Sök

Trollgildsvägen

Skanska har fått i uppdrag av Uddevalla Vatten AB att lägga om spill- och vattenledning i område enligt kartbild nedan.

Projektet kommer starta tisdag den 11 april 2023 och kommer pågå fram till juni 2023.

Sträckan där det skall schaktas ser ni på bild nedan.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild över arbetet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-06-21

Slutbesiktning sker under vecka 25 och arbetsområdet städas upp och återställs. Kommunen med entreprenör Markbygg kommer påbörja deras gång- och cykelvägsarbete under vecka 26.

Tack för ert tålamod under tiden arbetet pågått.

Glad midsommar!

2023-03-23

Trafikanordningsplan kommer att vara enligt bild nedan.

Observera att gång och cykelbana kommer vara öppen genom projektet och under hela projektets utförandetid.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Joakim Tuovinen
0522-63 88 55


Entreprenad

Produktionschef Skanska
Kari Laitala
0723–667427