Sök

Råssbyn

 Västvatten AB bygger vatten- och avloppsledningar (VA) i Råssbyn.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-03-25

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

2022-03-18

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

2022-03-14

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-03-07

Provningar pågår i området.
Vatten kommer stå på rinn inför vattenprovtagning på vissa punkter till mitten på vecka 10. Låt det stå på rinn rör ej kranen.
Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-02-23

Beslut har inkommit från Länsstyrelsen gällande överklagan av bygglov ”BYGG.2021.3770 för nybyggnad av tryckstegringsstation vid Råssbyn 1:19. Klagande har återkallat sitt överklagande. Även detta beslut kan dock överklagas inom tre veckor från 2022-02-21, vilket innebär att Uddevalla Vatten AB kan bygga tryckstegringsstationen efter 2022-03-14 (v.11), om ingen ny överklagan inkommer. Det betyder i så fall att vi hinner slutföra projektet och slutbesiktiga enligt plan v. 15-16.

2022-02-28

Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan nedan.

Klicka på bilden för att förstora


2022-02-18

Information gällande arbetet av förläggning av vatten, avlopp och fiber i området. Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan nedan.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden


2022-02-14

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-02-07

Arbetet kommer utföras enligt bifogad karta.

Vi välkomnar Gustav Hagberg till projketet. Han ersätter Rikard som platschef i projektet.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den


2022-02-01

Preliminär slutbesiktning mellan Uddevalla Vatten AB och NCC AB beräknas ske i vecka 15.


2022-01-31

Arbeten kommer att utföras enligt nedan karta.

Vi har satt ut en blå käpp i samtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-01-24

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Vi har satt ut en blå käpp i samtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-01-14

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Vi har satt ut en blå käpp isamtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-01-10

Vi är nu tillbaka från vår julledighet men arbetsplatsen kommer att vara stängd torsdagen den 6 januari och fredagen den 7 januari. Samtliga vägar kommer att vara körbara mellan onsdag 5 januari 14:00 - måndag 10 januari 06:30.

Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan nedan. Vi har satt ut en blå käpp isamtliga förbindelsepunktens läge.

Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-12-23

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Vi har satt ut en blå käpp isamtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Vi tar julledigt på torsdag 23 december kl 12:00 och påbörjar arbetet igen 3 januari 6:30. Under vår julledighet kommer samtliga vägar att vara körbara.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2021-12-20

Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan nedan.

Trafikanordningar på Trafikverkets väg kommer att ställas ut på måndag den 20 december och tas in igen 23 december.

Vi har satt ut en blå käpp isamtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Vi tar julledigt på torsdag 23 december kl 12:00 och påbörjar arbetet igen 3 januari 6:30. Under vår julledighet kommer samtliga vägar att vara körbara.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2021-12-09

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.

Vi har satt ut en blå käpp i samtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2021-12-03

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.


Vi kommer flytta trafikanordningar till ny plats på Trafikverkets väg. Vänligen kör försiktigt. Vi har satt ut en blå käpp i samtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppens läge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.


Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som
saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så
får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2021-11-29

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.


Vi har fortsatt trafikanordningar på Trafikverkets väg.
Vi har satt ut en blå käpp i samtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppens läge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.


Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2021-11-22

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.

Trafikanordningen på Trafikverkets väg kommer att stå under vecka 47.

Vi har satt ut en blå käpp isamtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppensläge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Vi är inne i en mörk årstid och har observerat att det är många som saknar reflexväst. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2021-11-16

Våra arbeten flyter på som planerat.
Preliminärt kommer slutbesiktningen att utföras i mitten på mars.
Denna slutbesiktning måste vara klar innan vi skickar ut fakturor på anslutningsavgiften och er inkoppling till det Kommunala VA-nätet kan ske.

2021-11-12

Arbeten kommer att utföras enlig bifogad karta.

Vi kommer att ta bort trafikanordningar på Trafikverkets väg under måndagen.


Vi har satt ut en blå käpp i samtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppens läge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.


För att vi ska se er i mörkret så delar vi ut reflexvästar. Stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Råssbyn V46Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-11-08

Imorgon tisdag 9 november kommer viss väntetid ca 15 min för fordonstrafik att uppstå på grund av schakt i korsningen mellan Trafikverkets väg 679 och vägen mot Ödsmål gård.

 

Tack för visad hänsyn.

2021-11-05

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogade kartor.

 

Vi har satt ut en blå käpp i samtliga förbindelsepunktens läge. Se gärna över käppens läge och återkom om läget inte stämmer med det ni har kommit överens om.

Råssbyn V45Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-10-29

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogade kartor.

Råssbyn V44Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Råssbyn V44..Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-10-25

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogade kartor.

