Sök

Timansvägen

Västvatten AB jobbar ständigt med att förbättra och kapacitetshöja ledningsnätet.

Vatten och avloppsledningar är i dålig kondition och måste läggas om för att öka driftsäkerheten. I gatan saknas även ledning för dagvatten. Arbetet kommer att samförläggas med fiber.

 

2018-12-13

Enbart återställningsarbeten pågår - beräknas vara klart till jul.

 

2018-07-05

Arbetet beräknas pågå från april till och med september 2018. Entreprenör är Markbygg AB.

 

2017-09-27

Vi är klara med projekteringen och nu kommer planering inför byggskedet att ske. Planerad byggstart är vecka 44.

 

Innan arbetet kommer igång kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte där vi från Västvatten kommer att informera om hur vi tänkt genomföra arbetet och vad som gäller för de fastighetsägarna som fått ett åläggande om att koppla om sitt dagvatten. All information kommer även att komma ut i ett brev men vi har sen tidigare projekt sett att intresset är stort att på plats möta entreprenör och projektledare från Västvatten för att eventuellt lyfta sina frågor.

 

2017-05-10

Nattarbetet 10-11 maj blir inställt!

Arbetet sker istället nu under dagen 10 maj mellan klockan 8:00 till 17:00.

På grund av att spolbilen som var tänkt att användas var för stor och inte kommer in på den smala gatan. Mindre spolbil kommer därför att användas som väsnas mycket mer och spolbilen är därför inte lämplig att använda till nattarbete.

Vi hoppas ni har överseende för denna snabba förändring och de eventuella störningar i trafiken detta ger. Vi ska göra vårt bästa för att placera fordonen på ett så lämpligt ställe för er och vårt arbete som möjligt.

Om ni har ytterligare frågor kontakta då:

Lars Petersson: 0522- 63 89 34

Anna-Maria Gardeheim: 0522-63 88 39

 

2017-05-08

Västvatten vill informera om kommande nattarbete på Timansvägen som sker natten mellan den 10 -11 maj. Arbetet startar vid 18- tiden.

Arbetet kommer att vara ett filmjobb inför kommande VA-renovering i området.

En firma tillsammans med personal från Västvatten kommer under kvällen och natten att behöva spola och suga ledningar rena inför filmningen. En filmkamera skickas sedan ner i en brunn för att filma insidan av rören. Detta arbete görs för att kontrollera ledningarnas kondition och servisledningars1) läge i marken.

Spolningen och sugningen av ledningarna kan upplevas som störande.

Vi hoppas ändå att ni har överseende med detta.

Västvatten har valt att göra detta arbete på nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. Ambulans, polis och räddningstjänst är informerade om att vi kommer ha fordon som står i vägen. De har vårt nummer så att filmbil och spolbil snabbt kan förflytta sig vid händelse av utryckning.

Om ni har ytterligare frågor kontakta:

Lars Petersson 0522- 63 89 34

Anna-Maria Gardeheim 0522-63 88 39

 

1)Servisledning = Mindre ledning som sammanbinder fastighet med kommunens huvudledning.

Nedan markerad sträcka som skall filmas:

Sträcka som filmas
Åh Slussen

Kontakta

Platschef

Mathias Hansson

0739-17 17 77

 

Byggledare

Axel Wassenius

0702-06 39 69

Prenumerera

Hantera prenumeration