Västvatten

Fräknestranden

24 kilometer miljösatsning!

 

För att säkra vattentillgången i Ljungskile samt för att rena avloppsvattnet mer kostnadseffektivt har VA-ledningar byggts mellan Ljungskile och Uddevalla. Det finns också ett starkt behov av vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs och Ulvesund.

Reservvattentäkt saknas i Ljungskile. En sammankoppling av systemen i Uddevalla och Ljungskile säkrar reservvattenförsörjningen i båda områdena.

 

Sammanfattningsvis är det ett antal positiva effekter som uppnås:

  • Ökad driftsäkerhet för vatten och avlopp
  • Havsmiljön påverkas positivt när hundratals enskilda avloppsanläggningar, med bristfällig funktion, ansluts i etapper
  • Ledningen öppnar upp för nya havsnära boenden samt utveckling av befintliga områden

Mer information

Tidsplanen kan revideras under projektets gång. Här på hemsidan ligger alltid den aktuella versionen.

Kontakta

Projektledare

Erik Holmgren
Telefon: 0522-63 88 46

 

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35 

 

Prenumerera