Sök

Vadberget

Västvatten AB bygger vatten- och avloppsledningar (VA) i Vadberget.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

2019-11-11

Under v. 44 gjordes en slutbesiktning mellan Uddevalla vatten och vår entreprenör, NCC. Besiktningen har godkänts och vi har nu tagit över ledningsnätet. Ni kommer inom kort kunna ansluta er.

 

VA-uppgifter
Vi jobbar på att göra alla VA-uppgifter, en karta som visar var ni ska koppla ihop era ledningar med våra. VA-uppgiften är en juridisk handling som bör sparas, den visar var ansvarsgränsen går mellan Västvatten och er, den enskilda fastighetsägaren.

Uppgiften kommer att skickas till er under v. 47 tillsammans med faktura och information om hur en inkoppling går till. Ni som har LTA-stationer kan kontakta Anja Boström för tidsbokningen och driftsättning. Använd gärna den checklista för LTA-system som ni tidigare fått via brev.


Inkoppling och besiktning
När anläggningsavgiften är betald kan ni koppla in er på ledningsnätet. Tänk på att alltid lämna schaktgropen öppen då vi gör en okulär besiktning.

Ring i god tid, 4-5 arbetsdagar, innan ni vill ha besiktningen gjord. I samband med förfallodatumet startas den fasta avgiften. Enligt 2019 års VA-taxa är den 1690kr/tjänst och år. Har ni lämnat in vattenprov för ert vatten ska ni ha fått svar om ni är avgiftsskyldig eller inte.

2019-10-04

Förläggning av vatten och avlopp är nu klart inom hela området.

Justering och återställning av vägar pågår, och under tisdagen den 8 oktober kommer asfaltering att göras. Detta innebär att mellan klockan 07.00-18.00 kommer infartsvägen till Saltverket att vara avstängd.

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Infartsvägen är avstängd tisdagen den 8 oktober mellan klockan 07.00-18.00 pga. justerings- och asfalteringsarbeten. Parkera på tillfällig parkering vid NCC:s etablering vid infarten till Strandgården.

Grön linje: Vägen avstängd måndag eftermiddag och hela tisdagen vecka 41. Parkera på tillfällig parkering.

2019-09-27

Förläggning av vatten och avlopp är nu klart inom hela området. Återställning av vägar pågår och sträckorna som ska återställas med asfalt kommer att beläggas under vecka 41.

 

Vi ber er visa hänsyn då vi under kommande veckor kommer att bli viss väntetid för fordonstrafik, vi beräknar väntetiden upp till ca 15 min.

2019-09-03

I dokumentsamlingen ovan, "slutbesiktning och vattenmätarplats", kan du läsa mer ingående om slutbesiktning, inkoppling och avgifter.

 

Arbetet börjar närma sig slutbesiktning, vilket planeras till vecka 44.

 

Fakturan med anläggningsavgiften skickas ut inom 20 dagar efter att besiktningen godkänts av Uddevalla Vatten AB. I samband med detta skickar vi också ut en karta med er förbindelsepunkts läge (VA-uppgift), denna är bra att spara för framtiden.

2019-08-23

Förläggning av vatten och avlopp färdigställs vecka 36. Parkera på tillfällig parkering. Gående hänvisas till tillfällig gångstig. Vägen kommer att vara körbar mellan fredag klockan 14.00 till måndag klockan 06.30.


Inom hela Vadbergets område kommer provningsarbeten och återställningsarbeten att pågå till och med oktober.

2019-08-09

Sprängningsarbeten på Anton Dahlbergs väg är nu klara.

Förläggningen av vatten och avlopp startar längst upp vid Anton Dahlbergs väg 62 och kommer att pågå i ca. 4 veckor. Parkare på tillfällig parkering. Gående hänvisas till tillfällig gångstig. Vägen kommer att vara körbar mellan fredag kl. 14.00 till måndag kl. 06.30


Återställningsarbeten kommer att pågå inom hela Vadberget-området.

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp startar och kommer att pågå i ca. 4 veckor, förläggningen startar vid pilens anvisning. Gående hänvisas till tillfällig gångstig.

