över området. Klicka på bilden för att förstora

2023-08-14 Etapp 2

Nu är vi tillbaka från semester och har startat upp arbetet igen.
Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Vecka 33
Pågående VA-arbeten i väg.

Vecka 34-37
Pågående VA-arbeten.

Vecka 35-36
VA-arbeten kommer att påbörjas

Vecka 33
Pågående VA-arbeten.
Under måndag och tisdag kommer det att utföras sprängningsarbeten.

Förstora bilden

Bild över området. Klicka på bilden för att förstora

2023-06-13 Etapp 2

 • Vecka 24 - VA-arbete pågår
 • Vecka 24-27 - VA-arbete pågår.
 • Vecka 24 - Leverans av material och schaktningsarbeten pågår. Djup schakt kommer att förekomma.
 • Vecka 25-26 VA-arbeten runt pumpstation.
 • Vecka 25-27 - VA-arbete kommer att utföras.
 • Vecka 24 Sprängning pågår.
 • Vecka 25-27 Arbeten med pumpstation och VA.
Förstora bilden

Bild över området. Klicka på bilden för att förstora

2023-05-29 Etapp 2

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta, klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området. Gul markering visar färdiga sträckor.

 • Vecka 22 - VA-arbete med styrdborrning.
 • Vecka 22 - VA-arbete pågår.
 • Vecka 22-23 VA-arbete pågår med grävmaskin.
 • Vecka 23 - Förberedande arbeten och schakt påbörjas.
 • Vecka 24 - Leverans av material och schaktningsarbeten pågår. Djup schakt kommer att förekomma.
 • Vecka 25-26 VA-arbeten runt pumpstation.
 • Vecka 24-27 VA-arbeten pågår med grävmaskin. Vägen är tillfälligt avstängd och det är begränsad framkomlighet under denna period.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-05-12

Under vecka 20-21 kommer asfaltering ske på Etapp 1 av överföringsledning Torp-Överby. Vi kommer att utföra arbeten enligt karta, klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området.

 • Vecka 20 - Måndag den 15 maj klockan 20:00 sker avstängning av infart. Arbeten med fräsning av asfalt kommer att utföras. Tisdag den 16 maj klockan 10:00 öppnas infarten igen.
 • Vecka 20 - Tisdag den 16 maj sker asfaltering på pendelparkering.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-05-08 Etapp 2

Etapp 2 av överföringsledning Torp-Överby fortsätter. Vi kommer att utföra arbeten enligt karta, klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området.

 • Vecka 19-22 pågår VA-arbeten med styrdborrning på flera platser i etappen.
 • Vecka 19 - TMA-fordon, mobilt tungt skydd för vägavstängning, placeras ut under tisdag den 9 maj.
 • Vecka 19-21 kommer sprängnings- och schaktarbete att pågå. vägen kommer att stängas av och det kommer att vara begränsad framkomlighet under tiden det arbetet pågår.
 • Vecka 19 Arbete med Va-läggning, sträcka som kommer att schaktas.
 • Vecka 19-22 Arbete med svetsning av rör.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-04-26 Etapp 2

Nu påbörjar vi etapp 2 av projektet. Flera aktiviteter kommer pågå under vecka 17-23. Vi kommer att utföra arbeten enligt karta, klicka på kartbilden för att se alla aktiviteter och var de sker i området.

 • Vecka 17 sker leverans av rörmaterial. Yta förbereds för kommande arbeten. Fortsatt arbete med svetsning sker också under veckan.
 • Vecka 18-19 Sprängningsarbete.
 • Vecka 18-19 Arbete med VA-läggning.
 • Befintlig väg (se kartan nedan) förstärks och kan nyttjas för boende vid begränsad framkomlighet.
 • Vecka 21-23 Arbete med VA-läggning.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-04-26 Etapp 1

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

 • Vecka 18 arbete med inkoppling och justering av yta.
 • Vecka 17 och 18 återställning av naturmark. Arbete pågår med återställning av matjord på åkermarkerna.
 • Vecka 19 sker asfalteringsarbeten i området.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-03-17

Under vecka 12-13 kommer vi att utföra arbeten enligt karta.

Arbete pågår med VA schakt måndag vecka 12 och gör en liten paus några dagar och arbetet återupptas i mitten av v.13.

Grön sträcka
VA-läggning klar.

Blå sträcka
VA-arbete samt återställning kvarstår vecka 12-14.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-03-10

Under vecka 11-12 kommer vi att utföra arbeten enligt karta.

Vecka 11
Avspärrningar kvarstår på pendelparkeringen.

Arbete med vatten och avlopp pågår, följ tillfällig vägvisning på plats.

Grön sträcka
Återställning kvarstår.


Blå sträcka vecka 11-14

Arbete med vatten och avlopp.
Återställning av åkermaker kommer att pågå under vecka 11-12.

2023-02-27

Under vecka 9-11 kommer vi att utföra arbeten enligt karta nedan.

Vecka 9
Arbete på pendelparkeringen kommer att pågå.

Arbete pågår, följ tillfällig vägvisning på plats.

Vecka 9-10

Förläggning av vatten och avlopp kommer att pågå.

Blå sträcka vecka 9-10

Förläggning av vatten och avlopp kommer att pågå.

Kompletterande arkeologisk undersökning är planerad till vecka 9.

Återställning av åkermaker kommer att pågå under vecka 11-12.

2023-02-17

Under vecka 8-10 kommer vi att utföra arbeten enligt karta nedan.

Vecka 8
Arbete med vatten och avlopp pågår på pendelparkeringen.

Vecka 8-10
Arbete med vatten och avlopp pågår, följ tillfällig vägvisning för gångtrafik.

Arbete med vatten och avlopp pågår.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-02-03

Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan nedan.

Förläggning av vatten och avlopp pågår under vecka 6.

2023-01-30

Arbetet fortskrider. Veckoplan för Torp - Överby etapp 1, vecka 5-7:

Under slutet av vecka 4-5 sker förläggning med vatten och avlopp

Vecka 5 sker styrd borrning

Vecka 5 - Arkeologisk förundersökning

Vecka 5 Stumsvetsning

Vecka 6 - Start förläggning av med vatten och avlopp.

Se karta nedan för att se vart vi befinner oss just nu.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-01-26

Arbetet fortskrider. Veckoplan för Torp - Ekolma etapp 1, vecka 4-6:

Vecka 4 sker arbete med vatten och avlopp, sprängning styrd borrning och start med schakt i åkermark.

Vecka 5 - Förschakt arkeologisk undersökning.

Vecka 6 - Start med vatten och avlopp.

Se karta nedan för att se vart vi befinner oss just nu.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Projektledare Västvatten

Peter Dosé
0522-63 88 35


Platschef NCC

Gustav Hagberg
072-246 68 50


Byggledare MEXL

Jennie Olsson
076 -796 72 52