Sök

Rannerberg

Uddevalla vatten planerar att uppföra en reservoar på Rannerberg 1:10.

Reservoaren behövs för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen längs Fräknestranden och Ljungskile.

Projektet är en del av den översyn av reservoarer som sker inom Uddevalla kommun, där nya volymer och reservoarer skall ersätta några av kommunens äldre reservoarer.

I samband med byggandet av ledningar till reservoaren planerar vi att genomföra ett mindre omvandlingsområde och koppla på fler fastigheter på det kommunala VA-nätet.

Tidplan

Start för nyanläggning av väg och VA startas upp i slutet av mars 2021 och det beräknas pågå till september 2021.

Planerad byggstart för omvandlingsområde är oktober 2021 med möjlig inkoppling sommaren 2022.

Planerad byggstart för reservoaren är oktober 2021 och beräknas pågå till sommaren 2022.

Datum och tider är att se som preliminära då vi behöver erhålla tillstånd och lov ifrån Länsstyrelsen och kommunen innan delar av byggstart kan ske.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-03-07

Ledningsdragning till Å 1:13 och Å 1:22

Byggnationen är planerad till att starta den 19/4-22 och ledningsarbetet beräknas pågå under ca 2 veckor.

Under tiden ledningsarbetet pågår kommer ni att ha begränsade möjligheter till att köra med fordon till er fastighet.

Parkering finns att tillgå vid vår etablering som är i direkt anslutning till arbetsområdet.

Möjlighet till inkoppling på det kommunala ledningsnätet kommer som tidigast att kunna ske under sensommaren 2022.

Tidsplanen kan komma att förändras.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

...

Kontakta oss


Projekt
ledare

Lars Ålander
0522-63 88 33


Byggledare

Sofia Borgersen
076-796 72 04


Platschef NCC

Stefan Ljungberg
072-700 46 08