Sök

Hässleröd

Vi kommer att utföra VA-arbete i Hässleröd. Det är boende och besökare till Hässleröds vägförening, Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet och Bratteröd-Hässleröd vägsamfällighet som berörs. Arbetet planeras att påbörjas vecka 47 och beräknas pågå till vecka 50.

VA-arbetet kommer starta utmed Hässleröd ängars vägsamfällighet. Denna vägsamfällighet och detaljplanområdet kommer påverkas under hela byggtiden. Här kommer utförande entreprenör, NCC, ha sin etablering.

För allas trygghet och säkerhet uppmanar vi alla till försiktig körning med extra hänsyn till boende, personal och andra som rör sig i området. Utmed arbetet kommer flera arbetsfordon röra sig i området vilket påverkar framkomligheten.

Beräknad arbetstid för hela VA-arbetet är cirka 4 veckor.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-11-15 Kommande arbete

Vägsträckor som berörs av VA-arbete

Utmed omnämnd sträcka på Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet kommer vägen stängas av och trafiken leds då om via Bratteröd-Hässleröd vägsamfällighet, se bilaga 1. Mellan dessa två vägföreningar kommer vägbommarna öppnas och den tillfälliga förbindelsevägen nyttjas. Ut-/ infart sker då via Uddevalla kommuns förråd utmed Göteborgsvägen. Den alternativa vägen är markerad med rött streck på sista bilden.

Hur påverkas trafiken?

  • Samtliga vägsamfälligheter kommer påverkas av byggtrafik under byggtiden.

  • Utmed omnämnd sträcka på Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet kommer vägen stängas av och trafiken leds då om via Bratteröd-Hässleröd vägsamfällighet, se kartbilden nedan. Mellan dessa två vägföreningar kommer vägbommarna öppnas och den tillfälliga förbindelsevägen nyttjas. Ut- och infart sker då via Uddevalla kommuns förråd utmed Göteborgsvägen. Den alternativa vägen är markerad med rött streck på sista bilden.

  • VA-arbetet kommer starta utmed Hässleröd ängars vägsamfällighet. Denna vägsamfällighet och detaljplanområdet kommer påverkas under hela byggtiden. Här kommer utförande entreprenör, NCC, ha sin etablering.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Tidsplan

Beräknad arbetstid för hela VA-arbetet är cirka 4 veckor.

Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet kommer vara avstängd cirka 2 veckor av denna tid och då leds trafiken om via den alternativa vägen.

Kör försiktigt i området

För allas trygghet och säkerhet uppmanar vi alla till försiktig körning med extra hänsyn till boende, arbetande och andra som rör sig i området. Utmed arbetet kommer flera arbetsfordon röra sig i området vilket påverkar framkomligheten.

Under tiden som projektet pågår kommer det gå tunga transporter till projektet främst via Cyklonvägen men även via Kurverödsleden. I den inledande delen av projektet är det omfattande markarbeten som skall utföras då stora mängder material skall in och ut ifrån området.

Under den perioden kommer även sprängningsarbeten att genomföras. Det kan upplevas som kraftigare än vad det egentligen är, men det kommer att utföras stor säkerhet av kunniga yrkesarbetare.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Ellinor Johansson
0522-63 88 51

Byggledare MEXL

Annette Neubronner
076-791 71 99

Platschef NCC
Stefan Ljungberg