Västvatten

Lane Fagerhult

Markbygg anläggning AB kommer på uppdrag av Uddevalla vatten utföra VA-arbeten i Lane Fagerhult med start 2019-01-07.

 

Syftet med arbetet är att förse Annerödsvägens gemensamhets-anläggning med avlopp. Det kommer också att bli möjligt för omkringliggande fastigheter att ansluta sig.

 

Vi kommer, med start vecka 2, att gräva mottagningsgropar vid A, C och D för att utföra styrd borrning från A och B.

Vid A kommer en ny pumpstation att anläggas.

Mellan A och E kommer vi att gräva ledningen senare under våren.

 

Vår förhoppning är att vårt arbete skall vara så lite störande för er som möjligt.

 

Kontakta

Ansvarig på Västvatten:

Niklas Ryrmalm

0522-63 88 39

 

Markbygg Anläggning AB:

Stefan Svenningsson

Prenumerera