Sök

Packhusgatan

Västvatten och vår entreprenör NCC tillsammans med Uddevalla Energi planerar att lägga om ledningar i Packhusgatan (längs med Lancasterhuset) och Södertullsgatan.

Vid schaktning för VA-ledningarna kommer vi att dela upp arbetet i 3 etapper som ni kan se i bifogad karta. Vi kommer att behöva slå/vibrera ned stålspont längs schakten för att säkerställa arbetsmiljön.

I samband med dessa arbeten kommer fordonstrafik ej vara möjlig förbi arbetsområdet.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Karta över området

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-05-11

Projektet är färdigställt och slutbesiktning sker 17 maj. Tack för ert tålamod under tiden projektet pågått!

2023-04-18
Asfaltsbeläggning utförs fredag den 21 april

Asfaltsbeläggning kommer ske tidigare än sagt innan. Då finplanering, justering och sättning kantsten gått snabbare än trott samt att vädret har blivit väldigt förmånligt för asfaltering kommer vi utföra asfaltering en vecka tidigare än tänkt. Asfaltering kommer nu att ske fredag den 21 april under vecka 16.

2023-04-05

Fjärrvämeledning är nu inkopplad och klar av Uddevalla energi.

Det som återstår för projektet nu är återfyllning av schakt, återställning kantsten, markplattor samt gräsytor. Detta kommer NCC att arbeta med under vecka 15 och 16.

Asfaltsbeläggning är bokat och vi kommer att asfaltera Packhusgatan/Södertullsgatan samt korsning Södertullsgatan – Södra Drottninggatan fredag den 28 april 2023.

2023-03-21

Djupare schakter och VA-läggning är nu klart i detta projekt.

Det som schaktas och utförs nu är fjärrvärmerör och fiberkabel åt Uddevalla energi. Schakt och läggning fjärrvärme kommer pågå under vecka 12 till vecka 14. Därefter kommer sedan återfyllning och finjustering av området påbörjas. Vi kommer uppdatera med information angående när och hur asfaltering kommer utföras.

Har ni frågor angående fjärrvärmeläggning hänvisar vi detta till Uddevalla Energi, 0522-58 08 00.

2023-02-17

I projektet Packhusgatan/Södertullsgatan har nu entreprenören gjort klart etapp 3A i korsning.

Innan vi går ut i korsning enligt etapp 3B, skall man tillbaka till kurvan mellan Folkets hus och SF bio för att utföra en åtgärd under cirka en veckas period. Detta gör att etapp 3b skjuts fram till vecka 9 innan man gör klart korsning med inkoppling spill- och dagvattenledningen. Vattenledning är inkopplad och godkänd i korsning.

Så nästkommande gällande TA- plan för korsning 3B kommer att bli aktiv under vecka 9. Idag går det att komma in till p-hus Lancaster via korsning Södra Drottninggatan och Södertullsgatan igen och kommer vara öppet framgent.

Under vecka 10 och 11 kommer Uddevalla Energi förlägga och göra klart fjärrvärmeledning mellan Folkets hus och korsningen Södra Drottninggatan – Södertullsgatan. Detta påverkar ej trafiken då schakt vid korsning och infart p-hus förläggs med plåt tills återfyllningen är klar.

I samband med återfyllning påbörjas också slutjustering för projektet.

I nuläget är det beräknat allt arbete skall vara klart vecka 15, om inget oförutsägbart inträffar.

Vi ber om ert överseende och skall göra allt vi kan för att få klart projektet snarast möjligt.

Etapp 3B med start vecka 9

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2023-02-03 Kommande vattenavstängning

Vi planerar att utföra förberedande arbete för inkoppling av vattenledning som berör adresserna Södertullsgatan 11A, 11B, 13A och 13B i Uddevalla, Kvarteret Rud och Kagg 1.

Detta innebär att vi behöver stänga av vattnet till dessa fastigheter tisdag den 7 februari mellan klockan 08:00-14:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

2023-01-17 TA-plan Södra Drottninggatan – Södertullsgatan

Projekt Packhusgatan/Södertullsgatan kommer under vecka 4 gå in i etapp 3A & 3B.

