Sök

Osebacken

Information till berörda fastighetsägare, markägare och vägföreningar inom området Osebacken.

 

Västvatten AB planerar att bygga vatten- och avloppsledningar (VA) i ert område. Vi räknar med att vara klara med projektet i början på 2019.

2019-04-29

Måndag-tisdag vecka 19 kommer vi att asfaltera på Trafikverkets väg 676. Tack för att du visar hänsyn!

 

2019-04-24

Trafikverkets väg 676 kommer att grävas av 25 april-3 maj vid fastigheterna Ranneberg 223 och 226, pga förläggning av vatten och avlopp. Följ tillfällig vägvisning genom området.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

 

2019-04-18

Asfaltering av Trafikverkets väg kommer att göras i två omgångar. Tisdag 23 april kommer första skiktet att läggas. Återställning pågår fram till vecka 22.

 

2019-04-09

 

  • Hyvling av vägar kommer att göras i slutet av vecka 15.
  • Asfaltering av Trafikverkets väg kommer att göras i slutet av vecka 16 eller i början av vecka 17. Återställning pågår fram till vecka 22.

 

Tack för att du visar hänsyn.

 

2019-03-25

Arbetena i Trafikverkets väg 676 pågår, man beräknar att öppna vägen för genomfart vecka 14.

 

Provning, besiktningar och återställningsarbeten kommer att pågå under de närmsta veckorna.

 

Ny platschef för projektet är Gustav Hagberg, 072-246 68 50.

 

2019-02-08

Förläggning av vatten och avlopp i Trafikverkets väg 676 fortsätter. Arbetet kommer att göras etappvis. Tillfälliga parkeringar är anlagda.

 

Måndagen den 11 februari kl. 12.00 kommer vägen vid fastigheterna Resteröd 237 och 241 att stängas av för schaktövervakning och bergschakt. Trafiken leds om via tillfällig väg, se bild nedan.

 

Arbete med förläggning av vatten och avlopp mellan Trafikverkets väg 675 och fastigheterna Resteröd 102, 104 och 106 fortsätter.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson 070–330 92 06.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den


2019-02-01

Förläggning av vatten och avlopp i Trafikverkets väg 676 fortsätter. Arbetet kommer att göras etappvis. Tillfälliga parkeringar är anlagda.

 

Arbete med förläggning av vatten och avlopp mellan Trafikverkets väg 675 och fastigheterna Resteröd 102, 104 och 106 påbörjas.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson 070–330 92 06.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2019-01-25

Då tjälen i vägen ställer till det för oss måste vi ändra planerna för arbetet.

Förläggning av VA i Trafikverkets väg 676 återupptas där arbetet avslutades i somras. Arbetet kommer att göras etappvis. Tillfälliga parkeringar är anlagda.

2019-01-23

Arbeten i Trafikverkets väg har påbörjats, vilket innebär att vägen kommer att stängas av etappvis.

 

Torsdagen den 24 januari kommer vägen att stängas enligt bilden nedan (klicka för att förstora). Tillfällig parkering är anlagd och ni får gärna använda den för att inte bli instängda om ni har er utfart längs den röda linjen.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson 070–330 92 06.

2019-01-11

Vi startar nu upp arbetet igen efter uppehållet. Arbeten i Trafikverkets väg kommer att påbörjas måndag vecka 3. Det innebär att Trafikverkets väg kommer att stängas av etappvis.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, kontaktuppgifter se nedan.

 

 

2018-11-09

Vecka 46 – 47 kommer vi att justera grusvägarna inför vintern. Det som är kvar på dessa vägar är anslutningarna, som troligtvis kommer att göras i februari.

 

Vi hoppas att vi kan komma igång med väg 676 i december, Om Trafikverket ger klartecken så startar vi i december med de sprängningar som är kvar i väg 676.

 

2018-09-24

Vecka 39 - 40 kommer vi att gräva för VA och fiber på följande platser: Resteröd 107, 109, 153, 154, 155, 158, 166, 301, 302, 305, 305, 309, 310, 406, 408 och 413.

