Sök

Timmerås

Timmerås är ett av våra projekt längs Fräknestranden och vi startade projekteringen under december månad 2016.

Projektets avsikt är att ansluta cirka 14 fastigheter till det kommunala VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra boende, natur och miljö längs med hela Fräknestranden.


I kartan områdesindelning överföringsledning  har detta område nummer 36.


Berörda fastighetsägare kommer, när ett förslag på ledningssträckning finns framtaget få ett informationsbrev med inbjudan till informationsmöte och förlag på förbindelsepunkt (er anslutningspunkt).

 

Utbyggnationen beräknas att starta sommaren 2018.

Projektör är upphandlad ÅF-Infrastructure.

 

Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

Ta alltid ögonkontakt med maskinföraren innan du går runt eller förbi maskinen.

2019-04-09

 

  • Hyvling av era vägar kommer att göras tisdag eller onsdag v. 15.
  • Asfaltering av del av Timmeråsvägen kommer att göras tisdag vecka 16. Vänligen välj lämplig väg.

 

Vi tackar för ett gott samarbete under vår tid i området. Tack för att du visar hänsyn.

 

2019-03-13

Torsdagen den 14 mars kommer er väg att stängas av vid Forshälla Berg 256, på gund av inkopplingsarbeten. Arbetet beräknas vara klart på eftermiddagen samma dag. Välj utfart mot Lerbomotet.

 

Det kvarstår vissa små justeringar, beläggning och besiktning som kommer att göras under våren.

 

Ny platschef för projektet är Gustav Hagberg, NCC, 072-246 68 50.

 

2018-12-21

Vi är nu klara med VA-förläggningen inom ert område. Det kvarstår vissa små justeringar, beläggning och provtagningar som kommer att göras under våren. Vi tackar för visad hänsyn under tiden vi varit i ert område.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-12-11

Under vecka 50-51 kommer vi att avsluta VA-förläggning och återställning vid fastigheterna Timmerås 1:5, 1:21, 1:22 och 1:23. Tillgängligheten till dessa fastigheter kommer därmed att vara begränsad. Även VA-förläggning och återställning vid Timmerås 1:9, 1:10 och 1:15 avslutas.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-11-23

Arbetet med VA-förläggning i Timmeråsvägen kommer att pågå under vecka 48. När arbetet i Timmeråsvägen är klart kommer VA-förläggning vid fastigheterna Timmerås 1:5, 1:21, 1:22 och 1:23 att påbörjas i slutet av vecka 48.

 

Tillgängligheten till dessa fastigheter kommer därmed att vara begränsad.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06. 

 

2018-11-09

Nu skall alla sprängningsarbeten vara klara.

VA-arbetena har gått förbi de första serviserna, förbi Timmerås 1:7, och vi går nu vidare mot Timmerås 1:11 och Timmerås 1:15.

 

Vi kommer att ta in ytterligare en grävmaskin, som gör att arbetet löper på fortare. En maskin gräver och lägger rör och den andra lägger isolering och fyller igen.

 

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen:

  • Käpp med blå topp visar var ni får er anslutningspunkt. Är det så att ni tycker att denna står på fel plats så kontakta Camilla.
  • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

 

2018-09-24

Vecka 39–40 kommer vi att arbeta med sprängning och VA-arbeten från fastighet Forshälla-Berg 256 och upp till Timmerås 334.

 

2018-09-17

Ta alltid ögonkontakt med maskinföraren innan du går runt eller förbi maskinen.

Tisdag vecka 38 kommer vi att gräva för VA och eventuellt spränga på följande platser: Timmerås 1:2, mellan åkrarna mot fastigheterna Timmerås 1:21 – 1:23.

 

Vi kommer att starta med schakt på torsdag nere vid Forshälla Berg 10:4 och här kommer vägen att vara avstängd för genomfart.

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen

  • Käpp med blå topp visar var ni får eran anslutning punkt. Är det så att ni tycker att denna står på fel plats så kontakta Camilla.
  • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.

 

Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er. Har ni frågor i övrigt så får ni gärna höra av er till oss eller komma ner till vår etablering.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

 

2018-06-18

Nu har ledningsrätten vunnit laga kraft vilket medför att vi nu kan börja med entreprenadarbetena i projektet. Vi har även handlat upp NCC som är den entreprenör som kommer att utföra dessa arbeten i projektet.

