Sök

Skäret-Petersburg, Kullen, Forshälla-Röd-Johannelund

Skäret-Petersburg, Kullen,  Forshälla-Röd-Johannelund
är tillsammans ett projekt där projektering har startat i december 2016.


Projektets avsikt är att ansluta cirka 11 fastigheter till det kommunala
VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra boende, natur och miljö längs med hela Fräknestranden.

 

I kartan områdesindelning överföringsledning  är dessa
områden benämnda med 39, 40 och 41.


Berörda fastighetsägare kommer, när ett förslag på ledningssträckning finns framtaget, få ett informationsbrev med inbjudan till informationsmöte och förslag på förbindelsepunkt (er anslutningspunkt).
Utbyggnationen beräknas starta våren sommaren 2018.

Projektör är upphandlad ÅF-Infrastructure. 


Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

Ta alltid ögonkontakt med maskinföraren innan du går runt eller förbi maskinen.

2019-04-09

 

Johannelund 

  • Hyvling av vägar kommer att göras måndagen vecka 15.
  • Asfaltering av Lidvägen kommer att göras måndag vecka 16. Då kommer Lidvägen vara avstäng tills asfalten är lagd. Tillfällig parkering på ytan vid Skärets Bryggväg.

 

Vi tackar för ett gott samarbete under vår tid i området. Tack för att du visar hänsyn.

 

2019-02-15

Vi är nu klara med förläggning av vatten och avlopp i ert område. Det kvarstår nu återställnings- och provningsarbeten. Vägarna är öppnade och tillfälliga parkeringar tas bort.

 

Tack för visad hänsyn och förståelse under arbetet i ert område!

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

 

2019-02-01

Vintern har kommit och det är tjäle i marken.

 

Arbete pågår i vägen fram till Lidvägen 1, 3, 4 och 5. För att kunna schakta vidare måste tjältining med kol och plåtar användas. Kolningen påbörjades igår, torsdag. Området är avspärrat med grindar och arbetet är avstämt med Räddningstjänsten. Observera att plåtarna är varma - vänligen respektera avspärrningen.

 

Förläggning av vatten och avlopp längs vägen in till Forshälla Röd 1:9, 1:10 och 1:15 kommer under vecka 6 att avslutas. Vi har satt ut stagkäppar för att underlätta vårat arbete i fält och är tacksamma om dessa får stå kvar.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-12-21

Under vecka 2-3 kommer följande att ske:

  • Förläggning av vatten och avlopp i Lidvägen för fastigheterna 1:223, 1:295, 1:296 samt 1:297. Måndagen den 7 januari 6.30 kommer vägen att grävas av så tänk på att parkera på den tillfällig parkering som är anordnad. Gångväg anordnas längs schaktet.
  • Förläggning av vatten och avlopp längs Skärets Bryggväg från Trafikverkets väg - Lidvägen fortsätter.
  • Förläggning av vatten och avlopp längs vägen in till Forshälla Röd 1:9, 1:10 och 1:15 kommer att påbörjas. Måndagen den 7 januari kl 12.00 kommer vägen att grävas av så tänk på att parkera på den tillfälliga parkeringen som är anordnad. Gångväg anordnas längs schaktet.

 

Vi har satt ut stagkäppar för att underlätta vårt arbete i fält - och önskar att dessa får stå kvar.

Tänk på säkerheten när ni passerar arbetsområdet:

  • sök ögonkontakt med personal som ger klartecken att komma fram
  • följ anvisningar
  • gå ej förbi avspärrningar.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-12-11

Under vecka 50-51 kommer vi att fortsätta arbeta med förläggning av vatten och avlopp i Lidvägen och påbörja detsamma för fastigheterna 1:223, 1:295, 1:296 samt 1:297. Tillgängligheten kommer att vara begränsad och tillfällig parkering kommer att anordnas.

 

Vi kommer också att börja med förläggning av vatten och avlopp längs Skärets Bryggväg från Trafikverkets väg - Lidvägen samt längs vägen in till Forshälla Röd 1:9, 1:10 och 1:15. Tillgängligheten kommer att vara begränsad och tillfällig parkering kommer att anordnas.

 

Vi har satt ut stagkäppar för att underlätta vårt arbete i fält - och önskar att dessa får stå kvar.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-11-23

Sprängningsarbeten i Lidvägen kommer att påbörjas i början av vecka 48. Området kommer att ha begränsad framkomlighet. För biltransporter kommer det finnas en tillfällig väg vid sidan om schaktet.

 

Vi har satt ut stagkäppar för att underlätta vårt arbete i fält - och önskar att dessa får stå kvar.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-11-09

Vi kommer att fortsätta med den provisoriska vägen. Arkeologen kommer att vara med den 22 november, när vi gräver för VA-arbetena utanför fastigheterna Ammenäs 1:297 och 1:298.

 

Vi kommer att spränga i området från vecka 48.

Vet ni att någon inte har fått detta meddelande - be dem att kontakta oss!

 

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen.

  • Käpp med blå topp visar var ni får eran anslutning punkt. Är det så att ni tycker att denna står på fel plats så kontakta Camilla.
  • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.

 

2018-10-19

Vecka 43 kommer vi att börja jobba i området.

