Sök

UMU Skogsgläntan

Västvatten bygger nya vatten- och spillvattenledningar.

Den preliminära byggstarten är hösten/vintern 2019 och arbetet beräknas vara klart klart vintern/våren 2020. Detta kan komma att ändras. Ledningsrättsarbete, biotoputredningar och arkeologiutredningar är exempel på sådant som påverkar tiden.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

2020-06-18

Våra arbeten med vatten och avlopp inom ert område är klara.


Besiktningar av arbetet kommer att utföras under augusti månad inom ert område. Vi tackar för ett gott samarbete under byggtiden och för visad hänsyn.

Glad sommar!

2020-05-04

Arbetet pågår enligt nedanstående kartor:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår. Följ tillfällig vägvisning.

Röd linje 2: Tillfällig gångstig. Parkera på UMU:s parkering.

Grön linje: Förläggning av vatten och avlopp förväntas pågå till mitten av juni. Använd tillfällig parkering.

2020-04-27

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Blå linje: Styrd borrning påbörjas under veckan.

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår, följ tillfällig vägvisning.

Röd linje 2: Tillfällig gångstig. Parkera på UMU:s parkering.

Grön linje: Förläggning av vatten och avlopp beräknas pågå till mitten av juni. Använd tillfällig parkering.

2020-04-17

Vi kommer att leda om trafiken inom området tidsvis, följ då hänvisningsskyltarna.

 

Arbeten pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår. Följ tillfällig vägvisning.

Röd linje 2: Tillfällig gångstig. Parkera på UMU:s parkering.

Grön linje: Förläggning av vatten och avlopp beräknas pågå till mitten av juni. Använd tillfällig parkering.

 

2020-04-09

Vi arbetar inom ert område med förläggning av vatten och avlopp. Arbeten pågår enligt bifogad karta.

 

Vi kommer att leda om trafiken inom området tidvis, följ hänvisningsskyltar.

 

För att vi ska se er så tydligt som möjligt så delar vi ut reflexvästar. Stanna vid våra bodar så får ni en reflexväst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår. Följ tillfällig vägvisning.

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp.

Tunn röd linje: Tillfällig gångstig. Parkera på UMS:s parkering.

Grön linje: Förläggning av vatten och avlopp påbörjas onsdag vecka 16.

 

2020-03-30

Vi kommer att leda om trafiken inom området tidvis, följ hänvisningsskyltar.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår.

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp.

Tunn röd linje: Tillfällig gångstig. Parkera på UMU:s parkering.

Grön linje: Sprängning pågår vecka 14. Använd tillfällig gångväg.

2020-03-23

 För att vi ska se er så tydligt som möjligt så delar vi ut reflexvästar. Stanna vid våra bodar så får ni en reflexväst.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående kartor:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår.

Röd linje 2: Tillfällig gångstil. Parkera på UMU:s parkering.

Grön linje: Avtäckning inför sprängning som påbörjas måndag vecka 13.

2020-03-05

Den 4 mars hölls ett informationsmöte för markägare i området. Du hittar presentationen från mötet under "Dokument" ovan.

 

Områdets VA-planer finns också uppladdade under "Kartor, ritningar och planer". VA-planen visar hur och var ledningarna planeras att ligga.

2020-01-20

Lantmäteriet planerar att fatta beslut gällande ledningsrätter inom en månad, beslutet kan överklagas inom 4 veckor. Om inte Lantmäteriets beslut överklagas kan vi preliminärt påbörja med våra schaktarbeten i månadsskiftet februari/mars 2020.

 

En preliminär byggtid är ca 4 månader. Vi hoppas vara klara under sommaren och att ni därefter kan koppla in er på VA-nätet. Om beslutet överklagas får vi däremot avvakta byggstart.


Innan byggstart kallas ni till ett möte där vi informerar om en detaljerad tidplan för utförandet av våra VA-arbeten, debitering och rutiner för anslutning.

 

Prenumera gärna på denna sida för att inte missa något.

2019-10-15

Nu är ledningsnätet färdigprojekterat.


Lantmäteriet är i slutfasen gällande åker- och vägbeskrivningar, och de kommer att kalla till ett förättningsmöte gällande ledningsrätter innan nyår.

 

När det mötet är genomfört är hanteringstiden normalt sätt 4-9 månader innan en ledningsrätt får laga kraft.

 

Först när ledningsrätten får laga kraft kan vi starta vårt arbete i fält.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Kontaktlista för utskrift Pdf, 85.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansvarig projektledare Västvatten

Peter Dosé
0522-63 88 35


Abonnentingenjör (taxor, avgifter och juridik) Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07


Byggledare ML Projektledning

Camilla Svensson
076-796 72 00


Platschef NCC AB

Gustav Hagberg
072-246 68 50

 
Fiberberedare Uddevalla Energi

Marcus Jansson
0522-58 08 62


Lantmäteriförrättare

Angelika Eriksson
0522-69 73 93


Västvattens kundtjänst
0522-63 88 00
info@vastvatten.se


Journummer utanför arbetstid

SOS Alarm: 031-703 17 80