Sök

Råvattenledning Uddevalla

Ombyggnad av Uddevalla stads försörjning av dricksvatten.

 

2019-03-26 Nya trafikregleringar i området

Arbetet med ny råvattenledning genom Kurödsområdet går vidare enligt tidplan. I april 2019 arbetar vi med att schakta tvärs Björbäcksvägen. Beläggning, busshållplatser, gång- och cykelbana samt grönytor utmed Kurödsvägen kommer att återställas med start i april. Från maj till och med september arbetar vi huvudsakligen utmed Gräskärrsvägen och i korsningen mellan Kurödsvägen och Bräckevägen.

 

  • Björbäcksvägen delvis avstängd för biltrafik vecka 15
  • Gräskärrsvägen helt avstängd för biltrafik kvälls-/nattetid vecka 19–22
  • Kurödsvägen/Bräckevägen enkelriktas vecka 24, påverkar även buss och cykel

 

Klicka här eller på bilden för att läsa eller skriva ut vår broschyr om hur trafikändringarna påverkar dig. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-03 Trafikregleringar på Kurödsvägen

Nu börjar vi inom kort att arbeta utmed Kurödsvägen. Det innebär en del omläggningar i trafiken, bland annat att vägen periodvis är enkelriktad och att busshållplatser flyttas.

 

Klicka här eller på bilden för att läsa om hur trafikändringarna påverkar dig. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Kompletta TA-planer (trafikanordningsplaner) kommer inom kort

2017-11-17 Tillfällig trafikreglering

Arbetet löper på och vi behöver göra en tillfällig trafikreglering på Björbäcksvägen, Kurödsområdet.


Gång- och cykelbana behöver nyttjas som arbetsområde för att lägga ut rör och svetsa samman till styrd borrning. Det blir också öppen schakt i kanten av gång- och cykelbanan.


Klicka här för karta (röd linje markerar läge för ny vattenledning). Pdf, 521.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Arbetet beräknas pågå t.om 2018-01-15.

 

Beskrivning av projektet

Ombyggnaden omfattar delar av försörjningssystemet som byggdes i början av 1960-talet. Delar av aktuell ledning är i dåligt skick och belägen på ett olämpligt sätt.

 

Projektet innehåller flera olika utmaningar och skiftande tekniska lösningar. Upphandlad entreprenör är Skanska Sverige AB.

Entreprenadformen är Totalentreprenad med partnering, som innebär att entreprenör och beställare jobbar i samverkan där all planering, projektering och produktion görs för att hitta bästa möjliga teknik i förhållande till beslutat budget.

 

Entreprenadarbetet kommer att pågå under 2017-2019.

 

Arbeten kommer att utföras från Köperödssjöarna via Långemyrsvägen, Björbäcksvägen, Gräskärrsvägen till korsning Kurödsvägen/Bräckevägen.

 

För att Skanskas produktionspersonal ska kunna jobba effektivt och säkert, kommer delar av berörda vägar att stängas av. Vissa moment kommer att behöva trafikregleras med ljussignaler samt omledas. Vår förhoppning är att alltid ha ett körfält öppet.

 

Berörda fastighetsägare och näringsidkare kommer att informeras inför start av respektive byggskede.

 

Kontakt

Martin Birgersson

Projektledare Västvatten

0522-63 88 32

 

Magnus Larsson

Produktionschef Skanska

010-448 64 87

Prenumerera

Hantera prenumeration