 

Vi kommer att spränga på följande platser:

Resteröd 153, 154, 155, 158, 305 och 306.

 

2018-09-10

Vecka 37–38 kommer vi att gräva för VA och fiber på följande platser: Resteröd 107, 109, 126, 128, 153, 154, 155, 158, 166, 301, 302, 305, 309, 310, 321 och 323.

 

Vi kommer att spränga på följande platser:
Resteröd 113, 126, 128, 153, 154, 155, 158, 301, 302, 305 och 306.

2018-08-28

Vecka 35-36 kommer vi att gräva för VA och eventuellt spränga på Resteröd 310, 126, 128 och 166. Vi kommer eventuellt att kunna starta även runt fastigheterna Resteröd 301 och 302.

 

Vi kommer att lägga rör och fiber på Resteröd 105, 118, 124, 126, 309, 310, 321 och 323.

 

OBS! Tänk på att parkera bilarna så att dessa inte blir instängda när vi kommer till er fastighet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2018-08-14

Hoppas att ni haft en bra sommar!

Nu är vi tillbaka och arbetar i området.

 

Vecka 33-34 kommer vi att gräva för VA på följande platser:
GM 1 Resteröd 101, 201, 104, 116, 153, 154, 155, 158, 159A och B, 160.

GM 2 Resteröd 310, 314, 316, 329 och 337.

 

Vi spränger på följande platser:

Resteröd 315, 321, 323, 101, 105, 116, 118, och 124.

 

OBS! Tänk på att flytta din bil när vi närmar oss din infart eller parkeringsplats så att den inte blir instängd.

2018-06-29

Vecka 27 jobbar vi med följande:

  • Måndag - justerar vägen för asfalt.
  • Tisdag - lägger ut asfalten.
  • Onsdag - kantmarkeringar och stödkanter mot asfalten.

 

Vi kommer också att lägga VA och fiber nerför backen framför Resteröd 159A.

 

Från torsdag eftermiddag kommer vi att avsluta arbetena inför semestern och kommer åter måndag 6 augusti. Då startar vi med VA och fiber på nya sträckor. En av dessa är Resteröd 101, 102, 105, 116 och 118 och går upp mot bodetableringen. Den andra är Resteröd 316, 337, 314 och 329 där vi har med oss arkeologen i fornlämningen. Det kommer att sprängas på båda ställena.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!


2018-06-18

Vecka 25-26 kommer vi att gräva för VA och eventuellt spränga på följande platser: Resteröd 212, 333, 335 och 337.

 

Vi försöker se till så att du som boende alltid har en väg att köra på när vi har slutat för dagen.

Vi kommer att ha semesterstängt veckorna 28-31

2018-06-01

Under vecka 22 avetablerades rullboden och en fast etablering sattes på plats. Arbeten med etableringen kommer även att pågå under vecka 23.

 

Vecka 23-24 kommer vi att gräva och eventuellt spränga på vid Resteröd 302–212. För samma fastigheter kommer vi att göra klart VA, el och fiber i Trafikverkets väg.

 

Trafikomläggning kommer att göras och vi är tacksamma för att du följer våra hänvisningskyltar.

 

2018-05-17

Vecka 21-22 kommer vi att gräva och eventuellt spränga på Resteröd 205–212.

 

Vi kommer att göra klart VA, el och fiber i område 1 (Resteröd 203-302) innan vi flyttar avstängningen längre upp i vägen till område 2 (Resteröd 302-212). Denna flytt kommer att ske mitten/slutet av vecka 21.

 

2018-05-09

Vecka 19-20 kommer vi att gräva och eventuellt spränga på Resteröd 205-337.

 

Vi försöker se till så att du alltid har en väg att köra på när vi har slutat för dagen.

2018-04-23

Vecka 17-18 kommer vi att jobba med VA-arbeten på väg 676, inom området på bilden nedan (klicka på bilden för att förstora den).

 

Vi kommer här att lägga VA, fiber och el och bygga tillbaka vägen innan vi går vidare.

 

2018-03-29

Här hittar du presentationen från gårdagens möte.