 

Vi startar med att bygga en väg bredvid den befintliga vägen, från Ammenäsvägen mot fastighet Forshälla-Röd 2:31.

 

När detta är klart, kommer vi att spränga på detta område och ytterligare två små ytor som ligger under vägen fram till fastigheten Ammenäs 1:297.

 

För närvarande kan vi inte gå längre än till Ammenäs 1:297. Resterande arbeten i backen kommer vid ett senare tillfälle.

Vi startar med att lägga VA på denna väg under vecka 45.

 

2018-06-18

Nu har ledningsrätten vunnit laga kraft vilket medför att vi nu kan börja med entreprenadarbetena i projektet. Vi har även handlat upp NCC som är den entreprenör som kommer att utföra dessa arbeten i projektet.

 

Under de kommande veckorna kommer personal från Västvatten och NCC att börja röra sig i ert område. Personalen kommer att påbörja arbetet med detaljplanering samt utmärkning av ledningssträckor och arbetsområden. Har ni funderingar kring vad det här innebär går det bra att höra av sig till någon av oss som jobbar i projektet.

 

Inför byggstart kallar vi alltid till ett möte där man får en närmare presentation om tidplan och om hur bygget kommer att gå till.

Det mötet kommer att hållas den 29 augusti i Kanslihuset på Officersmässen, f.d. I-17, Kanslibacken 9. Vi startar med fika kl. 17:30 och själva informationsmötet börjar kl. 18:00.

Anmälan till mötet sker via mail till Liselotte Coleman, liselotte.coleman@vastvatten.se

 

2018-03-21

Projektet inväntar våren. En av de stora sakerna vi har kvar i vårt projekt är att besikta skicket på vägarna innan byggstart. Det är ett viktigt moment som ligger med i förrättningen. För att den skall kunna utföras på ett korrekt sätt så behöver det som tillhör vägområdet vara synligt. Kallelse till besiktningen kommer ifrån sakkunnig utsedd av Lantmäteriet.

 

2017-10-03

I början av hösten skickade vi ut ett förslag på förbindelsepunktens läge tillsammans med kallelsen till vårt första informationsmöte. Arbetet med att behandla de önskemål som inkommit är nu behandlade och nya ritningar är framtagna.

 

Nästa steg i processen är att ni inom kort kommer att bli kallade till Lantmäterisammanträde, det sammanträdet är planerat till att hållas den 24 oktober kl.17:00.

 

Under sammanträdet kommer flera ämnen behandlas vilket ni kommer få en sammanställning på i kallelsen. Har ni funderingar om ledningsträckning, teknik, arbetsvägar eller något annat som rör projektet behöver ni inte invänta mötet. Det går alldeles utmärkt att höra av sig till oss på Västvatten om man har funderingar kring hur det skall fungera i praktiken.

 

En påminnelse till er som inte fyllt i blanketten är att vara vänlig och göra det för att sedan returnera den till oss.

 

2017-06-28 Aktuell projektstatus

Vi jobbar vidare, under sommaren kan det hända att ni träffar på oss på Västvatten eller någon av dem som vi har anlitat för att jobba i projektet i ert område. Det som står på tur är säkerhetsställande av gränsmarkeringar och riskanalys med hänsyn till sprängnings och schaktarbeten. När det gäller säkerhetsställande av gränsmarkeringar så är det en tjänst som vi har beställt av Lantmäteriet.

Vi gör det för att vi lättare skall kunna orientera oss när vi utför våra arbeten och för att markägare och fastighetsägare skall se om de finns kvar innan vi startar projektet. Arbetet med riskanalysen kommer att färdigställas av företaget Metron som blev kontrakterade tidigt under 2017 och har varit med under hela processen.

 

2017-05-09 Aktuell projektstatus

Arbetet med projektet rullar på den största milstolpen är att vi har skickat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet.

De senaste månaderna har vi arbetat med att få till övriga tillstånd som behövs för att kunna starta projektet fysiskt.

Några av all de tillstånd vi behöver har i dagarna blivit klara såsom tillstånd av Länstyrelsen för arbete nära fornlämningar samt skyddsvärda biotoper.

Vår projektör arbetar i skrivande stund resultatet ifrån den geotekniska undersökningen vilket vi får ta med oss in i slutgiltiga teknikvalet för ert område.

 

2017-03-03
Under vecka 10 kommer vi att starta upp arbetet med den Geotekniska undersökning i ert område. Arbetet beräknas hålla på i 4-5 dagar. Upphandlad entreprenör Bohusgeo kommer att gå fram med en borrvagn längs den tänkta ledningssträckningen som i ert område mestadels är i väg.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och tar det lugnt i trafiken när ni passerar entreprenörens yrkesarbetare.

Skäret-Petersburg, Kullen, Forshälla-Röd

Kontakta

Projektledare

Erik Holmgren
Telefon: 0522-63 88 46 

 

LTA-ansvarig

Anja Boström

0522-63 88 42

 

Platschef, NCC

Kenneth Olausson

0703-01 37 24

 

Byggledare, Västvatten

Camilla Svensson

0767-96 72 00

 

Arbetsledare, NCC

Rikard Thunberg

0765-21 60 95

 

Abonnentingenjör Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

Prenumerera

Hantera prenumeration