Sök

Strandskogen, Restenäs och Ekenhov

Restenäs, Strandskogen och Ekenhov är tillsammans ett projekt där detaljprojektering har startat i oktober 2013. Projektör är upphandlad och är Alp Markteknik.

Projektets avsikt är att ansluta cirka 97 fastigheter till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Projekteringen blev klar under 2014.

I kartan Områdesindelning överföringsledning är dessa områden benämnda med 12, 14 och 42.

2017-11-08

Idag kommer Peab att asfaltera på Strandskogen. De kommer att starta vid den södra pumpstationen utanför fastighet Södra strandskogsvägen 7 och ta sig ner till fastighet Södra Strandskogsvägen 4. När detta är klart startar de utanför fastighet Norra Strandskogsvägen 12 och tar sig nerför hela asfaltsbacken.

 

Framkomligheten kommer därför att vara begränsad vissa tider under dagen.

 

2017-10-31

Slutbesiktningen den 20/10 blev inte godkänd på grund av att Peab inte är klara med utförandet. Ny tid för slutbesiktning är 13/11.

 

2017-10-12

På måndag 16/10-17 kl.07.00 kommer vi att gräva av vägen strax nedanför Margareta Petrini, alltså den Norra delen av Strandskogen.

Detta jobb kommer att vara fram till torsdagen den 19/10-17, så under tiden vi gräver av vägen är rådet att parkera på den provisoriska parkeringen intill asfaltsbacken där vi har städat av ifrån grushögar.

 

Tänk på att vi startar på måndag morgon så att inte era bilar blir inlåsta, parkera på den provisoriska parkeringen på söndag!

 

Kontakt

Mattias Andersson

Arbetsledare

Peab Anläggning

0725335062

 

2017-07-07

Semesteruppehåll mellan vecka 28 och vecka 31. Vi drar igång igen vecka 32 med schakter och startar vid punkt 31 och vidare upp till 34.

Efter det kommer vi att schakta vid punkt 25 till 41.

Sedan har vi även kvar punkt 24 – 42. (se bilderna nedan)

För övrigt kommer vi att hålla till på alla sträckorna med finjusteringar och även grovjusteringar.
Efterbesiktning av fastigheterna i Restenäsområdet fortsätter efter semestern i början av augusti.

25-41
24-42

2017-06-22

På måndag den 26 juni fortsätter arbetet i asfaltsbacken upp till Strandskogsvägen. All trafik leds om längst ner, där ni kör in och ut på grund av att anslutningspunkterna skall knytas ihop. Det arbete Peab har lagt och även det som Västvatten har lagt ner tidigare, där ska provtryckningen ske.

Vi kommer att försöka göra detta så smidigt som möjligt för att trafiken skall flyta på. Fråga gärna maskinisterna om det är något ni undrar över.

Kontakta annars Mattias, Peabs arbetsledare, 072-533 50 62.

2017-05-30

Tidplanerna för återställningsarbetena se VA-plan 11-13 nedan.
De sträckor som inte är markerade med grönt eller rött är klara och endast finplanering är kvar. Arbetena pågår fram till 7 juli och återupptas sedan den 7 augusti efter semestern. Vägarna kommer att ordnas och saltas för att det inte skall ryka så mycket under semesterperioden. (Semesterperiod vecka 28-vecka 31)

Kontakt Peab Anläggning

Mattias / Arbetsledare 072-533 50 62 Mattias.andersson7@peab.se

Tobias / Platschef 073-337 30 38 Tobias.wickstrom@peab.se

2017-05-29
Återställningsarbeten påbörjas idag och pågår 2-3 veckor.
Ledningsarbeten, ytskikt på vägar och ordningställa alla sträckor.
Det finns grävmaskin med hjul på plats, prata med dem så är det inga problem för dem att flytta sig om de skulle stå i vägen.
Vid frågor eller funderingar hör av er till:
Mattias Peab anläggning telefon 072-533 50 62.

2017-05-19

Asfaltsbacken vid Norra Strandskogsvägen
Vi kommer att gräva av vägen i backen upp till era fastigheter måndagen den 22 maj klockan 07.00, det är för att vi ska gräva in till en fastighet och lägga ner rör för deras servisinkoppling.

Vi ska försöka göra detta jobb så fort det bara går och grävmaskinisten har en plåt som han kan lägga över schakten i värsta fall om något är akut som ambulans eller brandbil.

Hoppas ni har överseende med att detta jobb måste göras och är det några funderingar vänligen kontakta mig Mattias på 072-533 50 62.

Tack på förhand! Peab Anläggning

2017-05-17

Asfaltsbacken vid Norra Strandskogsvägen

Vi kommer att gräva av vägen i backen upp till era fastigheter fredagen den 19 maj klockan 07.00, då vi ska gräva in till en fastighet och lägga ner rör för deras servisinkoppling.

Vi ska försöka göra detta jobb så fort det bara går och grävmaskinisten har en plåt som han kan lägga över schakten i värsta fall, om något är akut som ambulans eller brandbil.

