Sök

Nordostpassagen

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Nordostpassagen och Vindilen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder. Vi kommer att byta ut samtliga vattenledningar på kommunal mark.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun och Skanska. Byggstart 2022, april vecka 14.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Bild över arbetsområdet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-12-07

Nu har vi utfört sista aktiviteten på Nordostpassagen.
Vi vill tacka er för både ert tålamod och förståelse för arbetet som utförts. Vi är medvetna om att projektet har på olika sätt påverkat er vardag.

Vi vill förtydliga att de asfaltskilar som nu ligger emot en del av era infarter är temporära lösningar för att göra det körbart under tiden som endast det första lagret asfalt ligger. När Uddevalla kommun lägger det andra lagret asfalt kommer de att utföra permanenta övergångar mellan asfalt och era infarter. Syftet i det här stadiet är alltså funktionalitet och inte att det skall vara en ”snygg” lösning.

På uppdrag av Uddevalla kommun har vi lagt asfalt och satt kantsten på er besöksparkering. Kommunen kommer i egen regi utföra linjemålning här.

De grönytor i området som har påverkats av vårt arbete har vi lagt ut ny matjord på, grässådd ansvarar vi för till våren då väderförhållanden tillåter.Etableringsytan kommer även den att återställas till fullo till våren då väderförhållanden tillåter.

Nu när vi på Skanska och Västvatten har avetablerat avskriver vi oss ansvaret för snöröjning i området och återlämnar det till kommunen.
A-besiktning kommer att kontakta er fastighetsägare för att utföra en efterbesiktning av era fastigheter.

Har ni några som helst frågor får ni mer än gärna kontakta Projektledare Carolina Soto

2022-11-25

Information om kommande arbeten under vecka 48

Måndag den 28 november kommer arbeten genomföras med att asfaltera och jämna ut samtliga infarter. Vi ber er vänligen att vara uppmärksamma mot höga kanter i området. Vi kommer att ta bort grus som vi tidigare lagt mot era infarter för att kunna återställa med asfalt. Ta det försiktigt när ni kör in och ut från era infarter!


Tisdag den 29 november

Parkeringen på Nordostpassagen kommer vara avstängd på grund av. asfalteringsarbeten.


Kommande arbeten

Senare under veckan kommer vi påbörja arbete med att sätta kantsten i innerkurvan av Nordostpassagen mellan era infarter.

2022-10-27

Onsdag den 2 november planerar vi en inkoppling av den nya vattenledningen på sträcka B, Nordostpassagen.

Detta innebär att samtliga boende på sträcka B (utom flerbostadshuset) blir utan vatten klockan 08:00 på onsdagen.
När inkopplingen är gjord och ni välkomnar arbetsledaren Hampus in i er fastighet så har ni tillbaka vattnet. De fastigheter som blir berörda kommer att bli kontaktade på telefon av Hampus för mer information.

 

2022-08-12

Nu är vi tillbaka igen och kommer starta med grävarbeten längst sträcka D, Vindilen. Vägen kommer stängas av för fordonstrafik och vi hänvisar till temporära parkeringar längst sträcka A.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden


Vattenavstängning 2022-08-16

Tisdag den 16 augusti, mellan klockan 08.00-15.00 kommer vi koppla in den nya vattenledningen längst sträcka A, vilket medför att vi behöver stänga av vattnet i området. Detta berör alla fastigheter på Nordostpassagen, Vindilen, Monsunvägen och Tyfonvägen.

2022-03-25

Under vecka 14 påbörjar vi arbetet. Den första aktiviteten vi utför är att proppa befintlig vattenledning i korsningen Nordostpassagen/Tyfonvägen. Detta medför att infarten till Tyfonvägen kommer vara avstängd vecka 14 från onsdag till söndag. Trafiken kommer ledas om via Nordanvindsvägen och Monsunvägen. Följ orange vägvisning. Endast ett körfält kommer vara öppet vid korsningen Nordostpassagen/Tyfonvägen. Gång och cykeltrafik hänvisas till östra sidan av Nordanvindsvägen.

Detta gäller från onsdag den 6 april till söndag den 10 april.


Vi kommer även ha en aktivitet på Nordostpassagen för att ta fram det temporära vattnet. Detta påverkar biltrafiken för boende på Nordostpassagen. Fastighetsägare som bor på sträcka A kan köra in på södra infarten till Nordostpassagen. Ni som bor på sträcka B får köra in via norra infarten på Nordostpassagen. Detta gäller från onsdag den 6 april till fredag den 8 april.

Torsdag den 7 april planerar vi att starta i gång det temporära vattnet till berörda fastigheter. Ni kommer att bli kontaktade av Hampus Karlsson, Arbetsledare på Skanska. Blir ni inte kontaktade så är ni inte berörda.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Inför byggstart vecka 14

Västvattens entreprenör, Skanska kommer att börja iordningställa en arbetsplatsetablering för ledningsomläggning vid Tyfonvägen / Monsunvägen. Etableringen kommer att anläggas på grönytan vid Monsunvägen. Vi kommer att lämna plats i västra kanten, intill etableringen för barnen i området. På denna yta ställs fotbollsmålet temporärt. Ytan för bodar, förrådscontainers och materialupplag kommer att hägnas in för att förhindra att barn och andra obehöriga vistas här. Självklart kommer vi att återställa grönytan i samband med avetablering.

Vi kommer att sätta upp vägarbetstavlor och skyltar som varnar för byggtrafik och vi kommer informera alla våra leverantörer om att framföra fordon med största försiktighet i området.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare

Carolina Soto
0522-63 88 53


Skanska

Produktionschef

Magnus Larsson