Klicka här för att se Powerpoint-presentationen. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Klicka här för att läsa om vattenmätarplats. Pdf, 185.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

2018-03-26

Vecka 13-14 kommer vi att gräva för VA och eventuellt spränga på Resteröd 159-205.

 

Vi kommer att bygga vägar så att vi kan komma fram med fordonen i området på Resteröd 159–205 och 310.

 

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen:

  • Käpp med blå topp visar var ni får eran anslutning punkt. Tycker ni att denna står på fel plats, kontakta Camilla.
  • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.

2018-02-27

Vecka 12-13 räknar vi med byggstart i området.

 

Det vi börjar med först är att bygga provisoriska vägar i området på tre platser, se översiktsplan nedan. Detta gör vi för att inte låsa in dig som fastighetsägare, räddningstjänst mfl.

 

Vi räknar med att vara klara med projektet i början på 2019. Därefter blir det dags för fastighetsägare att koppla in sig på det kommunala VA- nätet. Inom kort kommer en kallelse till vårt informationsmöte för dig som fastighetsägare, med oss och vår entreprenör. Där kommer mer detaljerad information att förmedlas och senare läggas upp på hemsidan.

 

Osebacken översiktsplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2017-09-29

Upphandling av entreprenör är nu klar. Ncc kommer att utföra VA-arbetena i projektet Osebacken. informationsmöte kommer att hållas där Uddevalla Vatten AB och Ncc AB kommer att informera om tidplaner och logistiklösningar såsom parkeringar, tillgänglighet mm. Ni kommer att kallas ca 3 veckor innan mötet som hålls strax före byggstarten. Byggstart planeras preliminärt februari/mars.

2017-03-10

Informationsmöte med fastighetsägare skedde 2017-03-08. Längst ned på sidan finns projektinformation, översikstplan samt VA-planerna.

2016-10-27

För att kunna gå vidare med vår projektering måste vi få tillstånd av trafikverket att få lägga våra ledningar i deras väg. Denna process har tagit mer tid i anspråk än beräknat men bör vara klart inom kort. Mer information kommer så snart vi fått ett svar från trafikverket.

 

Tidigare information

Projektering [1] av VA-ledningarna beräknas starta i september/oktober 2015 och vara klart våren 2016.

 

På kartan kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas. Observera att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar kan ske.

 

Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, de markerar och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska [2] undersökningar utföras i planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar och texter för att kommunen skall kunna handla upp en entreprenör som utför byggandet av ledningarna.

 

Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från Västvatten AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden.
Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.

 

När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer Västvatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.


Byggnation av ledningarna planeras ske från hösten 2016 och pågå till våren/sommaren 2017. Tiden för byggstart är dock osäker ännu. Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.
_______________________________________
Berörda fastighetsägare kommer även att kallas till informationsmöte preliminärt vintern 2015/2016. Vi beräknar då att första utkastet med VA-ritningar är klara och kan presenteras på detta möte.

Under hösten 2015 planeras mer information skickas till er och ni kan även följa projektet här.

I denna kommande information har ni möjlighet att ange fastighetens nuvarande anläggningar för vatten och avlopp samt önskemål om förbindelsepunkten på en bifogad karta.

Projektör är Alp Markteknik AB.  


[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

[3] Den punkt, belägen ca 0,5 m utanför tomtgräns, där kommunen levererar vatten respektive tar hand om ert avlopp.

Kontakta

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35

 

Platschef

Gustav Hagberg

072-246 68 50

Projektör Alp Markteknik AB

Kontaktperson
Lars J. Björk
Telefon: 070-879 91 11 

 

Taxefrågor

Abonnentingenjör Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

 

Vattenmätarfrågor

Mätartekniker
Christer Bagger
Telefon: 0522-63 88 06

 

Besiktning & vibrationsmätning

METRON
Ann-Sofie Wessberg

Telefon: 070-585 04 21
 

Beredare Fiberfrågor

Daniel Sarheim
Uddevalla Energi

Telefon: 0522- 63 47 21

 

Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor
Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61

Prenumerera

Hantera prenumeration