2019-07-04  

Slutbesiktning för projektet är preliminärt bokat för v. 43, vill du läsa mer om tidsplanen finns nu ett uppdaterat dokument under

"Kartor, ritningar och planer" här ovan.

 

I September skickas information om anläggningsavgiften ut och när slutbesiktningen är gjord kommer fakturan.

2019-06-28

Vi kommer att ha semester vecka 28-31, då kommer samtliga vägar att vara körbara.

 

Saltverket, Vadberget

Arbete pågår enligt nedanstående karta.

 

Anton Dahlbergs väg, Vadberget

Arbete med sprängning pågår enligt nedanstående karta.


Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår. Följ tillfällig vägledning

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår till och med vecka 33. Sträckan är tillgänglig för gående.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Sprängning klar, rörläggning påbörjas vecka 32.

Blå linje: Sprängningsarbeten pågår. Parkera på tillfällig parkering. Gående hänvisas till tillfällig gångstig.

2019-06-17

Under midsommarhelgen (20 juni kl. 16.00 - 24 juni kl. 06.30) är alla vägar inom områdena öppna för fordonstrafik.

Vi kommer att ha semester vecka 28-31, då kommer samtliga vägar att vara körbara.

 

Saltverket, Vadberget

Arbete pågår enligt nedanstående karta.

 

Anton Dahlbergs väg, Vadberget

Arbete med sprängning pågår enligt nedanstående karta.

Det är mindre berg än beräknat och vi måste påbörja sträckan vid Anton Dahlbergsväg 62, 64 och 63 (se gul sträcka på kartan nedan). Det innebär att området blir svårtillgänglig för fordon under arbetsveckorna 25-27

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår. Följ tillfällig vägledning. Vägen mot Norra Saltverket 4, 9, 11, 17, 18 och 22 kommer att vara avstängd under vecka 24. Parkera på tillfällig parkering.

Grön linje: Förläggning av vatten och avlopp har påbörjats. Sträckan är tillgänglig för gående.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Sprängning klar. Rörläggning påbörjas i augusti.

Blå linje: Sprängning pågår. Vägen är körbar. Kortare avstängningar kan förekomma.

Gul linje: Sprängning påbörjas vecka 25 och pågår till och med vecka 27. Vägen är avstängd för fordonstrafik. Parkera på tillfällig parkering. Gående hänvisas till tillfällig gångväg.

2019-05-03

Arbeten med sprängning och va-schakt pågår enligt nedan karta.

 1. Orange linje = förläggning av vatten och avlopp har påbörjats. Sträckan är tillgänglig för fordonstrafik.
 2. Röd linje = Förläggning av vatten och avlopp pågår till och med början av veckan 19. Visst arbete kvarstår och vägen är avstängd för fordonstrafik. Parkera på tillfällig parkering.
 3. Gul linje = Sprängningsarbeten på sträckan är klara. Förläggning av vatten och avlopp påbörjas vecka 20 och pågår till och med vecka 23. Sträckan är tillgänglig för trafik.
 4. Rosa linje = Avtäcknings- och sprängningsarbeten pågår under vecka 19. Vägen är avstängd för fordonstrafik. Parkera på tillfällig parkering.
 5. Blå linje = Förläggning av vatten och avlopp pågår till och med vecka 20. Sträckan är tillgänglig för fordonstrafik.
 6. Grön linje = Avtäcknings- och sprängningsarbeten påbörjas under vecka 19. Vägen är avstängd för fordonstrafik. Parkera på tillfällig parkering.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2019-04-18

Arbeten med sprängning och va-schakt pågår enligt karta nedan. Inför påskhelgen är alla vägar inom området öppna för fordonstrafik.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2019-03-18

Arbeten med sprängning och va-schakt pågår enligt nedan karta (klicka för att förstora). Under vecka 13 kommer trafik att hänvisas till provisorisk väg.

 

Platschef är Gustav Hagberg, 072-246 68 50.

2019-02-19

Vår etablering är nu på plats vid infarten till Strandgården. Arbeten med sprängning och VA-schakt pågår enligt kartan nedan.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, 070–330 92 06.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2019-02-12

Igår, 11 februari 2019, genomförde vi ett andra informationsmöte, med tyngdpunkt på entreprenad, säkerhet, teknik, tidplan, logistik och anläggningsavgift.