Det medför en större förändring för trafik, gång- och cykelbana under cirka en 4 veckorsperiod.

För att ta sig förbi mellan Södra Drottninggatan och Södertullsgatan korsning kommer vi ha en TA- plan som är uppdelad i 2 etapper.

Hur TA- planen är för respektive etapp ser ni nedan i bilder. Korsningen kommer under arbetet regleras med trafikljus. Vi uppmanar till att köra försiktigt förbi arbetsplatsen, speciellt nu eftersom vi fortfarande är i mörkare tider på året.

Vi ber om ert överseende och skall göra allt vi kan för att få klart korsningen snarast möjligt.

2023-01-23 Etapp 3A med start vecka 4

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

2023-02-06 Etapp 3B med start vecka 6

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

2022-11-28

Läggning av spill, vatten- och dagvattenledningar kommer fortgå fram till och med vecka 50 för etapp ett (1). Idag är vi förbi startområdet och läggning av rör inom spontschakt kan påbörjas.

Vi kommer under veckan också starta upp en till grävmaskin som skall arbeta med återfyllning och uppbyggnad av väg- och gc-bana.

Därefter kommer Hercules AB att påbörja uppdragning av spont och förbereda inför etapp 2.

Detta har från början varit sagt att det skulle ske under vecka 49 men på grund av okända ledningar/läge av befintliga ledningar som kommit fram vid schaktning, har det påverkat utförandet för entreprenören.

Det har medfört att vi har behövt utföra nya utredningar och bestämmelser. Det har påverkat nya brunnar och vi har behövt ta fram nytt läge på ledningar. Vi har också fått hjälpa till med ett akut läckage i fjärrvärmerör norr om spontschakt.

Tidsplan för kommande arbeten

Tiden har förskjutits cirka 5 arbetsdagar. Se tidplan nedan (Tidplan sätts upp i fastighet Ridhuset 14) och bifogats till er som fått information digitalt.

Ny tid för uppdragning spont etapp 1. blir vecka 50.

Ny tid för spontning för etapp 2 blir vecka 51.

GC-bana längs Folkets hus skall vi dock försöka öppna tidigare, så det blir lättare att passera projektet.

2022-11-14

Spontning har nu utförts för etapp ett (1) och följde tidplan. Hoppas det inte blev för mycket buller/vibrationer för er som bor intill arbetsplatsen.

Nu har schakt och arbete startat och kommer pågå förfullt till vecka 49 innan vi återställer marken inför nästkommande etapp två (2). Den är beräknad att dra i gång vecka 50 och kommer spontas under måndag den 12 december – torsdag den 15 december kl. 07.00-19.00 samt fredag den 16 december kl. 07.00-14.00.

Tack för ert tålamod!
Och ett extra tack till dig som ringde in 9 november och påtalade att vår pumpslang hade lossnat från sedimenterings-containern. Det uppskattas 😊

2022-10-18

Trafikanordningsplan kommer vara uppdelad i 3 etapper för att uppnå bästa möjlig framkomlighet under byggtiden.

Etapp ett och två är idag godkända och stämplade – se bilder nedan.

Förstora bilden

Etapp ett (1)

Etapp två (2)

Tidsperioder

Provgropar är utförda men markförutsättningarna är inte hundra procent säkra. Det finns även befintliga ledningar i marken som är oklart om de är i drift. Tiderna som är angivna nedan är en uppskattning utifrån insamlade fakta och erfarenhet och kan komma att uppdateras utifrån projektets framdrift.

Tidsperiod för aktiv TA-plan etapp ett (1) 2022-10-24 till 2022-12-11

Tidsperiod för aktiv TA-plan etapp två (2) 2022-12-12 till 2023-01-16

Tidsperiod för TA-plan tre (3) utreds för närvarande.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Joakim Tuovinen
0522-63 88 55

 

NCC

Platschef
Gustav Hagberg
072-246 68 50


Byggledare

Axel Wassenius
070-206 39 69

Övriga dokument