Hoppas ni har överseende med att detta jobb måste göras och är det några funderingar vänligen kontakta Mattias Andersson 072-533 50 62.

Tack på förhand! Peab Anläggning

 

2017-05-11

Informationen gäller området mitt för Restenäsöns parkering.

Vi kommer att starta vårt jobb på sträckan Strandskogen (Restenäs) tisdagen den 16 maj med att bygga en provisorisk väg så vi får rundmatning på hela sträckan.

Denna väg är till för alla boende samt räddningstjänst/ambulans.

Vi kommer även att använda oss av denna väg för våra lastbilar under tiden bygget är igång. När arbetet är klart kommer vägen att tas bort om inga andra överenskommelser skrivs.

Efter att vägen är färdig kommer vi att starta med PUNKT NR 1 och sedan ta oss upp mot PUNKT NR 5.

När den sträckan är klar startar vi med PUNKT NR 6 och tar oss upp mot PUNKT NR 12.

Sist men inte minst kommer vi att starta vid PUNKT NR 8 och sedan ta oss till PUNKT NR 14.

Se punkterna här på karta » Pdf, 360.8 kB.

Information samt karta i pdf Pdf, 380.9 kB.

 

Frågor/funderingar ring/sms eller maila till:

Mattias Andersson

Arbetsledare

072-533 50 62

Mattias.andersson7@peab.se

Tobias Wickström

Platschef

073-337 30 38

Tobias.wickstrom@peab.se

2017-03-31

Ny Produktionstidplan utgåva 3 reviderad 2017-03-27. På grund av flera olika omständigheter i projektet har vi blivit tvungna att justera tidplanen med ny sluttid 2017-10. Avgiftsskyldighet inträder efter godkänd slutbesiktning. Faktura avseende anläggningsavgift kommer alltså att skickas ut först när utbyggnaden är klar. De arbeten som planeras utföras efter semestern är den del av VA-schakten som går ut med Restenäs 531-543 och Restenäs 534-505-507. Vi är tacksamma för det goda bemötandet och samarbete från alla boende och hoppas på en lika god fortsättning.

 

2017-03-20

Arbetena pågår för fullt men tyvärr ligger vi efter tidplanen, under vecka 13 kommer en ny tidplan presenteras här på hemsidan.

Vi vill passa på att tacka för ert samarbete och visad hänsyn.

Med vänliga hälsningar Peab Anläggning AB.

 

2017-02-09

PEAB startar upp schaktarbetet mitt i vägen som drabbar er framkomlighet från och med 2017-02-13 klockan 06.45. Ni kan passera till fots förbi schakten, men inte med bilar.

Det finns en provisorisk parkering angiven på plats där ni kan parkera bilar och där finns även provisoriska brevlådor och sopkärl. När ni går till bilen, vänligen ta med era sopor och släng dem i de provisoriska sopkärlen tack.

Framkomlighet med bilar är från fredagar klockan 16.00 till måndagar klockan 06.45. På veckorna kan ni inte ta er förbi med bil, men på helgerna fungerar det.

Hoppas ni har förståelse för att arbetet måste utföras och att framkomligheten blir tuff ett tag framöver. Har ni frågor tala med dem som är på plats eller ring Mattias Andersson på 072-533 50 62 eller till Tobias Wickström 073-337 30 38.

 

2017-01-23

Enligt tidplanen så skulle schaktarbete ha startat upp i mitten på vecka 4. Det blir en fördröjning på arbetet cirka 2 veckor då det inte har gått som planerat med det tidigare jobb som Peab är på nu.

2017-01-12

Schaktarbeten kommer omgående att starta från Restenäs 315 till Restenäs 336. Under denna tid kommer ni ha tillgång den provisoriska vägen som vi anlagt ut med Restenäs 318-342.

Det kan bli vissa besvär för biltransport när vi befinner oss precis utanför era fastigheter men vi skall göra vårt yttersta för att framkomligheten ska bli så bra som möjligt. Löpande kontakt kommer ske vid behov vid varje infart.
Är det några funderingar så får ni självklart höra av er till oss Peab.

Mattias Andersson 0725335062, Mattias.Andersson7@peab.se

Per Ströby 0733373654, Per.Stroby@peab.se

Öppen väg

2017-01-09

Måndag den 9/1 2017 kommer VA-arbeten i område 14, Strandskogen påbörjas. Arbeten kommer delvis bestå av bergsprängning vilket vi kommer starta upp med ganska så omgående. Vi kommer löpande gå ut med information till berörda fastigheter dagarna innan vi startar. Då vi startar på vänster sida av infartsvägen så kommer vi inte att vara i vägen i början.

Kontakt på plats:

Tobias Wickström tobias.wickstrom@peab.se

Per Ströby per.stroby@peab.se

Mattias Andersson mattias.andersson7@peab.se

 

2016-12-22
Tidplanen har justerats på grund av vissa delar i projektet har blivit försenade eller förändrade. Åtgärder har tagits genom att tillsätta fler resurser i fält och på vårt platskontor. Nedan är deltider för januari som är tagna från tidplanen.