Entreprenören presenterade sin organisation och kontaktvägar. Byggledare Camilla Svensson presenterade sig och sin roll. Det är Camilla du ringer gällande pågående arbeten, om du har frågor eller synpunkter. 


Här är material från mötet:

 

2019-02-01

Under kommande veckor kommer vi att färdigställa etableringsytan. Eventuellt kommer det att bli kortare avstängningar av vägen mot Strandgården. Vi kommer att ha en körplåt på plats för att leda om trafiken vilket innebär maximalt 10 minuters väntetid.

 

Röjningsarbeten och trädfällning kommer att påbörjas, se bild nedan. Schaktarbeten på sträckan kommer att påbörjas när röjningen är klar.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, 070–330 92 06.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2019-01-18

Vi kommer att starta upp arbeten inom ert område med etableringsyta samt trädfällning under vecka 4.

Etableringsytan kommer att ligga på åkern vid infarten till Strandgården. Ytan kommer att hårdgöras under vecka 4.


Trädfällning kommer att påbörjas för sträckan vid fastigheterna Restenäs 2:51, 2:151, 2:84, 2:97 samt 2:82.


Tillfällig platschef är Robin Eriksson, 070–330 92 06.


2019-01-11

Ledningsrätten är nu klar vilket betyder att byggstarten närmar sig. Det som pågår nu i ert område är utsättning av olika slag.

 • Arbetsområden (käppar med grön topp).
 • Förbindelsepunkter (käppar med blå topp).
 • Vägmitt enligt avstyckningsplan (käppar med orange topp).
 • El (små korta lister med röd topp)
 • Tele (små korta lister med orange topp)


Trädfällning kommer inom kort att starta i kommande ledningssträckor.
Etableringen för NCC:s bodar m.m. kommer inom kort nere vid landsvägen.


Kallelse till ett informationsmöte, den 11 februari, kommer inom kort.


2018-01-19

Den 17 januari hade vi ett gemensamt möte med genomgång av planerna för VA-arbetet. Här hittar du material som visades på mötet.


Projektledare Peter Dosé kommer att boka individuella möten, för att diskutera just din fastighet och förutsättningar.


2017-11-28

Kompletterande mätarbete pågår. Dessa beräknas preliminärt vara klara under december och då har vi ett utkast med ledningssträckor som ligger till grund för kommande informationsmöte. Ni kommer att få en kallelse till informationsmöte, som skickas ut runt årsskiftet. Mötet hålls ungefär fyra veckor efter kallelsen skickats ut.


2017 - tidigare information

Obs! Informationen nedan är inte längre aktuell - men bör stå kvar för kännedom och transparens i projektet.


Projektering[1] av VA-ledningarna beräknas starta i april/maj 2017 och vara klart våren 2018. På ritningen under mer information kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas, 47 stycken.

Observera att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar kan ske.


Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, sedan markerar de och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska[2] undersökningar utföras i planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar och texter för att kommunen skall kunna handla upp en entreprenör som utför byggandet av ledningarna.


Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från Västvatten AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden.

Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.


När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer Västvatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.

Byggnation av ledningarna planeras ske från våren 2018 och pågå till våren 2019. Tiden för byggstart är dock osäker ännu.


Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.


[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Byggledare

Camilla Svensson
076-796 72 00Tf Platschef Ncc AB

Gustav Hagberg
072-246 68 50


Arbetsledare Ncc AB

Daniel Nolåker
070-442 16 15


Abonnentingenjör Västvatten (taxafrågor)

Katarina Bjelke
0522-63 88 07


LTA-ansvarig Västvatten

Anja Boström
0522-63 88 42


Fiberberedare Uddevalla Energi

Marcus Jansson
0522-58 08 62


Vattenmätarfrågor Mätartekniker

Christer Bagger
0522-63 88 06


Lantmäteriet Uddevalla kommun

Angelika Eriksson
0522-69 73 93

Ansvarig projektledare Västvatten

Peter Dosé
0522-63 88 35

Journummer utanför arbetstid
SOS Alarm: 031-703 17 80


Kontaktlista för utskrift Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.