Sök

Tureborgsvägen

Markbygg Anläggning Väst AB har i uppdrag av Uddevalla kommun, att bygga om del av Tureborgsvägen. I samband med detta kommer Västvatten att byta ut befintliga Va-ledningar i gatan. Det är ca 500 meter som ska bytas till nya ledningar. Start vid bron på västra delen av Tureborgsvägen och fram till Dalstigen.

Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik.

Arbetet beräknas pågå fram till semestern 2023, beroende lite på hur vintern blir 2022-2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild över arbetet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-04-20

Projektet är färdigställt och återstående arbeten kommer utföras av Uddevalla kommuns Gata- och parkavdelning.

Har du frågor kontakta platschef Stefan Svenningsson 073-917 17 61 eller byggledare Axel Wassenius 0702-06 39 69.

Tack för ert tålamod under tiden projektet pågått!

2022-11-21

Vi arbetar vi nu med att förbereda inkoppling av dricksvattenledningar till hyreshusen från Tureborgsbron fram emot Tureborg centrum/torg.

Detta innefattar arbete med provtryckning av den nedlagda ledningen för att se så att den är tät. Vi spolar även igenom det nya dricksvattensystemet med vatten för att därefter ta vattenprover under vecka 47. Detta gör vi för att säkerställa att livsmedlet dricksvatten håller en godtagbar kvalité.

Inkoppling av vatten

Inkoppling är planerad att ske under vecka 48-49. En mer exakt tidpunkt per fastighet kommer att meddelas.

Återställning av gatan

Parallellt med detta har vi nu startat arbetet med att återställa samma gatuavsnitt inför vintern. Vi lägger ner en vägdränering och bygger upp en vägöverbyggnad av krossat berg. I kommande trottoar schaktar vi också för att sätta nya belysningsstolpar, komplettera befintliga elledningar och elskåp samt tomrör som kan användas vid framtida utbyggnationer eller som reservrör vid brott av kabel i bef. kabelrör.

Därtill kommer gatan att få sitt första lager av asfalt. Trottoarer, gång- och cykelbana samt gatan kommer att få respektive toppbeläggning först under 2023.

Bussen kommer in från Äsperödshållet via Dalstigen. Det kommer att fortgå, åtminstone under 2022.

Fortsatt arbete 2023

Om vädret är med oss så kommer vi som planerat att starta upp med
VA-arbete strax efter årsskiftet med schakt i korsningen Timerbergsvägen/Tureborgsvägen.

Sedan fortsätter det arbetet upp mot Dalstigen under januari - april 2023. Vår förhoppning är att lokalbussen kommer att kunna köra in på Tureborgsområdet från Tureborgsbron och vända runt vid Tureborgs centrum.

Boende och fastighetsägare i området har haft ett fantastiskt tålamod med vårt rejäla intrång i deras boendemiljö. Tack för ert tålamod!

2022-09-06

Nu är vi förbi det första områdetsom tagit lite längre tid än vad vi planerade. Takten har ökat den senaste tiden och arbetet fortskrider nu i stort som planerat. Vi gick på lite berg som vi nu har sprängt för att komma vidare. Förhoppningsvis är det inget mer berg men vi kan inte vara säkra.

Vi planerar att vara framme i korsningen med Timmerbergsgatan i slutet av oktober. Då kommer vi att göra några omkopplingar på vattnet innan vi schaktar vidare. Ni som berörs av detta arbete kommer att få information närmare.

2022-06-20

Arbetet med byte av VA-ledningar fortskrider fram till v.28 då vi tar semester. Vecka 32 är vi tillbaka igen och återupptar arbetet.
Det har tagit ganska lång tid närmast bron där det har varit många ledningar att lägga om. Men snart är vi förbi detta område så takten kan ökas.

Trevlig sommar!

2022-05-06

På grund av ombyggnad av gata och VA-ledningar på Tureborgsvägen i Uddevalla behöver vi stänga av vattnet till fastigheter i området fredag den 6 maj mellan klockan 09:00-12:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas. Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

2022-05-03

På grund av ombyggnad av gata och VA-ledningar på Tureborgsvägen i Uddevalla behöver vi stänga av vattnet till fastigheter i området tisdag den 3 maj mellan klockan 08:00-18:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare. Tappa gärna upp lite vatten för att ha tillhands under avbrottet. I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas. Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Joakim Tuovinen
0522-63 88 55


Entreprenad

Platschef
Stefan Svenningsson
073-917 17 61


Byggledare
Axel Wassenius

0702-06 39 69