 

För att vi ska se er i mörkret så delar vi ut reflexvästar. Stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Råssbyn V43.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Råssbyn V43Förstora bilden

Rödmarkeringar är där vi gör uppställningsplats er för att borra oss under vägarna med ledningar

2021-10-19

Vi kommer att utföra arbeten enligt kartorna nedan.

Råssbyn rödmark. V42Förstora bilden

Rödmarkeringar är där vi kommer göra uppställningsplatser för att borra oss under vägarna med ledningar.

Råssbyn V42Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-10-08

Arbetet fortsätter enligt kartorna nedan.

Förstora bilden

Rödmarkeringar är där vi kommer göra uppställningsplatser för att borra oss under vägarna med ledningar.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-10-04

Arbetet fortsätter enligt kartorna nedan.

Förstora bilden

Klicka för att förstora

Förstora bilden

Rödmarkeringarna är där vi kommer göra uppställningsplatser för att borra oss under vägarna med ledningar.

2021-09-29

Vi har påbörjat arbeten med vatten och avlopp i vägen in mot Ödsmåls gård enligt kartan nedan.

Råssbyn V39Förstora bilden

Klicka för att förstora

2021-09-24

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

 

Uppställningsytor för maskiner kommer att göras se kartan.
Detta kommer medföra att vi behöver använda oss av trafikanordningar för att skydda våra medarbetare.

Råssbyn V39Förstora bilden

Rödmarkeringar är där vi kommer göra uppställningsplatser/gropar för att borra oss under vägarna med ledningar. Detta kommer medföra att vi behöver använda oss av trafikanordningar för att skydda våra medarbetare från trafiken. Klicka på bilden för att förstora

2021-09-20

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.

 

Uppställningsytor för maskiner kommer att göras se bifogad karta.

Råssbyn V38..Förstora bilden

Rödmarkeringarna där kommer att göra uppställningsplatser för att borra oss under vägarna med ledningar. Klicka på bilden för att förstora

2021-09-10

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

 

Inom arbetsområdet markerat med gröna käppar kommer röjning att pågå. Uppställningsytor för maskiner kommer att göras.

 

Under projekttiden kommer veckobrev skickas ut via mail. Om ni hör någon som inte får veckobrevet får ni gärna hänvisa till Rikards eller Camillas kontaktuppgifter, se kontaktlistan.

Råssbyn V37Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-09-06

Nu startar vi abetet med förläggning av vatten, avlopp och fiber i ert område. Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan nedan.

Råssbyn V36Förstora bilden

Klicka på bilden att förstora

2021-08-31

Det närmar sig byggstart för projektet.


Vår entreprenör kommer inom kort att etablera sig vid den gamla trävarubutiken.

Vissa arbeten har redan börjat i form av mätningsarbeten.

 

I alla projekt har vi veckovis information till samtliga fastighetsägare. Denna information kommer via mejl och läggs även upp på denna sida.

2020-12-28

Vi vill hemskt gärna träffa er... Men på grund av rådande tider har vi istället tagit fram informationsfilmer, som ersätter det första informationsmöte vi brukar ha.

 

Du hittar filmerna här (klicka här).

 

2020-11-05

Geoteknisk undersökning kommer att ske under V46 i ert område.


Detta utförs med en larvburen maskin och det kan innebära att den står i vägen för er när ni ska ut och åka bil.

Räkna med 5 minuter mer restid.


2020-09-04

[1] Projektering av VA-ledningarna pågår och beräknas vara klart under hösten. På kartorna kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas, 38 stycken.


När VA-sträckorna är klara planeras ett informationsmöte där samtliga fastighetsägare kallas. Det kan bli två informationsmöten pga. av Corona situationen. 


Före byggstart kommer vi att besöka så många fastigheter som möjligt för personliga träffar på plats. Brevutskick kommer under hösten med förslag på dag och tid för dessa träffar.

[2] När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer vi att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.


Byggnation av ledningarna planeras ske från våren/sommaren 2021  och pågå till hösten/vintern 2021. Tiden för byggstart är dock osäker ännu.

Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.


[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergstekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Platschef

Rikard Thunberg
076-521 60 95


Arbetsledare

Markus Dahllöf
076-798 49 08


Abonnentingenjör Västvatten (taxafrågor)

Katarina Bjelke
0522-63 88 07


Fiberberedare
Uddevalla Energi

Marcus Jansson
0522-58 08 62


Vattenmätarfrågor
Mätartekniker

Christer Bagger
0522-63 88 06


Lantmäteriet
Uddevalla kommun

Roger Andreasson
0522-69 73 86

Ansvarig projektledare
Västvatten

Peter Dosé
0522-63 88 35


Kontaktlista för utskrift Pdf, 95.8 kB, öppnas i nytt fönster.