Sök

Vännerberg

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Kantarellstigen och Musseronstigen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder.

Enbart ledningar på kommunal mark kommer att läggas om.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun, Uddevalla Energi och Skanska. Förutom vatten och avlopp kommer belysningsanläggning samt matarkablar mellan elskåpen att bytas ut och förnyas.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-08-26

Västvatten är klara med byte av spillvattenledning, dagvattenledning och
vattenledning på Kantarellstigen och Musseronstigen.

Uddevalla Kommun träder in i projektet och justerar bärlager på Kantarellstigen och Musseronstigen samt lägger på ett första lager av asfalt. Entreprenören som utför detta arbete är NCC.

Under vecka 35 kommer NCC att jobba med asfalteringsarbetet på Vännerberg. Finjustering och asfaltering kommer pågå från tisdag den 30 augusti till fredag den 2 september. Under dessa dagar kommer vi att behöva hänvisa er till den temporära parkeringen på Murkelvägen.

2022-03-25

Just nu befinner vi oss på etapp 3 Musseronstigen enligt tidsplan. Vi fortsätter att byta samtliga vattenledningar på den här sträckan. Etapp 3 sträcker sig från korsningen
Kantarellstigen/Musseronstigen fram till i höjd med Musseronstigen 10. Vi planerar att vara klara med etapp 3 under vecka 13.

Kommande arbeten vecka 13

Vi fortsätter att bygga system för temporärt vatten för fastighetsägare på etapp 4. Etapp 4 sträcker från korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen till i höjd med
Kantarellstigen 12. Under dessa förberedelser kommer man kunna köra på Kantarellstigen precis som vanligt. Alla berörda har blivit kontaktade av Hampus Karlsson, Arbetsledare på Skanska.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-03-18

Just nu befinner vi oss på etapp 3 Musseronstigen enligt tidsplan.
Vi fortsätter byta samtliga vattenledningar på den här sträckan. Etapp 3 sträcker sig från korsningen Kantarellstigen / Musseronstigen fram till i höjd med Musseronstigen 10.

Kommande arbeten på Kantarellstigen vecka 12

Nu närmar vi oss arbeten på Kantarellstigen. Vi planerar att under v 12 bygga system för temporärt vatten för fastighetsägare på etapp 4.
Etapp 4 sträcker från korsningen Kantarellstigen / Musseronstigen till och i höjd med Kantarellstigen 12. Under dessa förberedelser kommer man kunna köra på Kantarellstigen precis som vanligt. Är ni berörda av detta kommer Hampus Karlsson, Arbetsledare på Skanska att kontakta er. Blir ni inte kontaktade är ni inte berörda.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den


2022-03-04

Under vecka 10 planerar vi att utföra arbeten på Musseronstigen med start tisdag den 8 mars. Vi ska göra en inkoppling för temporärt vatten. Detta kommer medföra ett kortare vattenavbrott under tisdagen för samtliga fastighetsägare på Musseronstigen. Avbrottet kommer vara ca 30 minuter och inträffar mellan klockan 11:00 – 15:00. Undvik att använda diskmaskin och tvättmaskin under denna tid.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningarna.

Vi kommer börja gräva på Musseronstigen etapp 3 under vecka 10. Detta arbete kommer att pågå i några veckor framöver.

Karta över arbetet Förstora bilden

Klicka för att förstora

 

2022-02-18

Under vecka 8 planerar vi att utföra arbeten i korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen med start måndag den 21 februari. Boende på Kantarellstigen 8 till Kantarellstigen 25 kommer hänvisas till temporära parkeringsplatser.


Alla fastighetsägare som detta berör har fått information under vecka 7. Stora brunnar och ventiler på vattenledningar skall monteras i korsningen varför det inte finns utrymme för fordonstrafik förbi arbetet.

Vattenavstängningar

 

På måndag den 21 februari planerar vi vattenavstängning som sker mellan 12:00 – 17:00 och kommer vara högst I en timme. Detta berör fastighetsägare på Musseronstigen 2 till Musseronstigen 11 och Kantarellstigen 8 till Kantarellstigen 25.

På onsdag den 23 februari planerar vi vattenavstängning som sker mellan 12:00 – 17:00 och kommer vara högst I en timme. Detta berör samtliga fastighetsägare på Kantarellstigen.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningarna.

Vi kommer under vecka 8 förbereda för provisoriskt vatten för fastighetsägare på etapp 3. Etapp 3 sträcker sig mellan korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen till i höjd med Musseronstigen 10. Alla berörda fastighetsägare har blivit eller kommer bli kontaktade av Hampus Karlsson Arbetsledare på Skanska.

2022-02-16

Just nu befinner vi oss på etapp 2. Etappen sträcker sig från korsningen där gång och cykelbanan ansluter Musseronstigen till vändplan på Musseronstigen. Vi blir kvar på etapp 2 (Musseronstigen) ca tre veckor till.Kantarellstigen är åter öppen för biltrafik och vi ser gärna att ni kör ur området denna väg för att minimera trafiken på gång och cykelbanan (Champinjonstigen).

Gång och cykelbanan på Champinjonstigen får då enbart nyttjas av de som hänvisas av Skanska att parkera här.

Projektet framskrider enligt tidsplan och vi vill åter igen passa på att tacka alla berörda för ett gott samarbete.

Kommande arbeten under vecka 7 och 8

Torsdagen den 17 februari planerar vi att ansluta vår nya vattenledning på etapp 1 till befintlig vattenledning på Murkelvägen. Detta medför att Kantarellstigen inte blir tillgänglig för in och utfart till området. Denna dag hänvisar vi samtliga fastighetsägare på Kantarellstigen och Musseronstigen att köra via gång och cykelbanan (Champinjonstigen) för både in och utfart till området.

Vecka 8

Vi planerar att utföra arbeten i korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen vecka 8 med start måndagen den 21 februari. Boende på Kantarellstigen 8 till Kantarellstigen 25 kommer då att hänvisas till temporära parkeringsplatser. Under vecka 7 kontaktar vi berörda fastighetsägare med närmare information och dialog om vad som gäller.

Stora brunnar och ventiler på vattenledningar skall monteras i korsningen varför det inte finns utrymme för fordonstrafik förbi arbetet.

Se kartbild

Räddningstjänsten informeras löpande om aktuella tillfartsvägar till fastigheter

Vi är medvetna om att vi kommer både synas och höras men hoppas ni blir nöjda med den uppdaterade gatumiljö som ert område får när projektet är klart.

Tveka inte på att höra av er om ni har frågor angående projektet. Vi ser fram emot ett bra samarbete tillsammans med er.

Byggstart december 2021

Västvattens entreprenör, Skanska kommer innan jul att börja iordningställa en arbetsplatsetablering för ledningsomläggning vid Kantarell- och Musseronstigen. Etableringen kommer att anläggas vid fotbollsplanen norr om Musseronstigen.

Tidsplan

Arbete med omläggning av ledningar är planerat att påbörjas under januari. Ni skall räkna med att arbete vid Kantarellstigen och Musserontigen kommer att pågå fram till byggsemestern 2022.

Gång och cykelbanan på Champinjonstigen kommer att återställas med ny överbyggnad i samband med avetablering.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Carolina Soto
0522-63 88 53


Skanska

Produktionschef
Magnus Larsson
010-448 64 87

 

Övriga dokument