 

Under de kommande veckorna kommer personal från Västvatten och NCC att börja röra sig i ert område. Personalen kommer att påbörja arbetet med detaljplanering samt utmärkning av ledningssträckor och arbetsområden. Har ni funderingar kring vad det här innebär går det bra att höra av sig till någon av oss som jobbar i projektet.

 

Inför byggstart kallar vi alltid till ett möte där man får en närmare presentation om tidplan och om hur bygget kommer att gå till.

Det mötet kommer att hållas den 29 augusti i Kanslihuset på Officersmässen, f.d. I-17, Kanslibacken 9. Vi startar med fika kl. 17:30 och själva informationsmötet börjar kl. 18:00.

Anmälan till mötet sker via mail till Liselotte Coleman, liselotte.coleman@vastvatten.se

 

2018-03-21

Projektet inväntar våren. En av de stora sakerna vi har kvar i vårt projekt är att besikta skicket på vägarana innan byggstart.

Det är ett viktigt moment som ligger med i förrättningen. För att den skall kunna utföras på ett korrekt sätt så behöver det som tillhör vägområdet vara synligt. Kallelse till besiktningen kommer ifrån sakkunnig utsedd av Lantmäteriet.

 

2017-10-03

I början av hösten skickade vi ut ett förslag på förbindelsepunktens läge tillsammans med kallelsen till vårt första informationsmöte. Arbetet med att behandla de önskemål som inkommit är nu behandlade och nya ritningar är framtagna.

 

Nästa steg i processen är att ni inom kort kommer att bli kallade till Lantmäterisammanträde, det sammanträdet är planerat till att hållas den 24 oktober kl.17:00.

 

Under sammanträdet kommer flera ämnen behandlas vilket ni kommer få en sammanställning på i kallelsen. Har ni funderingar om ledningsträckning, teknik, arbetsvägar eller något annat som rör projektet behöver ni inte invänta mötet. Det går alldeles utmärkt att höra av sig till oss på Västvatten om man har funderingar kring hur det skall fungera i praktiken.

 

En påminnelse till er som inte fyllt i blanketten är att vara vänlig och göra det för att sedan returnera den till oss.

 

2017-06-28 Aktuell projektstatus

Vi jobbar vidare, under sommaren kan det hända att ni träffar på oss på Västvatten eller någon av dem som vi har anlitat för att jobba i projektet i ert område. Det som står på tur är säkerhetsställande av gränsmarkeringar och riskanalys med hänsyn till sprängnings och schaktarbeten. När det gäller säkerhetsställande av gränsmarkeringar så är det en tjänst som vi har beställt av Lantmäteriet.

Vi gör det för att vi lättare skall kunna orientera oss när vi utför våra arbeten och för att markägare och fastighetsägare skall se om de finns kvar innan vi startar projektet. Arbetet med riskanalysen kommer att färdigställas av företaget Metron som blev kontrakterade tidigt under 2017 och har varit med under hela processen.

 

2017-05-09 Aktuell projektstatus

Arbetet med projektet rullar på den största milstolpen är att vi har skickat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet.

De senaste månaderna har vi arbetat med att få till övriga tillstånd som behövs för att kunna starta projektet fysiskt.

Några av all de tillstånd vi behöver har i dagarna blivit klara såsom tillstånd av Länstyrelsen för arbete nära fornlämningar samt skyddsvärda biotoper.

Vår projektör arbetar i skrivande stund resultatet ifrån den geotekniska undersökningen vilket vi får ta med oss in i slutgiltiga teknikvalet för ert område.

 

2017-03-03

Under vecka 11 kommer vi att starta upp arbetet med den Geotekniska undersökning i ert område. Arbetet beräknas hålla på i 4-5 dagar. Upphandlad entreprenör Bohusgeo kommer att gå fram med en borrvagn längs den tänkta ledningssträckningen som i ert område mestadels är i väg.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och tar det lugnt i trafiken när ni passerar entreprenörens yrkesarbetare.

Kontakta

Projektledare

Erik Holmgren
Telefon: 0522-63 88 46

 

LTA-ansvarig

Anja Boström

0522-63 88 42

 

Platschef, NCC

Gustav Hagberg

0722-46 68 50

 

Byggledare, Västvatten

Camilla Svensson

0767-96 72 00

 

Arbetsledare, NCC

Rikard Thunberg

0765-21 60 95

 

Abonnentingenjör Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

Prenumerera

Hantera prenumeration