Sök

Murkelvägen

Vi arbetar ständigt med att VA-ledningarna i våra kommuner, Murkelvägen i Uddevalla har undersökts under våren 2019 och de har konstaterats vara i dålig kvalitet. Vi på Västvatten har därför beslutat att lägga om ledningarna.

 

I samband med detta kommer också Uddevalla kommun att anlägga ny gatuöverbyggnad (bergkross och asfalt) på hela Murkelvägen.

 

Detta arbete kommer att utföras under maj till november 2019.

 

Trafikändring i området

Under byggtiden leder vi om trafiken, så att du som bor i området kör via Champinjonstigen och gång-/cykelväg till din fastighet. Avstängningen på Murkelvägen flyttas med allteftersom arbetet fortskrider och hålls så kort som möjligt. När arbetet passerar Kantarellstigen kommer du att kunna köra den vanliga vägen ut igen.

Hur lång tid arbetet kommer att ta är tyvärr svårt att säga i nuläget, men vi kommer att informera dig efterhand.


Arbetet på Murkelvägen

VA-arbetet innebär att de gamla ledningarna för spillvatten, dagvatten och dricksvatten läggs om i gatumark. Vi kommer att börja med att lägga provisoriska vattenledningar på Murkelvägen, för att frigöra gatan från tryckledningar när vi schaktar/gräver.

 

Uddevalla kommun kommer att göra om gatuöverbyggnad och asfaltera gata och trottoar. Totalt sett kommer arbetet på Murkelvägen att utföras under större delen av 2019.


Kontakta

Ansvarig på Västvatten:

Axel Wassenius

0702-06 39 69


Uddevalla kommun:

Peter Fridlund

0522-69 64 04

 

Markbygg:

Mathias Hansson
0739-17 17 77

Prenumerera

Hantera prenumeration