Sök

Tjöstelsröd

Kommande VA-arbete på Furuvägen, Tjöstelsröd, Ljungskile

Västvatten AB kommer att starta en utbyggnad av vatten och avlopp i Tjöstelsröd, Ljungskile. Entreprenadarbetet planeras påbörjas inom de närmaste två veckorna och pågå fram till januari/februari 2020.

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

 

2020-02-10

I samband med den inkoppling som gjordes den 5 februari upptäcktes att brandposten inom samma område läckte och behöver bytas ut.

 

Med anledning av detta krävs en ny avstängning av vattnet tisdagen den 11 februari mellan klockan 09.00-16.00. Om arbetet medger kan vattnet komma att släppas på tidigare.

 

I samband medpåsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

 

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Fastigheter som berörs av arbetet

2020-02-04

På grund av inkoppling av nya dricksvattenledningar behöver vi stänga av vattnet för vissa fastigheter på Tjöstelsröd onsdagen den 5 februari mellan klockan 09.00-16.00.

 

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas. Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Fastigheter som berörs av avstängningen

2019-11-21

Byggstart under vecka 48 - 49, 2019

Projekteringen av området är klar och byggstart är planerad till vecka 48 eller 49 2019. Arbetet kommer delvis att påverka framkomligheten längs Furuvägen och Granvägen, men vår entreprenör Markbygg kommer att försöka lösa det så smidigt som möjligt med minsta möjliga störning. Trafiken från Granvägen kommer under en kortare period att omledas via folkhögskoleområdet. Skyltning för detta kommer att sättas upp. Räddningstjänst och ambulans kommer alltid att ha framkomlighet med körplåtar om det skulle behövas.

Grävarbetena beräknas ta ca 8-10 veckor, beroende på bl.a. mängden berg. Återställning av asfalt kommer troligtvis inte kunna göras förrän längre fram på våren.

 

Besiktning av fastigheter

I samband med ledningsarbetet kommer vi med stor sannolikhet att stöta på berg vilket medför sprängning. Vår entreprenör, Abesiktning, genomför besiktningar och riskanalyser, de kommer att besiktiga de fastigheter som berörs av inom den närmaste tiden.

 

Kartskiss över VA-ledningsutbyggnaden

Nedan i kartskiss redovisas hur ledningen kommer att anläggas i området.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Dokument och information

Dokument fylls på successivt under arbetets gång

Prenumerera

Hantera prenumeration

Kontakta

Västvatten

Projektledare

Anja Boström

0522-63 88 42

 

Markbygg

Platschef

Stefan Svenningsson