  • Restenäs sträcka 107-119 start 2/1 till 30/1
  • Restenäs sträcka 123-130 start 2/1 till 25/1
  • Strandskogen sträcka 45-65 start 9/1
  • Strandskogen 25-26 start 25/1

OBS! tidplanen är levande dokument och kan komma att uppdateras igen om förändringar sker.

 

2016-10-25
Projektet framskrider enligt planering. Under rubriken information finns aktuellt från entreprenören samt kartor och tidplaner för respektive område.

 

2016-09-05

Ny preliminär tidsplan, uppdaterad kontaktlista, presentation Strandskogen och information till berörda fastighetsägare.

 

2016-05-23​

Nu är kontrakt skrivet med entreprenören PEAB anläggning AB.
PEAB kommer att starta sina arbeten efter semestern.
Nu pågår planering av arbetets utförande.

 

Efter semestern kallas alla fastighetsägare till ett informationsmöte där tidplaner presenteras så att alla vet när arbeten utförs i respektive fastighets närhet som påverkar. Logistik gällande tillfälliga parkeringar, sophämtning, posten och tillgängligheten för hemtjänst m.m. kommer att presenteras.

 

Projektet planeras att vara färdigbyggt av PEAB och klart för slutbesiktning 2017-04-15.

 

Det är efter en godkänd slutbesiktning som avgiftsskyldigheten inträder och man får lov att koppla in sig på det kommunala VA-nätet.  


2016-03-15

Upphandling av entreprenör är nu startad och sista anbudsdag är 14 april 2016. Därefter kommer 10 dagars överklagandetid att passera. Inkommer inga överklagande gällande upphandlingen kommer beställning av arbetet att ske i maj 2016 .

 

Berörda fastighetsägare och markägare kommer att kallas till ett informationsmöte med kommande entreprenör. Då kommer entreprenören att beskriva hur de tänker utföra arbetena tidsmässigt och även hur det kommer att fungera praktiskt för er.

 

Under förutsättningar att det inte blir några förseningar i ovanstående beräknas byggstart ske i slutet på maj. Slutbesiktningen av projektet är planerad till 15 april 2017. Ca en månad före slutbesiktningsdatum kommer utskick att ske gällande avgifter och inkoppling av fastigheten. Avgiftsskyldigheten inträder först efter en godkänd slutbesiktning d.v.s. efter 15 april 2017.

 

Tidigare information om projektet Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

öppen väg

Kontakta

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35
peter.dose@vastvatten.se

 

Byggledare

Roger Sköld, ML
Projektledning AB
Telefon: 070-358 00 12
roger.skold@mlprojektledning.se

  

Västvattens kontaktperson på plats hanterar och förmedlar alla byggfrågor med Entreprenör och Fastighetsägare

 

Platschef PEAB

Tobias Wickström
Telefon: 073-337 30 38

tobias.wickstrom@peab.se

 

Arbetsledare Peab

Per Ströby 

Telefon: 073- 337 36 54

per.stroby@peab.se

Journummer till PEAB
under byggtiden
Telefon: 073-337 36 54

 

Taxefrågor m.m.

Abonnentingenjör
Linda Jonsson
Telefon: 0522-63 88 08

linda.t.jonsson@vastvatten.se

 

Vattenmätarfrågor

Mätartekniker
Christer Bagger
Telefon: 0522-63 88 06

christer.bagger@vastvatten.se

 

Besiktning & vibrationsmätning

METRON Ann-Sofie Wessberg

Telefon: 070-585 04 21
anso@metron.se


Fiberfrågor

Lars Månsson, Uddevalla Energi
Telefon: 0522-63 62 26
lars.mansson@uddevallaenergi.se


Beredare Fiberfrågor

Daniel Sarheim, Uddevalla Energi
Telefon: 0522- 63 47 21
daniel.sarheim@uddevallaenergi.se


Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor
Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61

 

Prenumerera

Hantera prenumeration

Kontakta

 

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35

 

Byggledare

Roger Sköld,
ML Projektledning AB
Telefon: 070-358 00 12

Västvattens kontaktperson på plats hanterar och förmedlar alla byggfrågor med entreprenör och fastighetsägare

 

Platschef PEAB

Tobias Wickström
Telefon: 073-337 30 38

 

Arbetsledare Peab

Per Ströby

Telefon: 073- 337 36 54

 

Journummer till PEAB
under byggtiden
Telefon: 073-337 36 54

 

Taxefrågor m.m.

Abonnentingenjör Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

 

Vattenmätarfrågor

Mätartekniker
Christer Bagger
Telefon: 0522-63 88 06

 

Besiktning & vibrationsmätning

Ann-Sofie Wessberg

Metron

Telefon: 070-585 04 21

Fiberfrågor

Lars Månsson

Uddevalla Energi
Telefon: 0522-63 62 26

Beredare Fiberfrågor

Daniel Sarheim

Uddevalla Energi
Telefon: 0522- 63 47 21

Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor
Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61